Proiectare Asistata - Organizare Licitatie

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Proiectare Asistata - Organizare Licitatie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, pps de 43 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dorin Vranceanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CUPRINS: 2
I. INTRODUCERE 4
A. Anunt 4
1. Denumirea autoritatii contractante 4
2. Obiectul contractului de furnizare: 4
3. Legislatia aplicabila 4
B. Calificarea candidatilor/ofertantilor 5
1. Documente care dovedesc eligibilitatea 5
2. Documente care dovedesc inregistrarea 5
3. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara 5
C. Elaborarea ofertei 6
1. Limba de redactare a ofertei 6
2. Perioada de valabilitate a ofertelor 6
3. Modul de prezentare a propunerii tehnice 6
4. Modul de prezentare a propunerii financiare 6
D. Prezentarea ofertei 6
II. CAIET DE SARCINI 7
A. Introducere 7
1. Autoritatea contractanta 7
2. Scopul organizarii procedurii de cerere de oferte 7
3. Principii de baza pentru atribuirea contractului de achizitie publica 8
4. Legislatia aplicabila 8
B. Calificarea ofertantilor 9
1. Inregistrare 9
2. Capacitatea tehnica si economico-financiara 10
C. Elaborarea ofertelor 10
1. Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire 10
2. Limba de redactare a ofertei 10
3. Perioada de valabilitate a ofertelor 11
4. Documentele ofertei 11
5. Documentele care insotesc oferta 11
6. Dreptul de a solicita clarificari 12
D. Prezentarea ofertelor 12
1. Data limita si modalitati de depunere a ofertelor 12
2. Modul de prezentare 12
3. Sigilarea si marcarea ofertelor 13
4. Modificarea sau retragerea ofertei 13
5. Oferte intarziate 14
6. Interdictia de a depune mai multe oferte 14
7. Pretul ofertei 14
8. Moneda in care se prezinta pretul 14
E. Deschiderea si evaluarea ofertelor 15
1. Deschiderea ofertelor 15
2. Frauda si coruptie 15
3. Examinarea documentelor care insotesc oferta 16
4. Examinarea ofertelor 16
5. Corectarea erorilor 17
6. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare 17
7. Evaluarea ofertelor 17
8. Stabilirea ofertei castigatoare 17
F. Atribuirea contractului de achizitie publica 18
1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii 18
2. Contestatii 18
3. Anularea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica 19
4. Incheierea contractului de achizitie publica 19
III. OFERTELE DEPUSE: 20
1. Dacia Logan Break : 20
2. Opel Astra Caravan: 23
3. Renault Megane Break: 26
IV. Deschiderea si evaluarea ofertelor 29
V. Atribuirea contractului 30

Extras din document

I. INTRODUCERE

A. Anunt

1. Denumirea autoritatii contractante

SCOALA DE ARTE SLATINA

Cod fiscal: 4556263

Sala Thalia, str. Cetatii, nr.3-5, Slatina, telefon: 0249/416515, fax: 0249/410264

Sursele de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: buget local.

2. Obiectul contractului de furnizare:

Obiectul contractului de furnizare il reprezinta:

Autoturisme achizitionate conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini- 1 buc

COD CPV: 34110000-1 Autoturisme (34111000-3 Breakuri)

Procedura aplicata: cerere de oferte

3. Legislatia aplicabila

- Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuierea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006.

- Lege nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata în: Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006

- Hotarâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006

- Ordonanta de Urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente

procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006.

B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

1. Documente care dovedesc eligibilitatea

Operatorii economici vor prezenta in original documentele care dovedesc eligibilitatea si anume:

A. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul B1 din sectiunea IV

B. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor

catre stat, valabile la data deschiderii ofertelor - original

2. Documente care dovedesc inregistrarea

Operatorii economici vor prezenta in original sau copie documentele care dovedesc inregistrarea:

A. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului. - copie

B. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor - original

3. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara

A. Prezentare generala - Formularul B2 din sectiunea IV.

B. Autorizare pentru livrarea produselor

Capacitatea economico-financiara

Situatia financiara:

- Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

- Situatiile financiare ale raportarilor contabile la data de 31.06.2006, vizate si inregistrate de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat.

Fisiere in arhiva (3):

  • Proiectare Asistata - Organizare Licitatie
    • Proiectare asistata 2.pps
    • Proiectare asistata word continuare.doc
    • Proiectare asistata word.doc