Documentul si Baza de Date

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Documentul si Baza de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Documentul este orice material purtător de informaţie destinat a fi folosit într-un context informativ şi de comunicare. Noţiunea de document electronic se utilizează pentru a exprima modul în care este prezentată informaţia ce alcătuieşte documentul respectiv: informaţia digitală. Conform standardelor ISO, un document electronic este un document existând sub formă electronică într-o manieră care îl face accesibil prin dispozitive de prelucrare a datelor.

Documentele electronice sunt rezultatul prelucrării informaţiei cu ajutorul unor echipamente care permit transformarea acesteia în informaţie digitală. Documentele electronice pot fi produse prin mai multe metode:

- prelucrarea unor date deja stocate pe medii digitale în vederea obţinerii unui document cu o anumită formă şi structură de prezentare;

- introducerea unui text, unui tabel, a unor grafice etc., de la tastatură prin intermediul unui procesor de texte ( WRITE, WORD, WORD PERFECT etc.);

- scanarea unui document sau a unei părţi din acesta cu un scanner;

- codificarea mişcării pentru sunete şi imagini animate.

Documentele electronice create ca imagini, fotografii ale unui document aflat iniţial pe un alt suport decât cel digital, devenite documente în mod imagine, nu pot fi prelucrate cu calculatorul în sensul intervenţiei pe conţinutul propriu-zis al acestora. Este cazul celor realizate prin scanarea documentelor grafice, documente sonore şi/sau de imagini animate, fişierelor obţinute prin transmisiuni fax. Pentru a putea fi folosite în prelucrări ulterioare, aceste documente trebuie supuse unor procese specifice de codificare.

Baza de date reprezintă un ansamblu de date integrat, anume structurat şi dotat cu o descriere a acestei structuri. Descrierea structurii poartă numele de dicţionar de date sau metadate şi crează o interdependenţă între datele propriu-zise şi programe. Baza de date poate fi privită ca o colecţie de fişiere interconectate care conţin nucleul de date necesare unui sistem informatic.

Datele constituie orice mesaj primit de un receptor, sub o anumită formă. Informaţiile reprezintă cantitatea de noutate adusă de un mesaj din exterior.Un fişier este un ansamblu de înregistrări fizice, omogene din punct de vedere al conţinutului şi al prelucrării. O înregistrare fizică este o unitate de transfer între memoria internă şi cea externă a calculatorului. O înregistrare logică este unitatea de prelucrare din punct de vedere al programului utilizator. O înregistrare se compune din câmpuri (atribute) care descriu anumite aspecte ale realităţii. Câmpurile sunt înregistrări logice.

Caracteristicile bazei de date:

- abstractizează datele;

- integrează datele;

- asigură integritatea datelor (se referă la corectitudinea datelor încărcate şi manipulate astfel încât să se respecte restricţiile de integritate);

- asigură securitatea datelor;

- partajează datele (datele pot fi accesate de mai mulţi utilizatori);

- oferă independenţa datelor (organizarea datelor să fie transparentă pentru utilizatori, modificările în baza de date să nu afecteze programele de aplicaţii).

Bazele de date se pot clasifica după mai multe criterii, după cum urmează:

- După numărul de utilizatori:

- personale – este accesată de un singur utilizator;

- informaţionale – au accesul multipli utilizatori;

- După distribuire:

- locale - centralizate pe un singur calculator de mare capacitate;

- distribuite - implementate în cel puţin două noduri ale unei reţele de calculatoare;

- După modelul de date:

- orientate pe obiect;

- relaţionale;

- ierarhice - legăturile sunt ordonate.

- După tipul datelor conţinute:

- baze de date care conţin date de tipul numere, caractere, simboluri;

- baze de date audio;

- baze de date video;

- baze de date multimedia;

- baze de date specifice sistemelor informatice geografice (spaţiale).

- Baze de date faptice - conţin informaţii referitoare la un produs, - tehnologie de fabricaţie, etc.;

- Baze de date statistice - conţin date cu caracter statistic;

- Baze de date de referinţă - conţin informaţii de tip catalog;

Datele dintr-- bază de date pot fi structurate pe 3 niveluri, în funcţie de categoria de personal implicată:

- nivelul conceptual (global) – exprimă viziunea administratorului bazei de date asupra datelor. Acestui nivel îi corespunde structura conceptuală (schema) a bazei de date, prin care se realizează - descriere a tuturor datelor, într-un mod independent de aplicaţii, care face posibilă administrarea datelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Documentul si Baza de Date.docx