Auditul Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Cleante Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Sectiunea 1: Cadrul conceptual si metodologia auditului calitatii.
1.1. Elemente de definire ale auditului calitatii.
1.2. Obiectivele generale ale auditului calitatii.
1.3. Tipuri de audituri ale calitatii.
1.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii.
1.5. Pregatirea activitatii de audit.
1.6. Auditorul (rol si comportament).
1.6.1. Activitatile auditorilor.
Sectiunea 2: Stabilirea documentelor de lucru ale auditului sistemelor calitatii.
2.1. Liste de verificare
2.2. Alte documente de lucru
Sectiunea 3: Tehnici de evaluare utilizate pe parcursul desfasurarii auditului
sistemelor calitatii.
Sectiunea 4: Certificarea si acreditarea.
4.1. Terminologie (conform standardelor EN seria 45000)
4.2. Domeniile certificarii si acreditarii
4.3.Certificarea produselor sau serviciilor
Sectiunea 5: Marcaj de conformitate.
5.1.Certificarea sistemelor calitatii
5.2.Organisme de certificare
5.3.Certificarea personalului
Sectiunea 6: Terminologie.
Sectiunea 7: Anexe.

Extras din document

1. Cadrul conceptual si metodologia auditului calitatii.

1.1.Elemente de definire ale auditului calitatii.

In domeniul managementului calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineste auditul calitatii ca reprezentând o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. In prezent, aceasta definitie este cea mai larg acceptata.

Prin auditurile calitatii se evalueaza:

- sistemul calitatii intreprinderii in ansamblu sau elemente ale acestuia;

- procesele intreprinderii;

- rezultatele proceselor (produse, servicu).

Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu dispozitiile prestabilite (standardele aplicabile, manualul calitatii, proceduri, instructiuni, specificatii tehnice etc.), pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate.Auditul calitatii nu se rezuma, insa, numai la stabilirea acestei corespondente, ci urmareste evaluarea eficacitatii dispozitiilor in realizarea obiectivelor propuse in domeniul calitatii.

Pe baza rezultatelor auditului calitatii vor fi definite actiunile corective necesare. Aceste actiuni au in vedere identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate, in scopul prevenirii repetarii lor.Actiunile corective pot implica modificari in proceduri si in sistemul calitatii, astfel încât sa se asigure îmbunatatire a calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului.

Nu trebuie confundat auditul cu activitatile de supraveghere a calitatii, sau cu cele de inspectie, care au ca scop tinerea sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs.

Eficacitatea auditurilor calitatii depinde foarte mult de competenta si experienta auditorilor. Prin auditor (in domeniul calitatii) se întelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.

1.2. Obiectivele generale ale auditului calitatii.

Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri principale:

- evaluarea conformitatii proceselor si rezultatelor acestor procese (produse, servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

- evaluarea conformitatii unor elemente ale sistemului calitatii, sau a sistemului in ansamblu, cu cerintele specificate;

- evaluarea eficacitatii sistemului calitatii intreprinderii privind realizarea obiectivelor stabilite;

- identificarea punctelor critice, surse ale deficientelor, in desfasurarea activitatilor din intreprindere;

- initierea masurilor corective si de îmbunatatire necesare, privind procesele si rezultatele acestor procese (produse, servicii);

- urmarirea aplicarii masurilor corective si de îmbunatatire stabilite.

O intreprindere poate hotari, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili daca produsele in curs de fabricatie, sau cele noi, corespund cerintelor specificate (in standarde sau in alte documente normative) si pentru a evalua in ce masura procesele sunt tinute sub control.Pe de alta parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calitatii intreprinderii, in raport cu un anumit standard sau pentru a verifica daca acest sistem este implementat si satisface in mod constant cerintele prestabilite. Prin auditul calitatii intreprinderea urmareste , de asemenea, identificarea punctelor critice, in vederea reducerii costurilor referitoare la calitate, ca si supravegherea aplicarii masurilor corective stabilite.

Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate actiunile de îmbunatatire a calitatii proceselor, produselor si a sistemului calitatii mtreprinderii. In masura in care aceste audituri sunt corect planificate si programate, tinând seama de natura si importanta activitatilor , si sunt efectuate de auditori calificati, se poate ajunge la micsorarea continua a abaterilor si implicit la cresterea gradului de satisfacere a cerintelor.

1.3. Tipuri de audituri ale calitatii.

Prin auditurile calitatii pot fi evaluate produse, servicii, procese sau sistemul calitatii unei intreprinderi. In functie de obiectul lor, auditurile calitatii sunt de trei tipuri (fig. 1):

- auditul calitatii produsului/serviciului;

- auditul calitatii procesului;

- auditul sistemului calitatii

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Calitatii.doc

Alte informatii

Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Electrica