Memoriu de Prezentare de Dezvoltare Urbanistica

Imagine preview
(7/10)

Acest referat descrie Memoriu de Prezentare de Dezvoltare Urbanistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

!.1 Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrarii PLAN URBANISTIC ZONAL

Case de vacanta P+M

Tarla 161 SIMIAN –judet Mehedinti

- Beneficiar Cretan Nicusor-Ducu

- Proiectant Arh.A. Nisipeanu-Drobeta Turnu Severin

- Data elaborarii iulie 2005

1.2. Obiectul P.U.Z

Obiectul Planului urbanistic zonal, consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice in zona studiata, respectiv organizarea unui teren aflat in proprietate privata, prin lotizarea parcelelor situate in Tarla nr.161, in vederea construirii caselor de vacanta, precum si delimitarea terenului domeniului public aferent circulatiilor carosabile, spatiilor verzi si falezei Dunarii.Acest studiu se intocmeste in baza prevederilor Planului Urbanistic General al comunei Simian, si a Certificatului de Urba-

Nism 49 din 20.05.2005 emis Consiliul Judetean Mehedinti.

1.3 . Surse documentare

-Plan Urbanistic General(P.U.G) al comunei Simian, proiect nr.5203 din 2002, elaborat de

S.C Proiect Mehedinti S.A.

-Studiul privind evaluarea potentialului turistic al judetului Mehedinti, elaborat de Institu-

tul de Cercetari pentru Turism, in 1997.

-Prevederi ale legilor si actelor normative in vigoare, cu implicatii asupra dezvoltarii urba-

nistice.

-Ridicarea topografica scara 1:2000 efectuata in zona tarlalei nr.161, in luna iunie 2005 si avizata de O.J.C.G. Mehedinti privind autentificarea planului topografic.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 Evolutia zonei

In cadrul Planului urbanistic general, intocmit anterior, se stabilesc directiile dezvoltare ale comunei Simian, in conditiile respectarii dreptului de proprietate si a interesului public.

Localitatea Simian este situata de-a lungul Dunarii, intre kilometrii 922 si 928, in zona de tranzitie a depresiunii Turnu Severin-Crivna, de trecere de la deal la campie.

Conform zonificarii turistice P.A.T. Mehedinti, teritoriul comunei Simian se incadreaza in arealul I Portile de Fier-Defileul Dunarii, cu monumente istorice si situri arheologice, zona ce nu a fost valorificata corespunzator.

Din concluziile Planului urbanistic general al comunei Simian se releva urmatoarele:

-evolutia acestei localitati este rezultatul pozitiei geografice fata de caile comerciale, geo-politice, dirijate de valorificarea potentialului natural, economic si uman.

-directia principala de dezvoltare, este dominata de profilul agro-industrial, precum si a-

menajarea si valorificarea potentialului turistic a zonei falezei Dunarii, intr-un itinerar tu-

ristic:

Portile de Fier – defileul Dunarii –Insula Simian.Zona fiind riverana Dunarii, se remarca prin vegetatie si un climat moderat.

In scopul realizarii caselor de vacanta, solicitate de populatie se are in vedere lotizarea terenului aflate in prietate privata, teren agricol situat in extravilanul localitatii, pe malul Dunarii la km 928, cu acces din Drum National DN 56 A, cuprins in noua parcele, teren ce constituie obiectul acestui studiu.

2.2 Incadrarea in zona

Conform plansei desenate nr.1, (INCADRAREA IN TERITORIU), zona studiata se situa-

za in partea de sud-est a comunei Simian, in extravilan, teren agricol, intre DN 56A drum national Calafat – Drobeta Turnu Severin, cu acces la aceste parcele prin drum de exploa-

Tare, si malul Dunarii km fluvial 928, apartinator Tarlalalei nr 161.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Relieful

Situata in partea de sud a judetului, zona este predominant relief de campie, reprezentat de terasa Dunarii cu altitudini mici de 50-60 metrii, in extravilanul localitatii Simian si este

Inregistrata la cadastru ca Tarla 161, cuprinde noua parcele cu suprafete diferite.

Din punct de vedere al reliefului, zona face parte din lunca Dunarii, terasa inferioara, lipsita de denivelari naturale, suprafata terenului fiind aproape plana.

Fisiere in arhiva (1):

  • Memoriu de Prezentare de Dezvoltare Urbanistica.doc