Proiectare Asistata - Organizare Licitatie

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 3 fișiere: doc, pps
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 7227
Mărime: 4.38MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorin Vranceanu

Cuprins

CUPRINS: 2

I. INTRODUCERE 4

A. Anunt 4

1. Denumirea autoritatii contractante 4

2. Obiectul contractului de furnizare: 4

3. Legislatia aplicabila 4

B. Calificarea candidatilor/ofertantilor 5

1. Documente care dovedesc eligibilitatea 5

2. Documente care dovedesc inregistrarea 5

3. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara 5

C. Elaborarea ofertei 6

1. Limba de redactare a ofertei 6

2. Perioada de valabilitate a ofertelor 6

3. Modul de prezentare a propunerii tehnice 6

4. Modul de prezentare a propunerii financiare 6

D. Prezentarea ofertei 6

II. CAIET DE SARCINI 7

A. Introducere 7

1. Autoritatea contractanta 7

2. Scopul organizarii procedurii de cerere de oferte 7

3. Principii de baza pentru atribuirea contractului de achizitie publica 8

4. Legislatia aplicabila 8

B. Calificarea ofertantilor 9

1. Inregistrare 9

2. Capacitatea tehnica si economico-financiara 10

C. Elaborarea ofertelor 10

1. Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire 10

2. Limba de redactare a ofertei 10

3. Perioada de valabilitate a ofertelor 11

4. Documentele ofertei 11

5. Documentele care insotesc oferta 11

6. Dreptul de a solicita clarificari 12

D. Prezentarea ofertelor 12

1. Data limita si modalitati de depunere a ofertelor 12

2. Modul de prezentare 12

3. Sigilarea si marcarea ofertelor 13

4. Modificarea sau retragerea ofertei 13

5. Oferte intarziate 14

6. Interdictia de a depune mai multe oferte 14

7. Pretul ofertei 14

8. Moneda in care se prezinta pretul 14

E. Deschiderea si evaluarea ofertelor 15

1. Deschiderea ofertelor 15

2. Frauda si coruptie 15

3. Examinarea documentelor care insotesc oferta 16

4. Examinarea ofertelor 16

5. Corectarea erorilor 17

6. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare 17

7. Evaluarea ofertelor 17

8. Stabilirea ofertei castigatoare 17

F. Atribuirea contractului de achizitie publica 18

1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii 18

2. Contestatii 18

3. Anularea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica 19

4. Incheierea contractului de achizitie publica 19

III. OFERTELE DEPUSE: 20

1. Dacia Logan Break : 20

2. Opel Astra Caravan: 23

3. Renault Megane Break: 26

IV. Deschiderea si evaluarea ofertelor 29

V. Atribuirea contractului 30

Extras din document

I. INTRODUCERE

A. Anunt

1. Denumirea autoritatii contractante

SCOALA DE ARTE SLATINA

Cod fiscal: 4556263

Sala Thalia, str. Cetatii, nr.3-5, Slatina, telefon: 0249/416515, fax: 0249/410264

Sursele de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: buget local.

2. Obiectul contractului de furnizare:

Obiectul contractului de furnizare il reprezinta:

Autoturisme achizitionate conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini- 1 buc

COD CPV: 34110000-1 Autoturisme (34111000-3 Breakuri)

Procedura aplicata: cerere de oferte

3. Legislatia aplicabila

- Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuierea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006.

- Lege nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata în: Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006

- Hotarâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006

- Ordonanta de Urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente

procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006.

B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

1. Documente care dovedesc eligibilitatea

Operatorii economici vor prezenta in original documentele care dovedesc eligibilitatea si anume:

A. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV

B. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor

catre stat, valabile la data deschiderii ofertelor - original

2. Documente care dovedesc inregistrarea

Operatorii economici vor prezenta in original sau copie documentele care dovedesc inregistrarea:

A. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului. - copie

B. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor - original

3. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara

A. Prezentare generala - Formularul B2 din sectiunea IV.

B. Autorizare pentru livrarea produselor

Capacitatea economico-financiara

Situatia financiara:

- Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

- Situatiile financiare ale raportarilor contabile la data de 31.06.2006, vizate si inregistrate de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat.

Preview document

Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 1
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 2
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 3
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 4
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 5
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 6
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 7
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 8
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 9
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 10
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 11
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 12
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 13
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 14
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 15
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 16
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 17
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 18
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 19
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 20
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 21
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 22
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 23
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 24
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 25
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 26
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 27
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 28
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 29
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 30
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 31
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 32
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 33
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 34
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 35
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 36
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 37
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 38
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 39
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 40
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 41
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 42
Proiectare Asistata - Organizare Licitatie - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Proiectare Asistata - Organizare Licitatie
    • Proiectare asistata 2.pps
    • Proiectare asistata word continuare.doc
    • Proiectare asistata word.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de Obtinere a Vinului

Prelucrarea primara a strugurilor Se recomanda ca de la recoltare si pana la prelucrare rastimpul sa fie cat mai scurt, evitandu-se astfel timpul...

Catina Alba

TEHNICI SI APARATE PENTRU CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR I. 1. Denumirea produsului : - Hippophae rhamnoidas - catina cenusie, catina de rau. -...

Procesarea Strugurilor pentru Obtinerea Vinului

Generalitati Vinul este bautura obtinuta exclusiv prin fermentatia alcoolica completa sau partiala a strugurilor proaspeti zdrobiti sau nezdrobiti...

Constructii pentru Depozitarea, Conservarea si Conditionarea Legumelor si Fructelor

Pentru a se asigura consumul de legume si fructe în tot timpul anului, acestea trebuie depozitate, conservate si conditionate. Produsele...

Imaginea unei Marci in Randul Consumatorilor

Atingerea obiectivelor de marketing si implicit indeplinirea obiectivelor politicii globale a organizatiei depind, in mare masura, de realizarea...

Cresterea si Comercializarea Strutilor

INTRODUCERE Numele managerului firmei: Petre George Daniel Numele firmei : Strutorom.srl Adresa: Bucuresti, Bld Timisoara, nr 59 – tel.:...

Referat la Utilaje Tehnologice - Indagra 2006

Targul de echipamente si produse agricole Indagra,se deschide astazi,8 Noiembrie 2006,la Romexpo.În urmatoarele trei zile, peste 750 de companii...

Sistemul Pomicol

SISTEME HORTICOLE COMPARATE Sistemul pomicol IMPORTANTA Actiunea de infiintare a unei plantatii pomicole (livezi) este de importanta majora,...

Te-ar putea interesa și

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Tendinte in Evolutia Sistemului de Ocrotire a Sanatatii

1. CARACTERIZAREA SISTEMULUI DE OCROTIRE A SANATATII IN CADRUL UNIUNII EUROPENE 1.1. Baza legala a politicilor Uniunii Europene Baza legală a...

Managementul Proiectelor - Retea Apa-Canal

Titlul proiectului: “Introducerea unei retele de apa-canal in cartierul Trestiana, orasul Dorohoi” Localizare : Judetul Botosani, Regiunea de...

Proiectarea și Standardizarea

Introducere Secolul XV impune contabilitatea în partida dubla, perioada în care economistul italian Frederico Miles, în lucrarea sa „Starea...

Planul Strategic de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Vulcan Județul Hunedoara

INTRODUCERE Prezentul document este o strategie de dezvoltare locală a municipiului Vulcan. Strategia a fost elaborată de catre liderii...

Comisia Europeana

1. Istoricul COMISIEI EUROPENE Comisia Europeana a fost la origine Înalta Autoritate, înfiintata prin Tratatele de la Paris privind constituirea...

Valori Locale și Valori Europene în Banat

I. PROIECTUL 1. Descriere 1.1 Titlu „VALORI LOCALE ŞI VALORI EUROPENE ÎN BANAT” 1.2 Localizare RO, judeţul Caraş-Severin, Reşiţa, Caransebeş,...

Procesul de Urbanizare și Urbanismul

l.Apatitia si dezvoltarea orasului si rolul activitatii comerciale in acest proces. Prin urbanizare intelegem proccsul prin care o populatie in...

Ai nevoie de altceva?