Multiculturalitatea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8931
Mărime: 58.73KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1.Bazele conceptuale ale teoriei liberale a multiculturalităţii….2

1.1. Conceptul de multiculturalitate.2

1.2. Cultură şi comunicare interculturală.4

2.Statele naţiune.Minorităţile naţionale.5

2.1. Tolerarea.6

3. Conflicte etnopolitice în lume.7

3.1. Tipologia interpretărilor şi analiza teoretică a conflictelor etnoculturale.8

3.1.1. Donald Harowizt.8

3.1.2. Modelul Gurr-Harff.9

3.2. Modalităţi de gestiune a conflictelor etnopolitice din lume.9

3.2.1. Genocidul.10

3.2.2. Succesiunea şi autodeterminarea.10

4. Conflicte etnopolitice.Ţara Bască.11

Bibliografie.26

Extras din document

1.Bazele conceptuale ale teoriei liberale a multiculturalităţii.

După părerea lui Kymlicka,ineficacitatea relativă a metodelor de aplanare a conflictelor etnopolitice poate fi corolată şi cu faptul că, în majoritatea cazurilor, nici modalităţile de tratare a crizei, nici persoanele care aplică aceste metode nu au nişte baze conceptuale suficient de clare şi solide.În majoritatea cazurilor, demersurile teoretice sunt caracterizate de generalizări conceptuale inacceptabile, iar persoanele pot fi bănuite de utilizarea conceptelor în scopul propriilor interese politice.

Mitul neutralităţii, din punct de vedere etnocultural, a statului de drept, convingerea că modernitatea va submina importanţa identităţii naţionale, supralicitarea diferenţei dintre naţionalismul civic şi cel etnic sau un presupus conflict între drepturile individuale şi cele colective sunt doar câteva dintre aceste idei preconcepute larg răspândite în filosofia politică a ultimilor ani.

Înainte de a prezenta mai detaliat principalele teze ale teoriei cetăţeniei multiculturale sau altfel spus ale teoriei liberale a drepturilor minoritare voi trece în revistă principalele luări de poziţii ale lui Will Kymlicka în legătura cu aceste lacune terminologice.

1.1. Conceptul de multiculturalitate.

Multiculturalitatea reprezintă convieţuirea diverselor grupuri socio-culturale într-un spaţiu social dat, coexistenţă istoric determinată şi în general paşnică, care nu-şi propune în mod necesar realizarea de schimburi culturale, ci interacţionează firesc în procesul coexistenţei şi dezvoltării sociale.Problematizările pe marginea acestui subiect se leagă înainte de toate de discrepanţa profundă a lumii, pe care o regăsim între realitatea etnoculturală a lumii, pe de o parte şi aranjarea ei din punct de vedere etnopolitc, pe de altă parte.

Termenul de multicuralitate favorizează confuziile tocmai în măsura în care este amibuguu în ceea ce priveşte distincţia între multinaţional şi multietnic.Această ambiguitate a stat la baza controverselor din Canada din decursul anilor 70, când politica multiculturală a guvernului(care a favorizat polietnicitatea faţă de asimilarea forţată a imigranţilor) a fost criticată pe de o parte de canadienii francofoni pentru riscul de a reduce pretenţiile de co-naţiune ale locuitorilor din Quebec la statutul de imigrant, pe de altă parte de cei care şi-au manifestat îngrijorarea că noile politici de imigrare vor permite constituirea unor grupuri etnoculturale, complete din punct de vedere instituţional, pe lângă cele două consacrate, anglofonă şi franceză.

În articolul „Feminism and Multiculuralism” Some Tensions din 1998, cât şi un an mai târziu în „Is multiculturalism Bad For Women?”, Okin susţine că interesele de gen intră în conflict cu cele culturale.Okin sublinează că în teoria politică, termenul multiculturalism este folosit cu înţelesuri diferite, în două contexte.

Primul se referă la contextul educaţional, în care, multiculturalismul pune în evidenţă faptul că ceea ce se predă, ce se învaţă se încadrează în canonul cultural care a exclus grupuri, cum este cel al femeilor, al persoanelor de altă rasă decât caucazină, al celor cu o altă orientare sexuală decât a majorităţii, minorităţii etnice, grupuri religioase,populaţii indigene.

Al doilea înţeles al multiculturalismului face parte dintr-un context mai amplu, de natură socială, economică, politică.Acesta se referă la grupurile cu o cultură distinctă de cea a majorităţii, care nu sunt suficient protejate prin drepturile individuale ale membrilor săi şi au nevoie de drepturi speciale care să vizeze grupul respectiv pentru ca acesta să fie în măsura să-şi protejeze propria cultura, adică modul de viaţă.Dreptul la reprezentare politică, la fonduri publice pentru activităţi culturale sau educaţia, dreptul de a nu te supune anumitor legi sunt astfel de de drepturi de grup.În această categorie, limba, istoria, religia sunt considerate mărci ale unei culturi distincte.

Okin atrage atenţia că grupurile primei variante a multiculturalismului doresc ca punctele lor de vedere şi interesele să le fie luate în considerare şi reprezentate şi că există diferenţe între acestea şi minorităţile etnice care cer protecţia unui mod de viaţă.Kymlicka precizează sensul în care utilizează termenul de multiculturaliate.Un stat este multicultural dacă cetăţenii acestuia aparţin mai multor naţiuni caz în care statul este multinaţional-sau sunt imigranţi veniţi de pe alte meleaguri-situaţie în care statul este considerat a fi multietnic şi acest lucru constituie o componentă importantă atât a identităţii personale, cât şi a vieţii publice, politice din ţara respectivă

Cultura este deci în acest context şi conform intenţiei de autor a lui Kymlicka un atribut esenţial al unei „naţiuni” sau al unui „popor”, termen care la rândul lui desemnează o comunitate intergeneraţională, mai mult sau mai puţin completă din punct de vedere instituţional, ocupând un anumit teritoriu în mod tradiţional(pe care îl consideră loc de baştină) şi fiind caracterizată de o limbă proprie şi o istorie comună.

Preview document

Multiculturalitatea - Pagina 1
Multiculturalitatea - Pagina 2
Multiculturalitatea - Pagina 3
Multiculturalitatea - Pagina 4
Multiculturalitatea - Pagina 5
Multiculturalitatea - Pagina 6
Multiculturalitatea - Pagina 7
Multiculturalitatea - Pagina 8
Multiculturalitatea - Pagina 9
Multiculturalitatea - Pagina 10
Multiculturalitatea - Pagina 11
Multiculturalitatea - Pagina 12
Multiculturalitatea - Pagina 13
Multiculturalitatea - Pagina 14
Multiculturalitatea - Pagina 15
Multiculturalitatea - Pagina 16
Multiculturalitatea - Pagina 17
Multiculturalitatea - Pagina 18
Multiculturalitatea - Pagina 19
Multiculturalitatea - Pagina 20
Multiculturalitatea - Pagina 21
Multiculturalitatea - Pagina 22
Multiculturalitatea - Pagina 23
Multiculturalitatea - Pagina 24
Multiculturalitatea - Pagina 25
Multiculturalitatea - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Multiculturalitatea.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Europa Multiculturala - Franta

1. Asezare geografica, vecini Franta este situata în emisfera nordica, aproximativ la jumatatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord între...

Multiculturalitate si Comunicare Interculturala - Conflicte Etnopolitice in Lume

a)Definire conceptuala Multiculturalismul este discursul modernitatii tirzii, care prezinta, interpreteaza si reevalueaza experienta sociala a...

Multiculturalitate și comunicare interculturală

1.Conceptul de multiculturalitate Multiculturalitatea reprezintã convieţuirea diverselor grupuri socio-culturale într-un spaţiu social...

Multiculturalitate și comunicare interculturală

1. Bazele conceptuale ale teoriei liberale a multiculturalităţii După părerea lui Kymlicka,ineficacitatea relativă a metodelor de aplanare a...

Multiculturalitate și comunicare interculturală

FUNDAMENTAREA NOTIUNILOR 1.1.Multiculturalitate si interculturalitate Ca ideologie a diversitatii,multiculturalismul are menirea de a oferi un...

Multiculturalitate și comunicare interculturală

1. Multiculturalitate. Definitie si clasificare Multiculturalitatea lumii este un fapt cunoscut si larg constientizat in zilele noastre....

Multiculturalitatea

Problematizările pe marginea subiectului de multiculturalitate se leagă înainte de toate de discrepanţa profundă pe care o regăsim între realitatea...

Multiculturalitate și comunicare interculturală

Multiculturalismul este discursul modernitatii tirzii, care prezinta, interpreteaza si reevalueaza experienta sociala a diversitatii si a...

Ai nevoie de altceva?