Procedura de Atribuire - Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de Catre Candidati-Ofertanti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procedura de Atribuire - Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de Catre Candidati-Ofertanti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Angela Micu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

1. Alegerea procedurii

In luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achizitie publica, autoritatea contractanta va avea in vedere:

- importanta strategica a achizitiei respective;

- complexitatea si/sau costurile implicate de achizitia publica respectiva;

- nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata locala, regionala si nationala din domeniul unde va avea loc achizitia.

Procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice, asa cum sunt enumerate in articolul al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 sunt:

- licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta ;

- licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta ;

- dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor identificate, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;

- negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia ;

- cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.

Procedurile de licitatie deschisa si licitatie restransa reprezinta regula de atribuire a contractelor de achizitie publica. Dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte si concursul de solutii reprezinta exceptii. Alegerea procedurilor de atribuire care reprezinta exceptii de la regula intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante.

2. Elaborarea documentatiei de atribuire/ de selectare

Documentatia de atribuire cuprinde, conform definitiei din articolul 3 al O.G 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva. Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara echivoc, pe baza ei operatorul economic elaborandu-si oferta.

Documentatia de atribuire se definitiveaza prin grija compartimentului intern al autoritatii contractante, specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica. Aceasta trebuie sa fie finalizata inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de participare sau catre operatorii economici a invitatiei de participare. In cazul in care documentatia de atribuire este elaborata de o firma de consultanta, compartimentul intern trebuie sa supravegheze si sa supervizeze activitatea respectiva.

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, potrivit art.33 din ordonanta, cel putin:

- Caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;

- Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa, persoane de contact, mijloace de comunicare;

- Instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

- Clauzele contractuale obligatorii;

- Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare;

- Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

- Fisa de date a achizitiei;

- Formulare si modele;

- Alte informatii cu privire la impozitare, protectia mediului, protectia muncii.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta:

- in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat;

- prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP si pe pagina de internet proprie.

Articolul 66 al H.G. nr. 925/2006 precizeaza ca documentatia de atribuire trebuie sa contina, alaturi de elementele prevazute la art. 33 din ordonanta de urgenta, si un set minim de informatii specifice referitoare la numarul sau intervalul in care se va incadra numarul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru; calendarul estimativ de aplicare a procedurii; estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru.

Documentatia de atribuire ar trebui sa poata fi obtinuta de orice operator economic in peritada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, conform precizarilor articolului 31 din Hotararea de Guvern nr. 925/2006, iar in cazul in care autoritatea contractanta primeste solicitari de clarificare cu privire la prevederile documentatiei de atribuire, aceasta are obligatia de a raspunde la aceste solicitari (articolul 32).

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de Atribuire - Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de Catre Candidati.doc