Guvernarea Electronica

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Guvernarea Electronica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I Guvernarea electronică - o nouă etapă în administraţia publică 4
1.1 Societatea informaţională - premisă a apariţiei guvernării electronice 4
1.2 Scurtă evoluţie a e-Government 5
1.3 Viitorul guvernării electronice. Viziune şi tendinţe 6
Capitolul II Serviciile publice online şi provocările aduse de acestea administraţiei publice moderne 10
2.1 eServices - formă de concretizare a guvernarii electronice 10
2.2 Relaţiile ce se stabilesc între eGovernment şi utilizatorii serviciilor elctronice 10
2.2.1 Government-to-Citizens 11
2.2.2 Government-to-Business 13
2.2.3 Government-to-Government 15
2.3 Privire de ansamblu asupra eServiciilor la nivel european 16
2.4 Serviciile de bază furnizate de Uniunea Europeană 19
2.5 România în contextul european al livrării eServiciilor 24
Concluzii 27
Bibliografie 28

Extras din document

Introducere

Guvernele din întreaga lume încearcă să facă faţă noilor provocări la care sunt supuse: cererea publică de responsabilitate, eficienţă, eficacitate şi guvernare participativă. E-Government- „utilizarea tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiei, şi în special a Internetului, ca instrument pentru obţinerea unei guvernări performante”- oferă elementele necesare pentru a răspunde corespunzător acestor provocări.

În anii 1960 şi 1970 tehnologia informaţiei era utilizată pentru a automatiza procesele de prelucrare a informaţiei. În anii 1990 iniţiativele guvernamentale au urmărit propogarea informaţiilor prin intermediul Internetului, rezultând un mare număr de site-uri a căror rol se rezuma la a oferi informaţii.

Un deceniu mai târziu, după acumularea de experienţă în ceea ce înseamnă implementarea TIC în sectorul public, a devenit evident că instrumentele oferite de guvernarea electronică pot ajuta semnificativ la dezvoltarea sectorului public în vederea oferirii de valoare la costuri mai scăzute.

Administraţia publică se confruntă în prezent cu multiple exigenţe:

• Crearea unei guvernări care poate să sesizeze cu uşurinţă nevoile cetăţenilor şi care să răspundă în timp rapid acestora;

• Dezvoltarea proceselor şi serviciilor (eServiciilor) integrate, care trec dincolo de limitele unei singure agenţii guvernamentale;

• Utilizarea Internetului pentru a încuraja cetăţenii să ofere feedback pentru serviciile oferite şi politicile promovate şi, nu în ultimul rând, pentru a câştiga încredrea acestora în sectorul public.

Obţinerea unei guvernări eficiente presupune atât înţelegerea a ceea ce doreşte sectorul public să obţină, cât şi analiza unor indicatori ce evaluează eServiciile oferite de guvern, pentru a vedea în ce măsură ceea ce s-a obţinut coincide cu ce se dorea a se realiza.

Importaţa guvernării elctronice este incontestabilă şi este evidenţiată de beneficiile pe care aceasta le aduce societăţii pe ansamblu: creşterea eficienţei, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, ajută la obţinerea de fonduri, investiţii, venituri, este un factor de reformă a sectorului public, sporeşte încrederea cetăţenilor şi mediului de business în administraţia publică etc.

Capitolul I Guvernarea electronică - o nouă etapă în administraţia publică

1.1 Societatea informaţională - premisă a apariţiei guvernării electronice

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social major.

Impactul societăţii informaţionale asupra vieţii personale şi a dezvoltării individuale a membrilor săi poate fi analizat sub multiple aspecte. O asemenea analiză trebuie să ia in considerare în primul rând modelul acestui nou tip de societate cu toate caracteristicile sale politice, economice şi sociale, aşa cum este conceput şi implementat atât la nivelul fiecărei ţări, cât şi la nivel regional şi internaţional.

Efectele benefice ale utilizării pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la locul de muncă, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, în viaţa de zi cu zi (pentru a face cumpărături, a se instrui, a se distra sau a-şi rezolva diverse activităţi gospodăreşti) sunt de necontestat.

Sectorul public şi relaţiile sale cu societatea au generat numeroase analize şi discuţii în ultimii ani. Creşterea cererii de servicii publice, restricţiile bugetare, costurile de personal şi noile facilităţi oferite de TIC au constituit provocări generatoare de noi concepte: “guvernare online”, "e-government”, “democraţie electronică”.

Guvernarea electronică este definită ca fiind „utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) în cadrul administraţiilor publice, împreună cu schimbările organizaţionale şi dobândirea de noi competenţe, în vederea îmbunătăţirii serviciilor publice şi a proceselor democratice” .

Multe ţări şi guverne au îmbrăţişat acest nou concept. Sunt deja cunoscute numeroase experienţe şi realizări la nivel local, regional, naţional şi zonal. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor utilizată iniţial pentru soluţionarea internă a problemelor administraţiei publice, se extinde în prezent tot mai mult spre interacţiunea cu cetăţenii şi mediul de afaceri şi spre interacţiunea inter-administraţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Guvernarea Electronica.docx

Alte informatii

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor