Influenta sticlei asupra mediului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Influenta sticlei asupra mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. NOȚIUNI GENERALE 2
2. CE ESTE STICLA 6
2.1. Scurt istoric 6
2.2. Sticla din punct de vedere ca material 6
3. PROCESUL TEHNOLOGIC 9
4. EFECTELE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT 11
5. ACȚIUNI DE AMILIORARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 13
BIBLOGRAFIE 18

Extras din document

1. NOȚIUNI GENERALE

Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă și energie pentru producția de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.

Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de complexe, se regăsesc în aer, apă și în sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezenței dioxidului de sulf din aer, datorită dezvoltării proceselor termice și a utilizării unor combustibili inferiori; sunt evacuate în atmosferă importante cantități de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, săruri și oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte dăunătoare asupra vegetației, în general, și direct sau indirect asupra omului.

În trecut natura reușea pâna la urmă să refacă pădurile tăiate, vântul care unfla vălile, râurile care puneau în mișcare roțile, deci sursele de energie utilizate de civilizațiile agricole erau regenerabile.

Odată cu sporirea populației terrei, ce a decurs paralel cu perfecționarea organizării sociale și, în special odată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele două secole, incercarea omului de a domina în lupta aspră cu natura, de a-i smulge lacom bogățiile ascunse, începe să aibă tot mai mult succes. Peste un miliard și jumătate din populația actuală a Terrei aparține civilizatiei industriale.

Industrialismul a fost mai mult decât coșuri de fabrică și linii de asamblare. A fost un sistem social multilateral și bogat care a influențat fiecare aspect al vieții omenești. Creșterea economică, enorm accelerată, se bazează în majoritate nu pe surse regenerabile de energie, ci pe energia cheltuită prin folosirea combustibililor fosili, neregenerabili: cărbuni, țiței, gaze naturale.

Problema rezidurilor activităților umane a luat proporții ingrijoratoare, prin acumularea lor provocând alterarea calității factorilor de mediu. Aceste alterări sunt cauza unor dezechilibre în faună, floră și în sănătate și bunul mers al colectivității umane din zonele supraaglomerate.

Prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare, bazată pe consumarea resurselor neregenerabile de energie, s-a ajuns, în unele țări industrializate, la un grad de bunăstare ridicat, constatându-se practic că apare, cu iminența, amenințarea consecințelor acțiunii umane asupra mediului, poluarea lui la nivel global.

Deteriorarea mediului ambiant este cauzată de: existența prea multor automobile, avioane cu reacție și nave de mare tonaj, a prea multor fabrici care funcționează după tehnlogii vechi, poluante, mari consumatoare de materii prime, apă și energie, fenomene care sunt determinante, în ultima instanță, de necesități crescând ale unei populații aflate în stare de explozie demografică și îndeosebi de existența marilor aglomerări urbane.

Asigurarea unei calități corespunzătoare a mediului, protejarea lui - ca necesitate supraviețuirii și progresului - reprezintă o problemă de interes major și certă actualitate pentru evoluția socială. În acest sens, se impune păstrarea calității mediului, diminuarea efectelor negative ale activității umane cu implicații asupra acestuia.

Poluarea și diminuarea drastică a depozitelor de materii regenerabile în cantități și ritmuri ce depășesc posibilitățile de refacere a acestora pe cale naturală s-au produs dezechilibre serioase ecosistemului planetar.

Protecția mediului este o problemă majoră a ultimului deceniu dezbătută la nivel mondial, fapt ce a dat naștere numeroaselor dispute intre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Acest lucru a impus inființarea unor organizații internaționale ce au ca principale obiective adoptarea unor soluții de diminuare a poluării și creșterea nivelului calității mediului în ansamblu.

Cercetările amănunțite legate de calitatea mediului, de diminuarea surselor de poluare s-au concretizat prin intermediul unui ansamblu de acțiuni și măsuri care prevăd:

- cunoașterea temeinică a mediului, a interacțiunii dintre sistemul economic și sistemele naturale; consecințele acestor interacțiuni; resursele naturale trebuiesc utilizate rațional și cu maxim de economicitate;

- prevenirea și combaterea degradării mediului provocat de om, dar și datorate unor cauze natural;

- armonizarea intereselor imediate și de perspectiva ale societății în ansamblu sau a agenților economici privind utilizarea factorilor de mediu;

Pentru protejarea mediului, în primul rând trebuie identificate zonele afectate, evaluat gradul de deteriorare și stabilite cauzele care au produs dezechilibrele respective.

În ceea ce privesc modalitățile de protejare trebuie soluționate trei categorii de probleme:

- crearea unui sistem legislativ și institutuțional adecvat și eficient care să garanteze respectarea legilor în vigoare;

- evaluarea costurilor acțiunilor de protejare a mediului și identificarea surselor de suportare a acestora;

- elaborarea unor programe pe termen lung corelate pe plan național și internațional referitor la protejarea mediului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Influenta sticlei asupra mediului.docx

Bibliografie

1. https://msd.com.ua/sovremennoe-steklotarnoe-proizvodstvo/ekologicheskie-problemy-proizvodstva-stekltary/;
2. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=485467#text;
3. https://studbooks.net/879190/ekologiya/poslednie_razrabotki;
4. https://www.dmmt.ro/uploads/files/Brosura_ResurseDinDeseuri.pdf;
5. http://ecomagnific.ro/curiozitati.html;
6. https://www.sigurec.ro/ro/despre-sigurec/reciclez1/reciclarea-sticlei.html;
7. http://www.creeaza.com/legislatie/administratie/ecologie-mediu/POSIBILITATI-DE-VALORIFICARE-A634.php;
8. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sticl%C4%83;
9. http://www.scritub.com/stiinta/chimie/STICLA1051121811.php;
10. https://www.descopera.ro/dnews/2738079-bizarele-proprietati-ale-sticlei;
11. https://marianamuntean.wordpress.com/2013/02/19/producerea-sticlei/;
12. https://works.doklad.ru/view/WlU0NV0yihY.html;
13. https://cyberleninka.ru/article/n/himicheskaya-korroziya-stekloboya-i-othodov-steklyannoy-tary-kak-faktor-negativnogo-vliyaniya-na-okruzhayuschuyu-sredu;
14. https://vtorothody.ru/pererabotka/stekla.html.