Principiile Dreptului Mediului

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8889
Mărime: 52.55KB (arhivat)
Publicat de: Robert Tătaru
Cost: 9 puncte
USAMVB Timisoara Facultatea de Agricultura Specializarea Ingineria mediului Diciplina :DREPTUL MEDIULUI

Cuprins

 1. 1. 1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE
 2. 1.2.Principiile generale ale dreptului mediului
 3. 1.3 Principiile dreptului mediului
 4. 2.DELIMITAREA DREPTULUI MEDIULUI DE DREPTUL AGRAR
 5. 2.1. Câmpul de aplicare a dreptului mediului
 6. 3. IZVOARELE DREPTULUI MEDIULUI
 7. 3.1. Câteva consideraţii istorice
 8. 3.2. Dreptul naţional al mediului (izvoare)
 9. 4. ROLUL FUNCTIILOR SI DREPTUL MEDIULUI DIN ROMANIA
 10. 4.1. Rolul functiilor dreptului mediului din Romania
 11. 4.2.Functiile dreptului mediului
 12. 5.CAUZELE POLUARII SI CONSECINTELE ACESTEIA
 13. 5.1.Poluarea aerului
 14. 5.2.Poluarea apelor
 15. 5.3.Poluarea solului
 16. 6.COMPETENTELE MINISTERELOR IN DOMENIUL MEDIULUI

Extras din referat

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE

1.1. Noţiunea de mediu

Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur, cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu înţelesuri mai mult sau mai puţin diferite în numeroasele medii ale societăţii umane.

Oamenii de ştiinţă, economiştii, juriştii, politicienii, slujitorii artelor, sensibilizaţi de importanţa covârşitoare a imperativului de protecţie a mediului şi a resurselor naturale, reliefează anumite aspecte ale mediului, care, de fapt, este unic.

Termenul de mediu rămâne, totuşi, o noţiune generală, dificil de sintetizat într-o definiţie care să satisfacă pe toată lumea.

1.2. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI MEDIULUI

Ca disciplină de sine stătătoare în sistemele moderne ale dreptului intern al diferitelor ţări, dreptul mediului îşi datorează existenţa evoluţiei extrem de rapide şi diversificate a preocupărilor privind ocrotirea mediului înconjurător - condiţie esenţială pentru salvgardarea premiselor existenţei omului pe Terra -, cât şi dezvoltării unei noi concepţii asupra drepturilor omului.

Într-adevăr, a treia generaţie a drepturilor omului a îngăduit recunoaşterea, ca drept fundamental al fiecărei fiinţe umane, a dreptului la un mediu sănătos şi echilibrat, dând expresie unei noi concepţii asupra existenţei individuale în raporturile sale complexe cu contextul social în care îşi află locul. Dreptul individual la un mediu propice transformă, într-un anume sens, însuşi obiectul dreptului mediului, deplasând accentul de la raporturile omului şi ale societăţii omeneşti privind elementele naturii, la raporturile individului cu societatea, cu statul şi, în cele din urmă, cu comunitatea internaţională.

Principiile dreptului mediului reflectă, în evoluţia lor din ultimii ani - şi care îşi găseşte o expresie originală în prevederile legii româneşti a mediului, - pe de o parte aşezarea omului în centrul preocupărilor privind protecţia mediului, iar pe de altă parte internaţionalizarea politicilor legislative şi a jurisprudenţei în domeniul acestei protecţii. Fiinţa umană devine, în considerarea statutului său de membru al colectivităţii, raţiunea ocrotirii mediului.

Dacă axa primei generaţii a drepturilor omului a fost constituită de condiţia individuală a omului, iar cea de-a doua generaţie a avut în vedere, cu precădere, condiţia sa socio-economică, a treia generaţie a acestor drepturi porneşte de la constatarea necesităţii solidarităţii între oameni, care se impune ca o condiţie pentru supravieţuirea speciei umane. Într-o asemenea perspectivă se înscriu, ca piloni ai celei de-a treia generaţii, dreptul la pace, dreptul la dezvoltare, dreptul la un patrimoniu comun al umanităţii, dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat; acest din urmă drept, avut în vedere, uneori şi în studiile de început asupra disciplinelor juridice ale mediului, devine, aşadar, element al unuisistem al acestor drepturi, a căror aplicare depinde de eforturile solidare ale tuturor: ale statului, ale altor entităţi publice sau private, ale fiecărui individ.

În această configurare, de drept fundamental al omului, dreptul la un mediu sănătos face, mai demult, într-un număr de ţări, obiect al reglementării constituţionale. In sfârşit, Constituţia României, consacră, de asemenea, dreptul la un mediu sănătos, după modificarea din noiembrie 2003, astfel după cum am arătat în cele ce precedă.

1.3. Principiile dreptului mediului

Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conţinutului tuturor normelor juridice - reprezintă rezultatul unei experienţe sociale şi o reflectare a unor cerinţe obiective ale evoluţiei societăţii, convieţuirii sociale şi asigurării acelui echilibru necesar între drepturile unora şi obligaţiile altora.

Principiile dreptului mediului sunt acele reguli esenţiale de drept pozitiv, care le conferă statutul de norme de conduită de maximă generalitate şi aplicabilitate, ce staula baza acestei ramuri de drept.

În cazul dreptului mediului principiile prezintă o mare importanţă deoarece:

a) Normele dreptului mediului se găsesc în general într-o multitudine de izvoare, principiile fiind acelea care asigură coeziunea internă a acestei ramuri a dreptului;

b) Dreptul mediului fiind o ramură nouă, dinamică şi evolutivă, trebuie să acopererapid problematica diversă a poluării şi, în cazul când încă nu au fost adoptate normele juridice, se aplică principiile;

c) Principiile dreptului mediului joacă un rol important în cazul interpretării normelor tehnice specifice materiei ecologice, care pot ridica dificultăţi de interpretare pentru practicienii dreptului; d) Principiile au caracter juridic, economic şi decizional foarte complex, în concordanţă cu natura complexă a ramurii de drept;

e) Principiile acestei ramuri de drept sunt specifice, reprezentând argumente în favoarea autonomiei dreptului mediului.

În Capitolul I intitulat: „Principii şi dispoziţii generale“, al OUG nr.195/2005 se enunţăurmătoarele principii fundamentale, înţelese ca reguli generale ce guverneazăreglementările juridice privind protecţia mediului şi le direcţionează spre asigurarea unei dezvoltări durabile:

- principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

- principiul precauţiei în luarea deciziei;

- principiul acţiunii preventive;

- principiul reţinerii poluanţilor la sursă;

- principiul „poluatorul plăteşte”

Preview document

Principiile Dreptului Mediului - Pagina 1
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 2
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 3
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 4
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 5
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 6
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 7
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 8
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 9
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 10
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 11
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 12
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 13
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 14
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 15
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 16
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 17
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 18
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 19
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 20
Principiile Dreptului Mediului - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Principiile Dreptului Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Biodiversitaea - studiu de caz - Parcul Natural Comana

Descriere generala. Parcul Natural Comana a fost constituit prin Hotararea de Guvern nr. 2151 din 2004 in baza documentatiei elaborate de catre...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Principiile Politice de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Preocuparile privind protectia mediului si expresia lor juridica au dus la formarea si afirmareaunor principii comune dreptului...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Principiul prevenirii în dreptul mediului

1. INTRODUCERE Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majora, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții...

Ai nevoie de altceva?