Consideratii Asupra Reglementarii Probelor in Noul Cod de Procedura Civila

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Consideratii Asupra Reglementarii Probelor in Noul Cod de Procedura Civila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Fodor Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Abstract

Promoting the conception according to which material evidence should be exclusively reserved for civil procedure as evidence is fulfilling its main role in trial, the author stresses that the New Civil Code achieves the unification of evidence regulation in civil matters, by including this regulation in art .243-382 of the new Civil Code, a salutary solution , in accordance with the majority opinion of the doctrine.

The Legislator , based on the new Civil Code , preserves part of the evidence regulations of the previous Code , but also embracing solutions adopted in the Civil Codes of other states, such as, the French, the Canadian province of Quebec or the Swiss civil code.

Of course , the new Civil code includes innovative solutions that the autor deems useful and necessary , such as those relating to admitting as evidence documents stored on computer or those regarding material means of evidence.

Key words: new Civil Code , evidence, regulations.

Preliminarii :

Noul Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, a promovat o nouă concepţie asupra probelor în materie civilă, renunţând la reglementarea duală a acestora, respectiv atât în Codul civil, cât şi în Codul de procedură civilă. Considerăm această soluţie potrivită, căci probele aparţin procedurii civile sau penale în integralitatea lor, aspect semnalat în mod constant de doctrina ultimelor decenii. În adevăr, în materie civilă, probele sunt doar mijloace de susţinere a dreptului, de punere în valoare a acestuia, iar nu o componentă a dreptului material. Legiuitorul a preluat o parte din reglementările actuale, promovând, în acelaşi timp, soluţii novatoare în privinţa unor mijloace de probă, cum sunt înscrisurile şi mijloacele materiale de probă. Autorii Noului Cod de procedură civilă nu au ignorat nici reglementările promovate în cele mai noi coduri de procedură civilă adoptate în ultimele decenii, cum sunt cel francez, spaniol, elveţian sau chiar al provinciei canadiene Quebec. O analiză mai aprofundată este realizată în privinţa unor noi mijloace de probă, cum sunt înscrisurile pe suport informatic, înscrisurile electronice şi asupra mijloacelor materiale de probă, insistând asupra aspectelor implicate de valoarea lor probatorie. Aceste reglementări se regăsesc cuprinse între art. 243 și 382 pe tot parcursul Cărții a II-a, cap.2 ,secțiunea a 2-a , subsecțiunea a 3-a. Consideraţii interesante sunt formulate şi în privinţa mărturisirii, mijloc de dovadă tradiţional, dar căruia legiuitorul i-a conferit, în mod expres, caracter indivizibil.

Probele au o importanță hotărâtoare în procesul civil și în general în domeniul juridic,concluzie ce rezultă din faptul că“ degeaba am a avea drepturi, dacă nu le-am putea dovedi” , deoarece în lipsa probelor situațiile juridice nu ar fi acceptate. De asemenea acestea sunt importante în instanță datorită rolului lor de a preveni litigile ivite. Pentru soluționarea acestora, instanța înainte de a pronunța hotărârea ,va proceda la administrarea probelor și va obține câstig de cauză cel în favoarea căruia probele au fost valorificate.

Nu putem spera decât ca noua’’construcție” a sistemului probatoriu poate contribui, prin efortul comun al judecătorului şi al părţilor, la sporirea calitativă a actului de justiţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consideratii Asupra Reglementarii Probelor in Noul Cod de Procedura Civila.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE DREPT ȘI STIINȚE ADMINISTRATIVE