Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 1927
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Vița de vie se cultivă în scopuri economice în 90 de țări pe cele 5 continente pe o suprafață de 7,5 milioane ha din care mai mult de 50% în Europa. Dezvoltarea viticulturii în România se datorează condițiilor prielnice pe tot cuprinsul țării dar mai ales în zona colinară din estul și sudul lanțului Carpatic, Transilvania, Dobrogea și vestul țării.

CLASIFICAREA PLANTAȚIILOR VITICOLE

1. Plantațiile viticole pot fi cu distanțe mici, mijlocii și mari.

Plantațiile viticole cu distanțe mici sunt puțin extinse. Distanțele de plantare utilizate sunt de 1,1-1,2 m între rânduri revenind 8.000-10.000 vițe/ha.

Plantațiile viticole cu distanțe mijlocii (obișnuite) se înființează pe terenurile cu pantă moderată (sub 15%). Distanțele de plantare folosite sunt la 1,6-2,2 m între rânduri, revenind 3000-6000 vițe/ha.

Plantațiile viticole cu distanțe mari se înființează pe terenurile cu pantă sub 8%. Distanțele recomandate la plantare sunt de 3,0-3,6 m între rânduri, revenind 1500-3000 plante/ha.

2. În funcție de modul de cultivare a viței de vie avem:

Cultura protejată - se practică în zone cu ierni aspre unde temperatura scade des sub -25ș C.

Cultura semiprotejată - se practică în zone unde temperatura scade sub -25ș C rareori.

Cultura neprotejată - se practică în zone unde temperatura minimă nu coboară sub - 25ș C.

3. După forma de conducere a viței de vie:

Joasă- înalțimea elementelor butucului față de sol se află la 10-60 cm.

Semiînaltă - înalțimea elementelor butucului față de sol se află la 70-80 cm.

Înală - înalțimea elementelor butucului față de sol se află la 1- 1,2 m.

IMPORTANȚA TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Vița de vie se numără printre plantele cu tradiție în România, fiind cultivată în toate regiunile țării. Întreținerea și îngrijirea constantă dar și tratamentele de protecție și de prevenire a bolilor, influențează semnificativ calitatea unei plantații de viță de vie.O cultura bogata de vita de vie inseamna in primul rand o cultura sanatoasa, care beneficiaza de tratament adecvat.

Protecția fitosanitară a viței de vie este veriga tehnologică de primă importanță atât prin influența directă asupra cantității și calitțăii producției cât și în balanța cheltuielilor totale pe tona de struguri. Agenții patogeni și dăunătorii produc pierderi mari de recoltă.

Bibliografie

1. Applikationstechnik Welnbau, Syngenta Agro GmbH, Maintal, Auflage 1/2004.

2. Ghid de bune practici pentru reducerea fenomenului de derivă la aplicarea substanțelor fitosanitare, Topps Water Protection.

3. McCoy Margaret, Hoheisel Gwen-Alyn, Khot L.R., Moyer Michelle, 2021. Assessment of Three Commercial Over-the-Row Sprayer Technologies in Eastern Washington Vineyards, American Journal of Enology and Viticulture.

4. Naghiu Livia, Topan C.G., Molnar Irimie A., 2017. Baza energetică și mașini horticole, vol.2, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

5. Stahli W., Bungescu S.T., 2005. Mașini și aparate de stropit în plantațiile vitipomicole și silvice, Ed. Mirton, Timișoara

Preview document

Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 1
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 2
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 3
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 4
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 5
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 6
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 7
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 8
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 9
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 10
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 11
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 12
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 13
Tratamente fitosanitarea la vița-de-vie - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Tratamente fitosanitarea la vita-de-vie.docx

Te-ar putea interesa și

Elemente de Tehnologie Ecologică pentru Întreținerea Plantațiilor Viticole

1. Sisteme de agricultura În ultimele decenii, în literatura de specialitate agronomica abunda termeni ca cei de sistem, ecosistem, sistem...

Raport de Activitate al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe Anul 2009

CADRUL LEGAL - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu...

Particularitățile Creării Bazei Viticole și a Secției de Microvinificație

PREFAŢĂ Viticultura este o ramură independentă a fitotehniei, iar luând în considerare că ea este strâns legată cu industria prelucrătoare –...

Piața Vinului

Introducere "Vinurile noastre sunt un miracol care se repeta si care ne arata legatura dintre natura, sol, clima, misterul vitei de vie si cel al...

Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Proiect Infiintare a unei Plantatii Viticole de Struguri de Masa

1. TEMA PROIECTULUI Înfiinţarea unei plantaţii viticole, cu suprafaţa de 32 ha, pentru obţinerea de struguri de masa, cu ststem de conducere...

Podgoria Cotnari cu Soiurile Feteasca Alba si Muscat Ottonel

1. MEMORIU DESCRIPTIV (TEMA PROIECTULUI) 1.1 Scopul proiectului Înfiinţarea şi întreţinerea unei plantaţii de viţă de vie pe suprafaţa de 16ha cu...

Studiul profilului ecologic care caracterizează ecosistemul viticol Stoenești

INTRODUCERE Ecologia sistemelor antropice viticole se ocupă cu implementarea în viticultură a legilor şi a principiilor ecologice. Acest lucru...

Ai nevoie de altceva?