Studiu Privind Rentabilitatea Cultivarii si Comercializarii Nucilor in Republica Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Studiu Privind Rentabilitatea Cultivarii si Comercializarii Nucilor in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Suprafaţa totală a plantaţiilor de nuci Pe teritoriul Moldovei, la momentul de fata,

este echivalenta cu cca. 6 mii ha. Pe teritoriul tarii nu exista prea multe livezi mari de nuci,

cea mai mare se afla la Iargara, raionul Leova care are o suprafaţa de 400 ha.

Nucul are o însemnătate economică mare care se datorează posibilităţilor utilizării atât a

miezului de nucă cât şi a lemnului, scoarţei, frunzelor, cojii verzi şi uscate a nucilor etc.

Miezul de nucă conţine 55-77% substanţe grase, 5-24% hidraţi de carbon, 12-25%

substanţe proteice, 30-50 mg% acid ascorbic, 1,5-2% săruri minerale, vitaminele A,B,E,P,

fiind considerat un aliment concentrat, cu valoare energetică mare. Din miezul de nucă se

extrage un ulei comestibil şi tehnic de calitate superioară, care este utilizat în tehnică şi

pictură. Lemnul de nuc este apreciat ca material pentru fabricarea mobilei fine, dar mai

ales pentru fabricarea furnirului. Coaja verde şi frunzele conţin cantităţi mari de vitamina

C, iod, substanţe tanante. Din coaja tare a nucilor se prepară cărbune activ. Nucul este un

arbore pentru fixarea alunecărilor de teren pe pante, este larg folosit în lucrările de

amelioraţii agrosilvice şi de-a lungul drumurilor pentru combaterea vânturilor puternice.

Prima afacere de export cu miez de nuca din Republica Moldova a demarat-o o

companie moldo-greceasca în anul 1995. Achiziţionând miez de nuca de la producătorii

locali compania a exportat in primul an 300 de tone de miez de nuca. Astăzi in tara

noastră acest business a luat amploare. Pe teritoriul tarii activează mai bine de o suta de

agenţi economici care se ocupa cu producerea si exportarea miezului de nuca.

Totodată dezvoltarea afacerilor cu nuci este o ramură stimulată de stat în

Republica Moldova, astfel existând o lege care reglementează cultura şi comercializarea

nucului. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Legea nucului Nr.658-XIV din 29.10.99

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.153-155 din 29.12.1999. Legea are ca scop stimularea

afacerilor din această ramură prin mai multe pârghii una dintre care constă în crearea

fondului pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului

Fondul pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului, oferă subvenţii agenţilor

economici ce înfiinţează plantaţii noi de copaci de nuci. Banii in acest fond sunt acumulaţi

de câtre exportatorii de nuci, care varsă in acest fond un 1% din valoarea producţiei

exportate. In anul 2004 au fost acumulaţi 2,8 mln. lei. Pentru anul 2005, se preconizează

acumularea a cca. 3 mln. lei. Subvenţiile acordate in anul 2005 vor constituii 50% din

cheltuielile necesare pentru activităţile de pepinieră si pentru plantarea si îngrijirea

plantaţiei de nuc până la prima recolta.

Conform estimărilor specialiştilor de la ministerul de resort şi a “Asociaţiei

producătorilor de nuci” în anul 2005, in Republica Moldova vor fi plantate circa 2,3 mii ha

de livezi de nuc. Actualmente pepinierele autohtone produc anual circa 8 mii de puieţi,

cele mai populare soiuri fiind Cazacu, Costiujeni, Kogalniceanu.

INVESTIŢIA NECESARĂ

Plantaţia de nuc este o investiţie pe termen lung, care poate fi exploatată 30 – 60

de ani. Înfiinţarea unui hectar de nuc şi îngrijirea acestuia până la intrarea în rod (primii 7

ani) necesită cca. 50 mii lei pentru 1 ha: I an de vegetaţie cca. 17 mii lei pentru 1 ha; anul

II - VII de vegetaţie cca. 3-4 mii lei anual pentru 1 ha.

Tab. 1 Schema tehnologică pentru creşterea plantaţiei de nuc pentru anul I-VII de

vegetaţie (MDL):

unit unit/ha preţ

unit/lei

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Anul VI Anul VII TOTAL

A. ACTIVE NEMATERIALE

Elaborarea proiectului de

amplasare

buc 1 600 600 600

B. COSTUL MATERIALELOR

Material săditor buc 100 30 3 000 3 000

Îngrăşeminte organice tone 50 100 5 000 5 000

Îngrăşeminte minerale

N - azotice kg x 2,15 215 70,95 70,95 70,95 70,95 70,95 70,95 642,85

P - fosfatice kg x 3,1 620 124 124 124 124 124 124 1 364

K - potasice kg x 2,3 230 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 685,4

Apă m3 x 10 100 100 100 100 100 100 100 700

C. OPERAŢII MECANIZATE

Arătură de plantare (60 cm) ha 1 1 500 1 500 1 500

Arătură (25 cm) ha 1 500 500 500 500 500 500 500 3 000

Discuirea ha 1 210 210 210 210 210 210 210 210 1 470

Cultivarea ha 3 210 630 630 630 630 630 630 630 4 410

Fertilizarea ha 2 210 420 420 420 420 420 420 420 2 940

Transportarea apei t/km 120 3 360 360 360 360 360 360 360 2 520

D. OPERAŢII MANUALE

Plantarea om/zi 30 60 1800 1800

Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 10 60 600 600 600 600 600 600 600 4 200

Paza om/lună 2 500 1000 1000 1000 1000 4 000

E. CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10/1an%) 1530 300 300 300 300 300 300 3330

F. TAXE ŞI IMPOZITE

Impozitul funciar 1 110 110 110 110 110 110 110 110 770

Fondul social 1 130 130 130 130 130 130 130 130 910

TOTAL (A+B+C+D+E+F) 17 055 3 631 3 631 4 631 4 631 4 631 4 631 42 842

Notă: În tabel sânt utilizate costuri şi preţuri curente, anul 2005.

PIAŢA DE COMERCIALIZARE

Atât nucile în coajă cât şi cele decojite se păstrează şi se transportă uşor. Ele

constituie un important articol de export al Moldovei, solicitat în proporţii tot mai mari pe

piaţa internă şi externă. Preţul mediu la care se poate comercializa 1 kg de miez de nucă

pe piaţa internă constituie de-a lungul mai multor ani cca. 25 lei. Preţul intern mediu la

nucile în coajă variază foarte tare în dependenţă de mai mulţi factori şi este cuprins între

6-10 mii lei pentru 1 tonă. In 2003 Moldova a exportat cca. 420 tone, iar în 2004 – cca.

1780 tone de nuci în coajă în valoare de cca. 300 mii USD şi 961 mii USD respectiv. Pe

când nuci decojite a exportat cca. 8,7 mii tone în 2003 şi 8,2 mii tone în 2004, valoarea

totală a cărora a constituit 23,7 mln USD în 2003, şi 23,6 mln. USD în 2004.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Privind Rentabilitatea Cultivarii si Comercializarii Nucilor in Republica Moldova.pdf