Viticultura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Viticultura.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere pdf de 200 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

INTRODUCERE ÎN VITICULTURÃ

1.1. DEFINItIA sI CONtINUTUL VITICULTURII

Termenul de viticulturã derivã din limba latinã: „vitis“ = vitã de vie si

„cultura“ = cultivare, îngrijire.

Viticultura reprezintã o ramurã importantã a horticulturii, care studiazã

particularitãtile biologice si modul rational de cultivare a vitei de vie, cu scopul de

a pune în valoare potentialul biologic al soiurilor si de a realiza o eficientã

economicã ridicatã.

Mãsurile tehnologice sunt grupate în tehnologiile de culturã ale vitei de vie,

care au evoluat de la tehnologiile rudimentare, cu randamente scãzute, practicate

pânã în secolul al XIX-lea, la tehnologiile moderne de culturã, prin introducerea

unor soiuri noi de vitã de vie sau ameliorarea soiurilor vechi, modificarea formei

de conducere, a tipului de tãiere si a sistemelor de sustinere, introducerea pe scarã

largã a mecanizãrii, chimizãrii si irigãrii, prin care s-a realizat o intensivizare tot

mai accentuatã a viticulturii, cresterea continuã a productiilor obtinute la unitatea

de suprafatã, astfel încât, cu toate cã suprafetele ocupate cu vita de vie au scãzut

continuu pe plan mondial, de la 10,2 mil. ha în 1976 la 7,9 mil. ha în 2002,

productia de struguri si produse viti-vinicole, precum si comertul cu aceste

produse au crescut continuu, ajungându-se chiar la o supraproductie.

Folosirea tot mai intensã si pe scarã largã a îngrãsãmintelor chimice, pentru

cresterea productivitãtii solurilor sãrace, si a diferitelor substante chimice de

sintezã, pentru combaterea bolilor si dãunãtorilor, a determinat cresterea

semnificativã a productiilor obtinute, dar si scãderea fertilitãtii solurilor,

dezechilibre biologice, poluarea mediului, transferarea unor astfel de produse sub

formã de reziduuri în produsele viti-vinicole, cu efecte nefavorabile asupra

organismului uman. De aceea, în ultimul timp, se pune tot mai mult accent pe

viticultura biologicã, care integreazã progresul stiintific din viticulturã, înconditiile protejãrii mediului ambiant, realizãrii unor costuri mai reduse de

productie si obtinerii unor produse viti-vinicole de calitate, fãrã reziduuri toxice,

cu un continut echilibrat în elemente nutritive.

Viticultura cuprinde trei pãrti distincte.

Partea generalã studiazã originea, evolutia si sistematica vitei de vie,

morfologia si anatomia, ecologia, biologia si fiziologia vitei de vie,

care fundamenteazã tehnologiile de culturã.

Tehnologiile de producere a materialului sãditor viticol cu valoare

biologicã si tehnicã ridicatã, prin diferite metode, care sã permitã

înfiintarea unor plantatii viticole corespunzãtoare.

Tehnologiile de înfiintare si întretinere a plantatiilor viticole roditoare,

care sã asigure valorificarea conditiilor ecologice si a potentialului

biologic al soiurilor cultivate, în conditiile realizãrii unei eficiente

economice ridicate.

Viticultura este o ramurã de productie intensivã, care utilizeazã pentru

fundamentarea diferitelor aspecte specifice cunostinte din alte domenii: botanicã,

biochimie, mecanizare, ecologie, pedologie, geneticã, fiziologia plantelor,

agrochimie, fitopatologie, entomologie, ameliorarea plantelor etc.

Fisiere in arhiva (8):

 • Viticultura
  • Bibliografie.pdf
  • Capitolul-1.pdf
  • Capitolul-2.pdf
  • Capitolul-3.pdf
  • Capitolul-4.pdf
  • Capitolul-5.pdf
  • Capitolul-6.pdf
  • Capitolul-7.pdf