Procesul de Investitii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procesul de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, xls de 16 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Alte Domenii, Marketing

Extras din document

Prin întocmirea lucrării se urmăreşte determinarea creşterii potenţialului productiv al unităţilor economice care compun un holing din Industria Porţelanului, prin retehnologizarea şi modernizarea proceselor tehnologice în strânsă corelaţie cu solicitările pieţei interne şi externe şi cu extinderea continuă a exportului de produse din porţelan.

Lucrarea cuprinde următoarele părţi :

1. Informaţii tehnico-economice iniţiale, necesare întocmirii lucrării.

2. Calculul creşterii anuale a capacităţii de regim obţinute în urma retehnologizării şi a modernizării proceselor tehnologice din unităţile existente.

3. Alegerea variantei economice de retehologizare şi modernizare tehnologică din unităţile existente.

4. Distribuirea producţiei de porţelan, exprimată în unităţi etalon "servicii de cafea", de la fiecare societate comercială producătoare, către beneficiarii din ţară şi de la export.

5. Calculul costului comercial la nivel de societate comercială şi pe total holding.

6. Calcule economice de fundamentare a retehnologizării şi modernizării tehnologice în industria porţelanului.

1. INFORMAŢII TEHNICO-ECONOMICE INIŢIALE, NECESARE ÎNTOCMIRII LUCRĂRII.

Pentru întocmirea lucrării sunt necesare următoarele informaţii de bază :

a) Fabricile de porţelan pot împrumuta un fond de investiţii de maximum 7 000 milioane lei de la orice bancă, pe o perioadă de un an.

b) Costul comercial mediu la nivel de holding al unui "serviciu de cafea" etalon de 15 piese nu trebuie să depăşească 50 000 lei, nivel care asigură un prag minim de rentabilitate.

c) Prognozele şi studiile de marketing pe baza cărora s-a întocmit programul de producţie la nivel de holding arată că toată producţia de porţelan are desfacere asigurată, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Eventualele depăşiri ale programului de producţie faţă de nivelul iniţial negociat şi contractat pe ansamblul holdingului vor fi destinate pieţei externe. Preferinţele partenerilor externi pentru producătorii de porţelan sunt :

1. ARTFIL Sighişoara

2. PORŢELANUL Curtea de Argeş

3. PORŢELANUL Dorohoi

4. IRIS Cluj Napoca

Livrările la export se vor face "franco-vamă", după cum urmează :

- ARTFIL Sighişoara şi IRIS Cluj Napoca livrează întreaga producţie destinată exportului prin vama Curtici

- PORŢELANUL Curtea de Argeş prin vama Constanţa

- PORŢELANUL Dorohoi prin vama Ungheni.

Pentru perioada următoare, studiile de marketing arată că S.C.PORŢELANUL Curtea de Argeş poate negocia şi contracta toată producţia de porţelan la export, iar S.C.ARTFIL Sighişoara va putea livra la export începând cu trimestrul 2 al anului pentru care s-a întocmit studiul de marketing, dar numai producţia de porţelan care rămâne disponibilă după satisfacerea pieţei locale (Târgu Mureş).

d) Livrările de produse către societăţile comerciale en-gros se fac franco-depozit principal din oraşele reşedinţă de judeţ.

e) Produsele de porţelan se expediază numai cu mijloace auto, tariful de transport fiind de 5 lei/serviciu cafea*km.

f) Pentru efectuarea calculelor de eficienţă economică a retehnologizării şi a modernizării tehnologiilor de fabricaţie existente se va lua în considerare capacitatea tehnică anuală.

g) Tabel nr. 1 : Balanţa resurse existente-cerere piaţă pentru produsul "serviciu cafea".

h) Extrasele din notele de comenzi privind retehnologizarea, precum şi modernizarea societăţilor comerciale existente, care sunt redate în tabelele 2 şi 3.

i) Tabel nr. 4 : Indicatori economici pe unitatea de produs ("serviciu cafea").

j) Tabel nr. 5 : Distanţele pe căile rutiere între producătorii de porţelan şi beneficiarii interni şi externi.

2. CALCULUL CAPACITĂŢII ANUALE DE REGIM ŞI A CREŞTERII CAPACITĂŢII DE REGIM LA UN MILION LEI INVESTIT, CA URMARE A RETEHNOLOGIZĂRII ŞI A MODERNIZĂRII PROCESELOR TEHNOLOGICE DIN

UNITĂŢILE EXISTENTE

Capacitatea de regim se determină prin luarea în considerare a dimensiunii reale a factorilor care o determină, factori care acţionează în perioada la care se referă studiul de marketing. În cazul nostru se modifică numai cazul extensiv, şi anume numărul de luni de funcţionare.

În baza datelor din tabelul nr. 2 "Extras din nota de comandă privind retehnologizarea societăţilor" şi din tabelul nr. 3 " Extras din nota de comandă privind modernizarea societăţilor", se determină creşterea capacităţii anuale de regim în urma acţiunilor de retehnologizare şi modernizare tehnologică. Rezultatele calculului, conform algoritmului de mai jos, sunt redate în tabelul nr. 6.

- Pentru determinarea numărului de luni de funcţionare se are în vedere faptul că intrarea în funcţiune a modernizărilor în zilele de 10,15 sau 20 ale lunii calendaristice corespunde cu 0,66; 0,5; respectiv 0,33 luni calendaristice de funcţionare, la care se adaugă numărul de luni întregi de funcţionare până la sfârşitul anului.

Se determină apoi :

- capacitatea tehnică anuală care revine la 1 milion lei investiţi;

- capacitatea tehnică lunară care revine la 1 milion lei investiţi;

- cunoscând data intrării în funcţiune şi implicit numărul de luni de funcţionare în perioada pentru care s-a efectuat studiul pieţei, se calculează "capacitatea anuală de regim care revine la 1 milion lei investiţi";

- luând în considerare volumul total al investiţiilor folosite pentru retehnologizare şi modernizare, se determină "capacitatea anuală de regim".

Fisiere in arhiva (2):

  • Procesul de Investitii
    • REFERA~1.DOC
    • REFERA~1.XLS