Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3583
Mărime: 482.72KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Nechiforel
Referatul a fost prezentat in cadrul facultatii de Silvicultura Suceava

Cuprins

1. Stabilirea funcţiilor ecologice, economice, şi sociale din unitatea de gestiune Iacobeni

1.2. Zonarea funcţională a arboretelor

1.3. Subunităţi de producţie şi protecţie constituite

1.4. Structura arboretelor U.G pe etape şi faze de dezvoltare

2. Proiectarea şi organizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor

2.1Necesitatea îngrijirii şi conducerii arboretelor

2.2Planificarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor

2.2.1. Planificarea anuală

2.2.2. Planificarea decenală

2.2.3. Memoriu justificativ

2.3. Organizarea aplicării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor

2.3.1. Amplasarea suprafeţelor demonstrative şi realizarea de instructaje diverse

2.3.2. Deschiderea căilor tehnologice de acces în arboret

2.3.3. Punerea în valoare (alegerea şi marcarea arborilor de extras)

2.3.4. Tehnologia de execuţie a lucrărilor

2.3.5.Controlul şi recepţia lucrărilor de îngrijire

2.3.6. Evidenţa contabilă şi amenajistică

2.4. Calculul posibilităţii de produse secundare

2.4.1. Calculul posibilităţii pe volum

2.4.2. Intensitatea operaţiunilor culturale (aplicaţie pe teren)

Extras din document

1. Stabilirea funcţiilor ecologice, economice şi sociale din Unitatea de Gestiune –Ocolul Silvic Iacobeni,U.P. 1.

1.1. Zonarea funcţională a arboretelor

Tabelul 1. Repartiţia suprafeţei unităţii de gestiune studiată pe grupe funcţionale

Grupa funcţională Suprafaţa

ha %

1 355.0 62.1

2 216.9 37.9

Total 571.9 100

Din tabelul 1 se observă că 62.1% din suprafaţa unităţii de gestiune se găseşte în grupa funcţională 1 şi 37.9 în grupa funcţionala 2 , rezultând de aici că această suprafaţă este ocupată în mare parte cu păduri cu funcţii de protecţie .

1.2. Subunităţi de producţie sau protecţie constituite

Subunitatea de producţie/ protecţie Suprafaţa

Ha %

A 568.8 99.74

M 1.5 0.26

Total 570.3 100

Tabelul 2. Repartiţia suprafeţei unităţii de gestiune studiată pe subunităţi de producţie/protecţie

În tabelul de mai sus se pot observa următoarele aspecte:

- 99.74% din suprafaţa unităţii de gestiune este inclusă în categoria codrului regulat cu sortimente de lemn obişnuite

- 0.26 din suprafaţă este inclusă în categoria pădurilor supuse unui regim de conservare deosebit.

1.3. Structura arboretelor U.G. pe etape şi faze de dezvoltare

Tabelul 3. Repartiţia suprafeţei unităţii de gestiune studiată pe faze de dezvoltare

Suprafaţa Faza de dezvoltare Total

Seminţiş Desiş Nuieliş Prăjiniş Păriş Codrişor Codru mijlociu Codru bătrân

Ha - 11.2 4.2 2.7 82.6 261.6 193.5 14.5 570.3

% - 1.96 0.74 0.47 14.5 45.9 33.9 2.54 100

Din tabelul 3 se poate observa că în unitatea de gestiune studiată apar toate fazele de dezvoltare cu excepţia celei de seminţiş. De asemenea se mai observă că faza cu ponderea cea mai mare este cea de codrisor atunci când diametrul arborilor este cuprins între 21-35cm, iar faza cu ponderea cea mai mică o deţine cea de prăjiniş , fază în care arborii au diametrul incadrat intre 6 si 10 cm.

2. Proiectarea şi organizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor

2.1.Necesitatea îngrijirii şi conducerii arboretelor

Complexul de lucrări sau intervenţii silvotehnice prin care se dirijează procesul natural de creştere şi dezvoltare a arboretelor, de la întemeiere şi până la exploatare, poartă numele de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Lucrările de îngrijire se realizează în scopul creării celor mai favorabile condiţii bioecologice şi economice:

Au în vedere obţinerea unei producţii corespunzătoare de biomasă sub raport cantitativ şi calitativ pentru arboretele din grupa II funcţională şi creşterea capacităţii de protecţie a calităţii factorilor de mediu pentru arboretele din grupa I funcţională

2.2. Planificarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor

Constă în realizarea Planului decenal al lucrărilor de îngrijire elaborat la nivelul fiecărei unităţii de producţie care include:

- arboretele (u. a.) necesare a fi parcurse cu lucrări de îngrijire (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă)

- suprafeţele de parcurs

Alegerea lucrărilor de îngrijire şi conducere se face în funcţie de faza de dezvoltare , de categoria functională, de consistenţă şi de vârsta arboretului. Astfel pentru desiş se execută degajări , dacă arboretul e de amestec şi depresaj , dacă arboretul este pur. În fazele de nuieliş şi prăjiniş se execută curăţiri apoi până la codru mijlociu se execută rărituri. Tăierile de igienă se execută în fazele de codru mijlociu şi bătrân si în arboretele cu functii speciale . Aceste tăieri se mai practică şi atunci când arboretul prezintă o consistenţă de 0,6-0,7 şi are vârsta actuală de peste 40 de ani sau când vârsta actuală reprezintă 2/3 din vârsta exploatabilităţii.

Preview document

Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 1
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 2
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 3
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 4
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 5
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 6
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 7
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 8
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 9
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 10
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 11
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 12
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 13
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 14
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 15
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 16
Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Stabilirea Functiilor Ecologice, Economice si Sociale din Unitatea de Productie I, Ocolul Silvic Iacobeni.doc

Alții au mai descărcat și

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?