Control financiar ulterior

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Control financiar ulterior.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector Universitar Dr. Carmen Toderașcu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Conceptul de control financiar ulterior 4
I.1.Structura controlului financiar ulterior de stat 4
I.2. Scopul controlului financiar ulterior de stat 4
I.3.Organizarea și programarea controlului financiar ulterior de gestiune 5
I.4 . Obiectivele controlului financiar ulterior (de gestiune) 8
Capitolul 2. Metodologia de exercitare a controlului fnanciar ulterior 9
II.1 Metode și tehnici specifice de exercitare a controlului financiar ulterior 10
II.1.1Control documentar 10
II.1.2 Inventarierea de control 12
II.2.Metode și proceduri comune utilizate de controlul financiar ulterior 20
II.3 .Procedura derulării elementelor de Activ și Pasiv 21
Capitolul 3. Studiu de caz SC. GEROVITAL COSMETICS. SA 24
III.1.Prezentarea societății 24
III.2.Controlul recepției bunurilor 25
III.3Controlul înregistrării documentelor de intrare/ieșire a mărfurilor din gestiune 27
Controlul documentar 27
III.4.Controlul prin inventariere la SC GEROVITAL COSMETICS SA 30
Concluzie 34
Bibliografie 34

Extras din document

Introducere

Controlul financiar ulterior, este cel mai raspândit reflectând asupra sistemului financiar, acesta deține în principal încalcarea legilor , penalizări asupra celor vinovați precum remedierea muncii de înștiințare și recapatare a pagubelor descoperite. Rolul cel mai important al controlului financiar ulterior este recunoașterea deficiențelor și de precizie a măsurilor pentru consolidarea materiei financiare. Mai tot timpul , controlul financiar poate fi formulat și de controlul financiar ulterior.

De asemenea controlul financiar al statului lucreaza în mai toate cazuri de abateri sau disfuncționalități .În sectorul public , fondurile și produsele materiale sunt gestionate de stat, supraveghind patrimoniul și entitățile societății. În sectorul privat, profesarea și înființarea controlului ulterior se realizează în grupări exacte de managementul care se ocupă de acest control, și va trata o tematică concordanță acțiunilor urmărite, neavând nicio obligație în acest sens.

În cele trei capitole ,vom trata problematica controlului financiar ulterior în sectorul public . Primele doua capitole vor cuprinde elemente generale privind controlul financiar ulterior urmând ca în capitolul al treilea să realizam un studiu de caz concret la SC.GEROVITAL COSMETICS. SA.

Capitolul I. Conceptul de control financiar ulterior

I.1.Structura controlului financiar ulterior de stat

Controlul financiar ulterior are ca principal obiectiv supravegherea integrală a procesului de utilizare a mijloacelor materiale și bănești în toate etapele de producție, fiind supravegheat de către organele financiare specializate.De asemenea acesta, poate ilustra un mijloc esențial pentru recunoașterea defectelor și fixarea măsurilor pentru consolidarea disciplinei financiare .

Controlul financiar ulterior de stat este reprezentat de Ministerul Finantelor Publice ,el fixând un program reprezentativ în acest domeniu.Autoritatea Nationala de Control și Ministerul Finantelor Publice realizează controale privind combaterea, prevenirea și infracțiunile efectuate în regim fiscal, vamal și în regimul prețurilor .

Ministerul Finantelor Publice este alcătuit din două instituții de control:

a) Direcția Generală a Controlului Financiar de Stat ;

b) Control Fiscal și Direcția Generală de Îndrumare .

În ceea ce privește instituțiile Ministerului Finanțelor Publice acestea garantează un control specializat în economie.

I.2. Scopul controlului financiar ulterior de stat

Scopul general al controlului financiar - este reprezentat de atribuțiile obligațiilor fiscale privind bugetul statului precum și modul de structurare a cheltuielilor și a veniturilor.

În ceea ce privește scopul controlului acesta poate fi organizat privind verificarea rezultatelor economico financiar .

Cele mai folosite metode de control financiar ulterior sunt :

- Cercetarea activitățiilor economico-financiare desfășurate în toate nivelele și subunitățile verificate prin control financiar fiscal ;

- Cercetarea diferitelor contracte economice încheiate cu societățile economice;

Din afirmațiile evidențiate mai sus putem remarca scopurile controlului financiar ulterior:

- Examinarea privind controlul de executie al bugetului atât al celor de venituri cât și de cheltuieli ;

- Structurarea sectorului public și privat existent în administrarea economiei ;

- Aplicarea surselor proprii pentru înfiițarea societății;

- Repectarea activității de achizitii publice;

- Rambursarea dobânzii să se execute la termen ;

- Obligatia față de bugetul statului ;

- Exprimarea neadecvată în ceea ce privește disciplina valutară și salarială;

- Sarciniile persoanelor fizice sau juridice în etapa de angajare incluzând documente referitoare la obligațiile și drepturile patrimoniale ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Control financiar ulterior.docx

Bibliografie

1. Sorin M. Mihăescu, Control financiar în firme bănci instituții , Editura Sedcom Libres, Iasi 2007;
2. Nelu Nita, Descoperirea și combaterea infracționalității economico-financiare . Valorificarea informațiilor furnizate de contabilitate , Editura Tehnopress , Iasi 2008;
3. Scarlet Ion , Control financiar bancar , Pitești Independentă Economic,2000;
4. Popeagă V. Petre,Control financiar și fiscal , Editura CECCAR București 2004;
5. www. Expertizacontabila. Ro;
6. http://firme.info.ro.