Analiza factorilor si a proceselor care caracterizeaza integritatea conductelor de transport gaze

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza factorilor si a proceselor care caracterizeaza integritatea conductelor de transport gaze.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Factorii și procesele care duc la degradarea progresivă și cedarea în exploatare a conductelor ..3
2. Metode de evaluare a integrității 5
3. Cerințe tehnice și tehnologice ale materialului tubular ..6
4. Stabilirea rezistenței mecanice admisibile și determinare grosimii peretelui (Studiu de caz) ..9
5. Protecția anticorozivă a conductei ...12
6. Caracterizarea și codificarea defectelor de tip (conform nr Anexa 1) ...15
7. Concluzii ...16
8. Bibliografie ...16
9. Anexe 17

Extras din document

1. Factorii și procesele care duc la degradarea progresivă și cedarea în exploatare a conductelor:

- Degradarea și cedarea conductelor datorită agresivității gazelor transportate și, agresivității solului în care se amplasează conductele. Agresivitatea gazelor vehiculate și agresivitatea solului în care sunt amplasate sunt factori de influență deosebit de importanți ai comportării în exploatare a conductelor destinate transportului gazelor naturale, iar procesele de coroziune controlate de acești factori reprezintă pericole cu probabilitate de materializare substanțială și cu potențial deosebit de a produce degradarea progresivă și cedarea conductelor în cursul funcționării. Coroziunea exterioară, coroziunea interioară și coroziunea fisurantă sub tensiune se consideră ca factori de influență și ca procese importante generate de agresivitatea gazelor transportate sau a solului în care sunt amplasate conductele și care pot determina cedarea în cursul exploatării a conductelor destinate transportului gazelor naturale.

- Degradarea sau cedarea conductelor datorită calității necorespunzătoare a oțelurilor din care sunt realizate țevile și a îmbinărilor sudate din care este alcătuită tubulatura conductelor. Calitatea necorespunzătoare a oțelurilor din care sunt realizate țevile și a îmbinărilor sudate ale țevilor care alcătuiesc tubulatura (existența unor imperfecțiuni și defecte de structură, nerealizarea nivelurilor prescrise ale caracteristicilor mecanice de rezistență și tenacitate etc.) sunt factori de influenta deosebit de importanți ai comportării în exploatare a conductelor destinate transportului gazelor naturale, care se traduc în pericole cu probabilitate de materializare importantă și cu potențial relativ ridicat de a produce degradarea capacității portante și cedarea conductelor în cursul funcționării.

- Degradarea și cedarea conductelor datorită unor intervenții programate, accidentale sau ilicite și generarea unor defecte de tipul deformărilor plastice locale. Deteriorările mecanice ale elementelor din compunerea tubulaturii, produse prin intervenții programate, accidentale sau ilicite, reprezintă pericole cu grad ridicat de materializare și cu potențial substanțial de a produce degradarea capacității portante și cedarea conductelor în cursul funcționării. Aceste deteriorări au, în mod obișnuit, aspectul unor deformări plastice locale ale tubulaturii conductei (indentații), în zona lor peretele tubulaturii neavând sau având grosimea modificată, materialul fiind sau nefiind ecruisat superficial. Aceste deteriorări se pot produce prin următoarele categorii de acțiuni:

- acțiuni de primă parte, realizate de către persoane sau echipe de lucru aparținând operatorului conductei;

- acțiuni de secundă parte, realizate de către persoane sau echipe de lucru care nu aparțin

operatorului dar care au fost angajate de el pentru efectuarea unor lucrări;

- acțiuni de terță parte, realizate de către persoane sau echipe de lucru care nu aparțin operatorului conductei și nu au fost angajate de acesta pentru efectuarea unor lucrări (au fost angajate de o persoana fizică sau juridică cunoscută sau necunoscută de operator pentru a efectua anumite lucrări în zona vecină conductei);

- acțiuni ilicite (vandalism, terorism etc.).

Pentru o exprimare simplă, deteriorările produse elementelor unei conducte prin oricare dintre aceste categorii de acțiuni sunt desemnate generic prin “deteriorări produse de terța parte”.

- Degradarea și cedarea conductelor datorită concepției constructive și tehnologiilor de fabricare incorecte. Defectele care pot să apară la construirea și montarea conductelor, cum sunt defectele îmbinărilor sudate circulare dintre țevile care le alcătuiesc tubulatura, cutele sau buclele datorită pierderii stabilității secțiunii transversale a țevilor supuse curbării/îndoirii, filetele deteriorate ale țevilor îmbinate cu mufe sau manșoane etc., reprezintă factori de influenta ai comportării în exploatare a conductelor destinate transportului gazelor naturale, iar procesele de cedare determinate de acești factori sunt pericole care trebuie luate în considerare, având potențial destul de mare de a produce accidente sau avarii ale acestora în cursul funcționării. De asemenea, pot acționa ca factori de influenta ai comportării în exploatare a sistemelor de conducte pentru transportul gazelor naturale și defectele componentelor echipamentelor și amenajărilor montate pe conducte, defectarea sau cedarea elementelor de etanșare ale flanșelor, robinetelor și armăturilor etc. sau funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor de control și siguranță montate pe conducte putând să constituie pericole importante, care trebuie luate în considerare la evaluările de risc și de integritate structurală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza factorilor si a proceselor care caracterizeaza integritatea conductelor de transport gaze.docx