De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2184
Mărime: 25.70KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Nijloveanu Ioana

Extras din document

Activitățile extrașcolare se referă la acele activități realizate în afara mediului școlar, cu participarea clasei, a mai multor clase de elevi sau a mai multor instituții de învățământ.

Ele sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acestea ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, elevii au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare a problemelor. Pe lângă toate acestea, acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. Ele au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi, volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei.

Acestea vizează, de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de predare-învățare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, la alte unități de învățământ, vizionarea de spectacole de teatru, operă, muzică clasică, activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc.

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit și luptat înaintașii lor învățând astfel să-și iubească țara, cu trecutul și prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă scriitori și artiști.

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor.

Vizitele la muzee, expozitii, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intuit și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.

Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară, prin care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei.

Deși această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul ca apelează, permanent, la afectivitatea copilului.

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viață. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităților și resurselor de care dispune clasa de elevi.

Putem spune că activitatea extrașcolară e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor acestora.

Perioada școlii online a constituit, pentru fiecare, o mare provocare. Cel mai mult ne-a lipsit interacțiunea directă cu elevii, faptul că nu am putut „lua pulsul” sălii de clasă, că a fost mult mai dificil să primești feed-back imediat și să remediezi la timp unele aspecte înțelese superficial.

Dar... ne-am adaptat să învățăm și altfel...

Preview document

De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie - Pagina 1
De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie - Pagina 2
De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie - Pagina 3
De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie - Pagina 4
De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie - Pagina 5
De ce ne-au lipsit activitățile extrașcolare în pandemie - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • De ce ne-au lipsit activitatile extrascolare in pandemie.docx

Ai nevoie de altceva?