Inspectori de Protectia Muncii

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Inspectori de Protectia Muncii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAP. I. 1
Generalitati. Suportul legislativ in aplicarea masurilor de prevenire a 1
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale 1
CAP. II. 4
Factorii de risc si elementele sistemului de munca 4
CAP. III. 12
Principalele metode de instruire 12
CAP. IV. 14
Principalele componente ale planului de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Etapele realizarii planului de prevenire 14
CAP. V. 15
Scurta descriere a procesului tehnologic si a 15
metodelor de lucru din cadrul unitatii 15
Planul anual de prevenire si protectie 16

Extras din document

CAP. I.

Generalitati. Suportul legislativ in aplicarea masurilor de prevenire a

accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

Principalele acte normative ce reglementeaza sanatatea si securitatea in munca sunt:

- Legea 319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca;

- H. G. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- H. G. 1146/2006 privind echipamentele de munca;

- H.G. 1048/2006 privind echipamentele individuale de protectie;

- H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca etc;

Legea 319/14.07.2006 are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. Aceasta stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

Prezenta lege se aplica în toate sectoarele de activitate, atât publice, cat si private.

În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:

a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii în perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla în raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea întreprinderii si/sau unitatii;

c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate în întreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale în vederea angajarii, persoane care presteaza activitati în folosul comunitatii sau activitati în regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca încheiat în forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;

d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, în conformitate cu prevederile legale, sa îi reprezinte pe acestia în ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor în munca;

e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute în toate etapele procesului de munca, în scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;

f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs în timpul procesului de munca ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, în conditiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;

g) accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

h) boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munca;

Fisiere in arhiva (1):

  • Inspectori de Protectia Muncii.doc

Alte informatii

aceasta lucrare este necesara pentru absolvirea cursului de inspectori de protectia muncii