Cadastrul General si de Specialitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cadastrul General si de Specialitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: M. Vasilache

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. Cadastrul general

Conform Legii cadastrului si a publiitatii imobiliare nr.71/1996 “Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii indiferent de destinatia lor si de proprietar.”

1.1 Scopul si obiectul cadastrului general

Scopul principal al cadastrului funciar este de a furniza in orice moment date reale catre organele juridie si fiscale, privind partea cantitativa a dreptului real imobiliar si respectiv datele economie care atesta partea calitativa a imobilelor din cuprinsul unui teritoriu administrativ (comuna, oras, municipiu).

Alte scopuri ale cadastrului general sunt :

- furnizeaza date de sinteza organelor de statistica si conducere a statului cu privire la stadiul si evolutia fondului funciar, pe judete si pe tara;

- participa la elaborarea studiilor si lucrarilor de cercetare privind sistematizarea teritoriala, protectia mediului si a altor activitati care se desfasoara pe suprafete mari;

- participa la identificarea resurselor funciare;

- furnizeaza date la zi pentru actualizarea hartilor cu diferite tematici.

Obiectul principal al cadastrului general, il constituie imobilul (reprezentat de parcela cu sau fara constructii), proprietaril si situarea teritorial administrativa.

Fiecare dintre cele trei entitati de baza vizeaza urmatoarele insusiri:

imobilul: suprafata, categoria de folosinta a terenului, destinatia terenului, calitatea terenului;

proprietarul; identificarea dupa acte a numelui si a prenumelui, situatia juridica privind calitatea in temeiul careia detine imobilul;

situarea teritorial administrativa: situarea corpurilor de proprietate in limitele administrative ale comunei, orasului sau municipiului cu ajutorul planului si a registrelor cadastrale.

Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.

Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

a) identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;

c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti;

d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor.

METODA. Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor. In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile. Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale – comuna, oras si municipiu – lucrarile tehnice de cadastru constau in:

a) stabilirea, potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale respective;

b) marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitatilor, potrivit legii;

c) identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti, precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor, incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;

d) inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre proprietarii si/sau posesorii invecinati;

e) masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale.

Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:

a) registrul cadastral al parcelelor;

b) indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;

c) registrul cadastral al proprietarilor;

d) registrul corpurilor de proprietate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadastrul General si de Specialitate.doc