Piata Produselor Apicole Ecologice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Piata Produselor Apicole Ecologice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Apicultura şi produsele apicole

Calificarea produselor apicole ca şi ecologice este legată de:

- tratamentele aplicate stupilor;

- calitatea mediului;

- condiţiile de extracţie, prelucrare şi depozitare.

Administrarea de către acelaşi operator a mai multor unităţi (ecologice şi neecologice) aflate în aceeaşi zonă, este posibilă doar în scopul acţiunilor de polenizare.Toate unităţile trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia sus menţionată, exceptând dispoziţiile privind amplasarea stupinelor. În cazul respectiv, produsul nu se comercializează ca produs ecologic.

Produsele apicole se vând făcându-se referire la modul de producţie ecologică, dacă se respectă regulile de producţie stabilite de lege, pe o durată de cel puţin un an.

Perioada de conversie se încheie atunci când toată ceara din stupi a fost înlocuită cu:

- ceară ecologică (documentat cu copia Certificatului de conformitate al producătorului de ceară ecologică precum şi cu documentul de achiziţie al cerii);

- ceară fără reziduuri (se va demostra acest lucru cu copia certificatului de analiză);

- ceară provenită din căpăceală proprie (se va demonstra cu o Declaraţie pe proprie răspundere, ce cantitate de ceară din producţie proprie s-a înlocuit şi în ce interval de timp, precum şi cu Certificatului de conformitate al procesatorului şi documentul de achiziţie al cerii).

Perioadă de conversie poate să dureze 1 – 2 –cel mult 3 ani, pentru a nu contamina ceara schimbată.

În situaţia optimă, în primul an ar trebui schimbată în jur de 50% din ceară.

Caracteristicile stupilor şi ale materialelor folosite în apicultură

Stupii trebuie confecţionaţi din materiale naturale (lemn), care nu prezintă niciun risc de contaminare pentru mediu sau pentru produsele apicole. Pentru exteriorul stupului este necesar a se utiliza vopsele pe bază de apă sau uleiul de in.

Înmulţirea familiilor se va face prin:

- divizarea familiilor puternice;

- achiziţionarea de roiuri sau stupi de la unităţi ecologice.

Se pot acorda derogări pentru reconstituirea stupilor, în cazuri speciale precum:

- mortalitate ridicată cauzată de boli;

- catastrofe naturale, cu condiţia respectării perioadei de conversie.

Se pot acorda derogări pentru reînnoirea stupilor cu 10% pe an din mătcile şi roiurile care nu respectă prevederile pentru agricultură ecologică dar care sunt încorporate în unitatea de producţie ecologică. (Mătcile şi roiurile respective trebuie să fie aşezate în stupi cu faguri ecologici. În acest caz nu se aplică perioada de conversie).

- Organismul de inspecţie poate delimita zone unde apicultura ecologică nu este practicabilă.

- Apicultorul va furniza organismelor de inspecţie şi certificare o hartă la o scară corespunzătoare privind amplasarea stupilor.

Amplasarea stupinelor trebuie:

- să garanteze că albinele dispun de surse naturale suficiente de nectar, secreţii dulci, polen, acces la apă;

- să garanteze că pe o rază de 3 km în jurul amplasamentului stupilor sursele de polen şi nectar sunt constituite, esenţial, din : culturi obţinute prin metode ecologice , flora spontană, culturi extensive.

- să se menţină o distanţă suficientă faţă de sursele de poluare (centre urbane, centre industriale, autostrăzi).

Practicarea pastoralei se va documenta cu : planul şi harta pastoralei (aceste documente se ataşează la raportul de inspecţie).

Autorizarea culesului de pe terenuri convenţionale:

- de pe culturi care nu au fost tratate sau erbicidate;

- cu 3 săptămâni înainte de înflorit nu s – au făcut tratamente cu produse interzise în agricultura ecologică.

Notă: În cazul culesului de pe suprafeţe convenţionale, dar tratamentele la albine sunt în conformitate cu legislaţia, mierea nu poate fi declarată ecologică dar stupina rămâne ecologică.

Documente justificative pentru culesului de pe terenuri convenţionale:

- Declaraţia proprietarului de teren, (jurnalul de tratamente).

- Harta amplasamentului stupinei în pastorală – la fiecare deplasare, cu plantele / flora de unde se face culesul ( pe o rază de 3 Km).

- Înregistrarea la Primăria unde se face pastorala.

Valorificarea producţiei

- Apicultorul poate valorifica, din stupina proprie: miere, ceară, familii de albine;

- Pentru valorificarea produselor sus menţionate, apicultorul este obligat să solicite organismului de inspecţie Certificat pe produs.

- Certificatul pe produs se eliberează pe baza Raportului de stocuri şi a Cererii de eliberare a certificatului pe produs;

- În cazul în care producţia este valorificată cu amănuntul, în mod obligatoriu se va ataşa la dosar modelul etichetetei folosite.

Documente - care se vor verifica şi ataşa la raportul de inspecţie:

- Fişa de înregistrare la D.A.D.R.

- Autorizaţii eliberate de instituţii naţionale (DSV, DADR, etc)

- Rulajul anual al materialelor

- Adeverinţă veterinară

- Adeverinţă de la Primărie, pentru familiile de albine din proprietate

- Documente ceară

- Documente tratament

- Model etichetă

Fisiere in arhiva (1):

  • Piata Produselor Apicole Ecologice.doc