Politica Agricola Comuna

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Politica Agricola Comuna.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ivancia Mihaiela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Agronomie, Stiinte Politice

Cuprins

1. Introducere
2. Politica agricolă comună (PAC)
a) Agricultura Uniunii Europene
b) Politica Agricolă Comună
c) Politica Agricolă Comună în România
3. Bibliografie

Extras din document

Introducere

Politică Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune adoptate de Comunitatea Economică Europeană. De la bun început trebuie precizat că termenul de “politică comună” reflectă în mod fidel una dintre trăsăturile definitorii ale PAC, şi anume aceea că, pentru circa 90% din produsele agricole, decizia nu mai aparţine statelor membre, ci Uniunii Europene. În felul acesta PAC este una dintre cele mai vechi şi mai integrate politici comune.

Prima reflectare a acesteia se regăseşte în Tratatul de la Roma (1957). Politică agricolă comună este nu numai una dintre primele politici comune, dar este şi printre cele mai importante.

Agricultura Uniunii Europene

Geografia Uniunii Europene este predominant rurală şi conturată de profesii şi activităţi umane. Zonele sale rurale sunt foarte diverse din moment ce mediul natural este conturat de forme variate de cultivare şi silvicultură şi de meseriile şi industriile asociate acestora.

CARACTERISTICILE AGRICULTURII EUROPENE

Agricultura şi silvicultura, ca utilizatori majori ai pământului, joacă un rol cheie în determinarea sănătăţii economiilor rurale, ca şi a sănătăţii peisajelor. Deşi agricultura poate fi mai puţin importantă pentru economia zonelor rurale decât este in mod normal, ea are o contribuţie valoroasă în creşterea economică şi susţinerea mediului. Cultivatorii pot îndeplini diferite funcţii, pornind de la producţia de hrană şi fibre şi până la managementul regiunilor rurale, conservarea naturii şi turism. Cultivarea poate fi, deci, descrisă ca având multiple funcţii:

-Europa are un sector agricol modern şi competitiv, ocupând o poziţie dominantă pe pieţele mondiale, atât ca exportator major, cât şi ca cel mai mare importator mondial de hrană, mai ales din ţările aflate în curs de dezvoltare.

-Are un sector agricol susţinut, care foloseşte metode de producţie sigure, curate, ecologice, care oferă produse de calitate în vederea atingerii cererilor clienţilor.

-Sectorul agricol al UE serveşte comunităţile rurale, reflectând tradiţiile şi diversitatea lor; rolul său este nu numai de a produce hrana, ci şi de a garanta supravieţuirea zonei rurale ca zonă în care unii oameni işi petrec viaţa, muncesc sau o vizitează.

-Politica de agricultură a Europei este determinată la nivelul Uniunii Europene de către guvernele statelor membre şi aplicată de către statele membre. Implică sprijin pentru veniturile cultivatorilor, în timp ce îi încurajează să producă produse de o calitate înaltă, cerute de piaţă, încurajându-i să dezvolte căi adiţionale de îmbunătăţire a afacerilor în armonie cu mediul înconjurător.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica Agricola Comuna.docx

Bibliografie

http://www.agrinet.ro/content.jsp?page=346&language=1
http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/change/index_ro.htm
http://www.bursaagricola.ro/Info-POLITICA_AGRICOLA_COMUNA__PAC___A_UNIUNII_EUROPENE___GHID_EXPLICATIV-95-24664-1.html
http://fao.orghttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/409&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://www.scritube.com/stiinta/stiinte-politice/AGRICULTURA-IN-UNIUNEA-EUROPEA84351.php
http://www.agroromania.ro/
http://www.madr.ro/
Revista „Profitul Agricol” nr. 37, nr. 39, nr. 44/ 2011; nr. 6, nr. 9/ 2012