Factori de risc de acidentare si imbolnavire profesionala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Factori de risc de acidentare si imbolnavire profesionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. DEFINIREA FACTORILOR DE RISC DE ACIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

Indiferent de natura sa, la realizarea oricărei activități productive, și în general economice, trebuie să existe și să intre în relație patru elemente, și anume:

-executantul;

-sarcina de muncă;

-mijloacele de producție;

-mediul de muncă.

Aceste elemente interdependente coexistă în timp și spațiu constituind, în ansamblul lor, sistemul de muncă, în cadrul căruia se realizează procesele de muncă. Ca urmare, pentru a se identifica cauzele accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale trebuie să se analizeze ceea ce se întâmplă în interiorul sistemului. Orice deficiență la nivelul unuia sau mai multor elemente, reprezentând o abatere de la funcționarea prestabilită a sistemului, conduce la creșterea entropiei, deci la manifestarea tendinței sale de autodistrugere, inclusiv prin vătămarea omului.Pentru ca un astfel de efect să se producă, este însă necesar ca abaterile de la funcționare să se constituie într-un lanț cauzal, a cărui ultimă verigă este întâlnirea dintre victimă și agentul material care o lezează.

În consecință, se consideră disfuncțiile elementelor constitutive ale sistemului de muncă drept cauze ale accidentelor de muncă și /sau îmbolnăvire profesională, respectiv factori de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională.

2. STRUCTURA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE

PROFESIONALĂ

2.1. Factori de risc proprii executantului ( erori umane)

# omisiuni de operații;

# nesincronizarea operațiilor;

# efectuarea greșită a unor comenzi, manevre, poziționări, fixări, reglaje, cosolidări, asamblări sau a altor categorii de operații;

# efectuarea unor operații neprevăzute prin sarcina de muncă (Ex: pornirea sau oprirea funcționării utilajelor, a alimentării cu energie electrică, etc.);

# staționarea în zone periculoase;

# comunicări greșite, prin conținut sau prin modul de transmitere;

# prezența la lucru în condiții psihofiziologice necorespunzătoare;

# lipsă de discernământ în aprecierea situațiilor de potențial pericol;

# reacții neadecvate în caz de pericol;

# viteză de reacție insuficientă;

# anihilarea bruscă a capacității funcționale;

# abateri deliberate, acțiuni malvolente (cazul sabotajelor).

2.2. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

2.2.1. Conținutul sau structura sarcinii de muncă necorespunzătoare scopului procesului de muncă sau situațiilor de potențial risc;

# operații, reguli, procedee greșite;

# absența unor operații;

# succesiunea greșită a operațiilor.

2.2.2. Cerințe sub / supradimensionate impuse executantului în raport cu posibilitățile acestuia

# constrângeri temporale legate de ritmul de lucru;

# operații repetitive de ciclu scurt;

# operații extrem de complexe.

2.3.Factori de risc proprii mijloacelor de producție

2.3.1. Factori de risc fizic

a}Factori de risc mecanic

# Mișcări periculoase:

- mișcări funcționale ale mașinilor, mecanismelor, fluidelor, etc;

- autodeclanșări sau autoblocări ale mașinilor, mecanismelor, etc.

- deplasări sub efectul gravitației( alunecare, rostogolire, alunecare pe roți, răsturnare, cădere liberă, scurgere, deversare, surpare, prăbușire, scufundare, etc);

- deplasări sub efectul propulsiei ( devieri de la traiectoria normală, balans, recul, proiectare de corpuri sau particule, jet, erupție );

- suprafețe sau contururi periculoase: înțepătoare, tăioase, alunecoase, adezive, abrazive, etc;

- vibrații excesive ale sculelor, instalațiilor, clădirilor;

-explozii mecanice (recipiente, conducte sau rețele sub presiune).

b}Factori de risc termic

#obiecte sau suprafețe cu temperaturi excesive:

- ridicate;

- coborâte

# flăcări, flame;

# combustii, incendii.

c}Factori de risc electric

# pericol de atingere directă;

# pericol de atingere indirectă;

# tensiune de pas.

2.3.2.Factori de risc chimic

Substanțe toxice, caustice, inflamabile, explozive, cancerigene, mutagene .

2.3.3.Factori de risc biologic:

# culturi sau preparate cu microorganisme (bacterii, viruși,etc );

# plante sau animale periculoase (ciuperci otrăvitoare, șerpi veninoși, etc.).

2.3.4.Factori de risc de sub/ suprasolicitare psihofiziologică a executantului

# sub/ suprasolicitare fizică

-statică: poziția de lucru forțată;

- dinamică: viteza de execuție prea mică/ mare; dificultatea efectuării mișcărilor;

# sub/ suprasolicitare psihică:

- mentală: decizii dificile în timp scurt;

- senzorială: monotonia muncii;

- psihomotorie: precizie mare de execuție.

Fisiere in arhiva (1):

  • Factori de risc de acidentare si imbolnavire profesionala.doc