Modelarea Sistemelor Agricole

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Modelarea Sistemelor Agricole.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Draghici Manea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Capitolul I. DATE GENERALE

1.1 Amplasare geografică

Judeţul se afla in sud estul Romaniei, la graniţa cu Bulgaria. La o distanţă de 65km la sud de capitala Bucuresti. Este situat in lunca Dunarii, pe malul stang al fluviului Dunărea.

Are o suprafaţă de 3.526 km2 şi se învecinează la Est cu judeţul Călăraşi, la Vest cu judeţul Teleorman, la Nord-Est cu municipiul Bucureşti, la Nord cu judeţul Dâmboviţa, la Nord-Vest cu judeţul Argeş, iar la Sud, pe o lungime de 72 km, fluviul Dunărea îl desparte de Bulgaria.

Din punct de vedere teritorial-administrativ, judeţul Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu, oraşul Bolintin Vale, oraşul Mihăileştişi 51 de comune cu 166 sate.

Relieful judeţului Giurgiu este caracterizat de o varietate de forme, specifice poziţionării de-a lungul fluviului Dunărea: luncă, zone terasate, insule, bălţi, canale.

Teritoriul oraşului Giurgiu este situat la contactul dintre silvostepă şi luncă şi reprezintă unitatea geomorfologică cea mai tânără a reliefului, în mare parte rezultat al acţiunii Dunării, constituit fiind din luncă, insule, bălti şi canale (braţe). Suprafaţa dintre fluviu şi Câmpia Burnazului, cu lăţimi de peste 10 km, este subdivizată în: grind, lunca internă, lunca externă şi uneori terasa de luncă, dispuse longitudinal şi inegal dezvoltate; lângă albia minoră se desprinde fâşia grindurilor, cu înălţimi de 1-5 m şi cu lăţimi de la câteva zeci până la câteva sute de metri.

După o fâşie de tranziţie, se conturează zona mai joasă a depresiunilor şi cuvetelor lacustre mai spre nord, la contactul cu terasele detaşându-se uneori încă o fâşie. Prima terasă, situată la doar 3-4 m deasupra luncii, este urmată de o a doua, ce se înalţă cu 13-14 m deasupra luncii, culminând cu cea mai înaltă, Câmpia Burnazului, de 60-65 m, ce domină lunca fluviului. În spaţiul Giurgiu lunca are altitudini de 20-27 m, fiind îndiguită şi canalizată pe mari suprafeţe şi transformată în teren agricol. În apropiere se întâlnesc braţe şi canale, adaptate pe foste gârle, a căror utilitate este legată de navigaţie, agricultură sau potenţial turistic.

1.2 Clima

Clima este de tip continental, cu ierni reci şi veri călduroase, existând diferenţe termice mari de la zi la noapte şi de la iarnă la vară. Temperatura medie anuală este de 11,5°C , iar radiaţia solară depăşeşte 125 kcal / cm² . Nivelul precipitaţiilor, cu puternice variaţii în timp, este de 500 - 600 mm. Un fenomen frecvent îl constituie uscăciunea şi seceta.

1.3 Solurile

Formarea şi evoluţia solului oraşului Giurgiu se leagă de factorii climatici, biologici, litologici, morfologici şi de timp. Tipurile de sol caracteristice sunt protosolurile aluviale şi solurile aluviale, formate în zona Giurgiu în condiţii de pajişti mezohidrofile şi păduri de şleau, unde materialul parental predominant îl constituie depozitele aluviale sau aluvio-proluviale, lipsite în general de structură.

Structura predominant aluvionară a solului de pe malul românesc al Dunării duce la formarea, în dreptul oraşului Giurgiu, de noi plaje care pot fi amenajate in sensul de a oferi puncte de atracţie pentru localnici şi turiştii aflaţi în tranzit.

1.4 Principalele culturi de plante cultivate în regiune

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi

hectare

Judeţul Giurgiu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Suprafaţa cultivată - total 248935 256437 249926 236610 243597 238262 228480

Cereale pentru boabe 178389 176835 153178 172739 177959 156636 154929

Grâu şi secară 85778 82126 60756 81541 101439 79185 80466

Orz şi orzoaică 20522 20071 8328 19262 17899 8564 11652

Porumb 69753 72193 80921 68124 55846 66532 60085

Plante uleioase 38469 46868 58608 43738 42490 51312 50385

Floarea soarelui 33601 39984 51491 35088 34534 37186 32360

Sfeclă de zahăr 11 - 20 - - 17 -

Cartofi 1809 1687 1571 1187 1198 1173 1827

Legume 7675 7369 8167 6725 6356 6604 5140

Producţia medie la hectar la principalele culturi în anul 2007

kg

Judeţul Giurgiu Total din care: proprietate majoritară privată

Grâu şi secară 1225 1225

Orz şi orzoaică 1460 1479

Ovăz 435 435

Porumb boabe 539 539

Mazăre boabe 585 585

Fasole boabe - -

Cânepă pentru fibră - -

Floarea soarelui 212 212

Soia boabe 1192 1193

Sfeclă de zahăr - -

Cartofi 1553 1553

Cartofi de toamnă 5247 5247

Tomate 6060 6060

Ceapă uscată 4818 4821

Varză 13441 13441

Pepeni verzi şi galbeni 15733 15733

Lucernă* 4127 4127

Trifoi* - -

1.5 Exploataţia

Ferma agricolă mixtă, situată în judetul Giurgiu, comuna Greaca, satul Tataru, practicantă de agricultură tradiţională.

Dimensiunea fermei este de 60 de hectare din care 30 ha sunt cultivate cu grâu, 18 ha cu cu porumb de consum, 12 ha floarea soarelui.

Baza materială: tractoare, semănători, utilaje pentru pregătirea terenului, combine de recoltat, uscătoare, silozuri de cereale, mărcile: John Deer, Kuhn, toate aduse din U.E.

Prezintă şi sistem de irigat.

Ferma nu este certificată ca şi ecologică însă funcţionează după principiile agriculturii ecologice, utilizând bunele practici tradiţionale precum şi seminţele de grâu selecţionate şi ameliorate din bătrâni.

Asolamentul este urmatorul, exploatatia agricola se intinde pe o suprafata de 60 ha, care au fost impartite in urmatorul mod: au fost alese 3 culturi

Fisiere in arhiva (1):

  • Modelarea Sistemelor Agricole.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA MANAGEMENT