Caracteristicile mediului de securitate contemporan

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caracteristicile mediului de securitate contemporan.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere 3
Caracteristici 5
Concluzii 8
Bibliografie 9

Extras din document

Introducere

„Trăim un moment fantastic al istoriei omenești. Ascunse dincolo de toată strălucirea la modă, astăzi, pe planetă acționează mai multe schimbări cutremurător de pozitive și umanizante.”

Alvin și Heidi Toffler, Război și Anti-război

Conceptul de securitate şi elementele sale componente au suferit de-a lungul timpului modificări esenţiale, ca şi atitudinea statelor față de modalităţile de transpunere a acestuia în viaţă, în raport cu schimbările care au loc pe plan international.

Termenul de „securitate” provine din latinescul „securitas-securitatis” și reprezintă„faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentimentul de siguranţă pe carel îl dă cuiva absenţa oricărui pericol”. Securitatea mai înseamnă şi „protecţie, apărare”. Securitatea reprezintă, în principiu, „acea stare de fapt care pune la adăpost de orice pericol extern şi intern o colectivitate sau un stat oarecare, în urma unor măsuri specifice, ce sunt adoptate şi care asigură existenţa, independenţa, suveranitatea, integritatea teritorială a statului şi respectarea intereselor fundamentale ”.

Mediul de securitate reprezintă totalitatea sistemelor, factorilor și proceselor politice, economice, sociale, informaționale și militare care interacționează creând un spațiu caracterizat de anumite constante și mai multe variabile.

În prezent, mediul de securitate cunoaște ample transformări, fiind marcat de insecuritate, de incertitudine și de imprevizibilitate. Acest lucru impune regândirea mediului geopolitic și geostrategic prin prisma intereselor, diversității riscurilor și amenințărilor convenționale, neconvenționale, asimetrice și de tip hibrid, a actorilor implicați și reconfigurarea unor noi strategii care să gestioneze eficient aceste situații complexe. Se constată faptul că mediul de securitate este destul de dinamic și în continuă schimbare, fapt ce impune evaluarea permanentă a acestuia pentru a identifica tendințele, rolul diverșilor actori în zonele de interes strategic, modul de escaladare a riscurilor și amenințărilor cu impact asupra securității statelor și măsurile necesare pentru prevenirea și contracararea efectelor potențiale ale acestora.

În primul rând, se constată o schimbare de paradigmă în caracterizarea mediului de securitate la nivel global, regional și local, determinată de diversificarea și exacerbarea stărilor de criză și a situațiilor conflictuale, generatoare de insecuritate, instabilitate și incertitudine.

În al doilea rând, traversăm o perioadă în cadrul căreia se suprapun mai multe tipuri de criză, de natură economică, conflictual-destabilizatoare, teroristă și generată de fenomenul migraționist, toate cu un impact major asupra securității globale, regionale și locale.

Dinamica mediului de securitate, tendințele care se manifestă la nivel global, regional și local, natura intereselor actorilor statali și nonstatali, complexitatea riscurilor și amenințărilor determină reconfigurarea principiilor, instrumentelor și mecanismelor de evaluare a zonelor de interes strategic pentru cunoașterea situației, păstrarea echilibrului de putere și cooperarea pe multiple planuri în vederea prevenirii și contracarării efectelor crizelor și conflictelor potențiale.

În prezent, se observă că mediul de securitate este marcat de unele tendințe complexe orientate către reconfigurarea centrelor de putere în zonele de interes strategic, dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor informaționale și militare, emergența grupărilor teroriste care stimulează fenomenul radicalizării islamice, intensificarea migrației populațiilor în special din Orientul Mijlociu și Nordul Africii către Vestul Europei, posibilitatea degradării vieții și mediului ambiant prin producerea unor dezastre naturale sau accidente tehnologice.

Această abordare cuprinzătoare a tendințelor manifestate în mediul actual de securitate determină să apreciem faptul că există o stare de instabilitate și de insecuritate în creștere, generate de multiplicarea amenințărilor transnaționale și multidimensionale.

Un mediu de securitate incert devine un spațiu vulnerabil, greu de gestionat, marcat de surprize strategice și impredictibile, care pot conduce la consecințe de natură sistemică, de perturbare a ordinii publice și a stabilității politice, economice și sociale. Pentru evitarea acestui lucru este necesară dezvoltatea unor capabilități care generează cunoașterea multidimensională a spațiului de interes strategic și adoptarea unor opțiuni realiste de răspuns la eventuale crize sau conflicte.

Complexitatea mediului internaţional determină cercetătorii să considere că, „astăzi securitatea nu mai poate fi analizată în termeni de alegere politică, de capacităţi şi intenţii ale unui stat, întrucât vulnerabilităţile, riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa securităţii au căpătat acum o semnificaţie sistemică.”

Ca atare, schimbările care au avut loc la nivel global, în ultimele decenii, au dus printre altele și la sfârșitul confruntării directe și declarate dintre est și vest, care a marcat lumea, cel puțin în partea nordică, de-a lungul celei de a doua jumătăți a secolului douăzeci.

Lucrarea de față își propune să prezinte caracteristicile mediului de securitate contemporan, ca urmare a evenimentelor ce s-au petrecut de-a lungul timpului cu puternic impact asupra mediului de securitate și o caracterizare succintă a acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristicile mediului de securitate contemporan.doc

Bibliografie

1. Kissinger, Henry, Are nevoie America de o politică externă?, Editura Incitatus, Bucureşti, 2002.
2. Gardels, Nathan, Schimbarea ordinii globale, Editura Antet, [f.l,f.a].
3. Frunzeti,Teodor; Zodian, Vladimir,Lumea 2009. Enciclopedie politică și militară,Editura CTEA, Bucuresti, 2009.
4. Mureşan, Mircea şi colectiv, Securitate europeană la începutul mileniului trei, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“,Bucureşti, 2006.
5. Frunzeti, Teodor; Buse, Dorel,Politici si instituții de securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“,Bucuresti, 2010.
6. Sarcinschi, Alexandra, Globalizarea insecurităţii, factori şi modalităţi de contracarare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, Bucureşti, 2006.
7. Dinu, Moraru, Visul secret al Pyongyangului, Editura Lumea nr. 10, 2004, [f.l.].
8. Dinu, Mihai; Alexandrescu, Grigore, Surse de instabilitate, Universitatea Naţională de Apărare-Centrul de studii strategice de apărare şi securitate, [f.l.,f.a.].
9. Casian, Adrian, Impactul globalizării asupra sistemului internaţional de securitate, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, București, 2015.
10. Goldstein, Joshua; Pevenhouse, Jon, Relaţii Internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2008.
11. Grevi, Giovanni, The interpolar world: a new scenario, European Union Institute for Security Studies, Occasional Paper, nr. 79, June 2009.
12. Dogaru, Mircea, Strategie şi modernitate, referat de cercetare ştiinţifică nr.1, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“,Bucureşti, 2006.