Actele de Reglementare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 7214
Mărime: 42.10KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Marginean
Cost: 6 puncte

Cuprins

  1. 1. Introducere
  2. 2. Actele de reglementare
  3. 3. Durata actelor de reglementare; revizuirea şi suspendarea acestora
  4. 4. Competenţe
  5. 5. Natura juridică a actelor de reglementare
  6. 6. Operaţiuni administrative în dreptul mediului
  7. 7. Contractele administrative cu privire la protecţia mediului

Extras din referat

Actele de reglementare

1.Introducere

Potrivit legislaţiei din dreptul mediului, principalele acte administrative specifice potrivit protecţiei mediului poartă denumirea de acte de reglementare. De regulă, acestea sunt acte administrative cu caracter normativ, având în conţinutul lor cu precădere norme juridice tehnice.

Exista însă şi dispoziţii cu caracter individual pe care le întalnim de cele mai multe ori în cuprinsul autorizaţiilor de mediu.

Conform legii sunt acte de reglementare:

- Avizul de mediu;

- Avizul Natura 2000;

- Autorizaţia de mediu;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră;

- Autorizaţia privind activităţi cu modificări genetice.

Nu toate avizele sunt cuprinse în totalitate în cuprinsul actelor de reglementare, de aceea adaugăm actelor de reglementare şi avizul de mediu pentru produse de protecţia plantelor, respectiv pentru autorizarea îngraşămintelor chimice.

Actele de reglementare sunt emise de autorităţile publice pentru protecţia mediului în scopul monitorizării acestui domeniu.

În concluzie actele de reglementare privind protecţia mediului sunt de trei feluri:

a) avize;

b) acorduri;

c) autorizaţii.

2.Actele de reglementare

a) Avizele sunt, de regulă, proceduri de consultare prealabilă de către autoritatea decidentă a unei alte autorităţi sau a unui compartiment din structura proprie. Aşadar, avizele, sunt opinii solicitate de decident cu privire la obiectul deciziei pe care urmeaza să o adopte.

Prin urmare, avizele nu au forţa juridică a unui act administrativ decât în mod excepţional, atunci când produc prin ele însele efecte juridice.

În dreptul mediului, avizele au de regulă un caracter de reglementare şi sunt conform teoriei generale a actului administrativ de mai multe feluri:

 Avizul facultativ – este solicitat când autoritatea decidentă consideră că este utilă, iar respectarea sa rămâne de asemenea la aprecierea autorităţii solicitante.

 Avizul necesar îmbracă două forme:

 Aviz consultativ

 Aviz conform

Ambele forme ale avizului necesar intră în categoria avizelor impuse de lege.

Avizul consultativ este acel aviz în categoria avizelor impuse de lege. Avizul consultativ, este acel aviz care trebuie solicitat, dar nu respectat în consecinţă; spre deosebire de avizul facultativ şi consultativ, avizul conform este un act administrativ decizional, deoarece produce efecte juridice distincte întrucât legea impune să fie cerut, dar şi respectat întrutotul. Prin urmare, autoritatea nu poate adopta decizii dacă nu l-a solicitat şi dacă nu s-a conformat după primirea sa. Dacă autoritatea nu respectă cele două cerinţe, actul administrativ este lovit de nulitate.

În dreptul mediului, avizele sunt definite ca acte administrative fiind ele însele decizii administrative care se includ în procedura de elaborare a altor acte decizionale de natură legislativă, administrativă sau contractuală.

Astfel, avizele de mediu sunt emise de autoritatea competent de mediu şi privesc:

1. Planurile şi programele prevăzute de ele ce se supun adoptării Parlamentului sau altor autorităţi publice sub această condiţie a avizării;

2. Omologarea produselor de protecţie a plantelor şi autorizarea avizării;

3. Vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziunea, divizarea, dizolvarea, lichidarea, concesionarea proiectelor sau activităţilor.

Bibliografie

Note curs “Actele de reglementare”, lect. Livia Mocanu

O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului publicată în M. Of. nr. 1196 din 30 dec. 2005

Preview document

Actele de Reglementare - Pagina 1
Actele de Reglementare - Pagina 2
Actele de Reglementare - Pagina 3
Actele de Reglementare - Pagina 4
Actele de Reglementare - Pagina 5
Actele de Reglementare - Pagina 6
Actele de Reglementare - Pagina 7
Actele de Reglementare - Pagina 8
Actele de Reglementare - Pagina 9
Actele de Reglementare - Pagina 10
Actele de Reglementare - Pagina 11
Actele de Reglementare - Pagina 12
Actele de Reglementare - Pagina 13
Actele de Reglementare - Pagina 14
Actele de Reglementare - Pagina 15
Actele de Reglementare - Pagina 16
Actele de Reglementare - Pagina 17
Actele de Reglementare - Pagina 18
Actele de Reglementare - Pagina 19
Actele de Reglementare - Pagina 20
Actele de Reglementare - Pagina 21
Actele de Reglementare - Pagina 22
Actele de Reglementare - Pagina 23
Actele de Reglementare - Pagina 24
Actele de Reglementare - Pagina 25
Actele de Reglementare - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Actele de Reglementare.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Redefiniri ale Politicii Valutare în România în Condițiile Tranziției la Economia de Piață

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR ÎN ECONOMIA DE TRANZIŢIE I.1.Caracteristicile cursului valutar I.2....

Actul administrativ în Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Ai nevoie de altceva?