Recunoasterea Grupurilor si Organizatiilor de Producatori in Cadrul Sectorului de Legume Fructe

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Recunoasterea Grupurilor si Organizatiilor de Producatori in Cadrul Sectorului de Legume Fructe.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: M Turek

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Recunoaşterea grupurilor şi organizaţiilor de producători în cadrul sectorului de legume fructe

Organizaţia comună de piaţă reprezintă un ansamblu de reglementări stabilite prin decizii comunitare şi care au ca scop controlul producţiei şi comerţul produselor agricole din toate statele membre, înlocuind progresiv organizaţiile naţionale de piaţă acolo unde acest lucru era necesar.Organizaţiile comune de piaţă urmăresc în principal atingerea obiectivelor PAC, în special reglarea pieţelor, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricutori şi creşterea productivităţii agricole, acoperind în jur de 90% din producţia agricolă comunitară finală. Produsele agricole care fac obiectul unei organizaţii comune a pieţelor sunt: cereale, carne de porc, ouă şi carne de pasăre, fructe şi legume,banane, vin, produse lactate, carne de vită, orez, ulei de măsline şi măsline de masă,zahăr, floricultură, furaje, legume şi fructe procesate, tutun, in şi cânepă, hamei,seminţe, carne de oaie şi capră.

Consiliul de Miniştri decide cu majoritate calificată asupra propunerii Comisiei Europene şi după consultarea Parlamentului European instituirea organizaţiilor comune de piaţă şi diferite modalităţi de aplicare a regulamentelor.Comisia Europeană, asistată de un comitet, ia toate măsurile de aplicare necesare punerii în aplicare a organizaţiilor comune de piaţă. Pentru fiecare OCP, un comitet de management format din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei îşi dă acordul asupra proiectelor de măsuri. În cazul în care Comisia nu este de acord cu părerea/poziţia comitetului, Consiliul de Miniştri ia decizia finală. Prin intermediul OCP se acordă sprijin financiar producătorilor sau operatorilor din sector şi se adoptă mecanisme de control al producţiei şi de organizare a schimburilor cu statele terţe.Organizaţia comună a pieţei în sectorul de legume şi fructe are ca obiectiv stabilizarea preţurilor, asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agricultori

şi susţinerea îmbunătăţirii atât a calităţii produselor oferite, cât şi a tehnicilor de comercializare.

În Uniunea Europeană producţia de fructe şi legume reprezintă 17 % din totalul producţiei agricole şi 3,1 % din bugetul comunitar pentru agricultura. Organizarea comună de piaţă în acest sector presupune:

- Clasificarea/standardizarea fructelor şi legumelor – în scopul facilitării comer-cializării, producătorii trebuie să respecte normele de standardizare privind marcarea şi menţionarea originii, varietăţii şicategoriei produselor.

- Constituirea organizaţiilor de producători – care reprezintă actorii economici principali ai sectorului din punct de vedere al concentrării ofertei de produse şi reglării preţurilor, precum şi adevăraţii concurenţi ai producătorilor externi.

- Crearea organizaţiilor interprofesionale şi încheierea de acorduri interprofesionale – ca reprezentanţi ai intereselor producătorilor şi parteneri de dialog cu structurile administrative.

- Punerea în aplicare a unui regim de intervenţie – menit să rezolve problema surplusului de produse prin retragerea de pe piaţă şi distribuirea acestora în scopuri sociale sau caritabile, caz în care Comunitatea suportă cheltuielile cu sortarea şi ambalarea.

- Asigurarea unui sistem de control – în vederea respectării reglementărilor aferente sectorului şi pentru prevenirea apariţiei blocajelor în cadrul acestuia.

- Promovarea consumului a 400g de fructe şi legume proaspete,

acţiune ce este încurajată şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi care poate fi inclusă de către organizaţiile de producători în cadrul programelor operaţionale.

Beneficiarii sprijinului financiar oferit prin politica de susţinere a sectorului de legume şi fructe sunt organizaţiile şi grupurile de producători recunoscute de autoritatea competentă a statului membru unde se află sediul social, iar principalul lor obiect de activitate este comercializarea producţiei membrilor. Luând în considerare noile coordonate la nivel comunitar şi faptul că România a devenit membru al Uniunii Europene, legislaţia comunitară care reglementează organizarea de piaţă precum şi măsurile prevăzute de noua reformă a sectorului legume-fructe, începută în ianuarie 2007, devin obligatorii la nivel naţional. Astfel, în

scopul beneficierii de avantajele financiare ale reformei din cadrul sectorului legumefructe,

este nevoie ca implementarea acestor măsuri să se realizeze în parteneriat de către actorii direct implicaţi şi interesaţi, iar eforturile să se concentreze în direcţia organizării şi bunei funcţionări a sectorului.

DEFINIŢII

Conform legislaţiei privind recunoaşterea preliminară a grupurilor de producători şi recunoaşterea organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,

termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) producător – o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau

juridice, ale căror exploataţii se află pe teritoriul Comunităţii, aşa cum este definit în art. 299 din Tratatul de instituire a CEE şi care cultivă unul sau mai multe dintre produsele specifice sectorului de fructe şi legume conform legislaţiei în vigoare sau doar produsele de genul respectiv destinate exclusiv transformării ;

b) valoarea producţiei comercializate (VPC) – valoarea producţiei comercializate

de grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători, calculată conform secţiunii a 2-a din ordinul 694/2008;

c) grup de producători recunoscut preliminar – orice persoană juridică sau parte

clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor, care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în

conformitate cu legislaţia în vigoare;

d) organizaţie de producători – orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la iniţiativa producătorilor şi care este recunoscută de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) parte clar definită a unei persoane juridice - o filială sau o sucursală a unei persoanei juridice;

f) aviz de recunoaştere preliminară – documentul eliberat de MAPDR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere preliminară ca grup de producători recunoscut preliminar şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

g) aviz de recunoaştere – document eliberat de MAPDR care certifică îndeplinirea

de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

h) decizie de retragere a recunoaşterii preliminare – document eliberat de MAPDR care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere preliminară;

i) decizie de retragere a recunoaşterii – document eliberat de MAPDR care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere;

j) plan de recunoaştere – un ansamblu etapizat de măsuri pe care o persoană juridică doreşte să le implementeze în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători;

k) program operaţional – un ansamblu de măsuri pe care organizaţia de producători le implementează pentru îndeplinirea a două sau mai multe obiective specifice cu scopul de a accesa fondurile comunitare alocate sectorului de legume-fructe;

ROLUL ŞI FUNCŢIILE GP ŞI OP

CUNOAŞTEREA PRODUCŢIEI

Grupul de producători/organizaţia de producători pune în aplicare mijoacele tehnice şi umane care să îi permită o cunoaştere şi o monitorizare a potenţialelor producţii, a recoltelor, a randamentelor, a stocurilor şi a vânzărilor directe ale membrilor către consumatori. În acest sens, ea dispune de o baza de date şi de o procedură de actualizare adaptată produselor. Regulamentul intern al GP/OP–ului prevede obligaţia, pentru membrii săi, de frunizare şi de actualizare a informatiilor cerute, precum şi sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare a acestuia de către membri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Recunoasterea Grupurilor si Organizatiilor de Producatori in Cadrul Sectorului de Legume Fructe.doc

Alte informatii

Universitatea ,,Dunărea de Jos” Facultatea de Ştiinţe Economice- Specializarea Economie Agroalimentară