Razboi Informational si Factori de Risc la Adresa Securitatii Nationale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Razboi Informational si Factori de Risc la Adresa Securitatii Nationale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE p.3
CAPITOLUL 1. RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL p.5
CAPITOLUL 2 FORMELE DE BAZĂ ALE RĂZBOIULUI INFORMAŢIONAL p.6
2.1 Războiul de comandă şi control p.6
2.2 Războiul „supremaţiei informaţiilor” p.6
2.3 Războiul electronic p.7
2.4 Războiul psihologic p.7
2.5 Războiul hackerilor p.7
2.6 Războiul informaţiilor economice p.8
2.7 „CyberWarfare” p.8
CAPITOLUL 3.CLASIFICAREA ACŢIONALĂ A RĂZBOIULUI INFORMŢIONAL p.9
3.1 Clasa I - „Personal” p.9
3.2 Clasa a II - a - „În grup” p.9
3.3 Clasa a III - a - „Global” p.9
3.4 Războiul informaţional ofensiv p.11
3.5 Războiul informaţional defensiv p.11
4. PERSPECTIVA EVOLUŢIEI RĂZBOIULUI INFORMAŢIONAL ŞI EFECTE POSIBILE ASUPRA SISTEMULUI MILITAR ROMÂNESC p.14
CONCLUZII p.19
BIBLIOGRAFIE p.22

Extras din document

INTRODUCERE

Începutul secolului XXI pune în evidenţă preocuparea majorităţii statelor de a elabora prognoze privind evoluţia fenomenului militar contemporan, a noilor concepte de ducere a conflictelor militare. Astfel, schimbările apărute în mediul de securitate şi în desfăşurarea acţiunilor de luptă, prin introducerea unor noi tehnologii, sisteme şi platforme de arme inteligente, a unor senzori avansaţi şi digitalizarea spaţiului de luptă, constituie câteva elemente ce au schimbat profund fizionomia conflictului militar modern.

În epoca informaţională, în care intră progresiv tot mai multe ţări, posibilităţile, dar şi obstacolele de natură informaţională se multiplică corespunzător. Tehnologia informaţională oferă zilnic noi aplicaţii, iar societăţile moderne se adaptează rapid în această privinţă. În ţările dezvoltate deţinerea şi utilizarea informaţiei sunt considerate ca un factor de progres şi un instrument de realizare şi promovare a intereselor naţionale. În acest context, majoritatea specialiştilor şi cercetătorilor în domeniul strategiei sunt de acord că „se impune o nouă viziune asupra raporturilor politică-strategie militară în sensul contopirii elementelor politice, economice, diplomatice şi militare într-o sinteză unică şi unitară, fără de care conducerea politico-militară nu poate fi raţională şi prospectivă”

Instrumentul strategic informaţional, utilizat pentru promovarea şi apărarea intereselor naţionale, pe timp de pace, în situaţii de criză şi pe timpul conflictului armat/războiului primeşte o importanţă capitală. Acesta este numit război informaţional, denumire uneori contestată dar utilizată în mod curent, şi este cercetat şi dezvoltat de statele moderne pentru a fi aplicat în cadrul relaţiilor dintre actorii statali sau nonstatali.

Este evident faptul că noile tipuri de conflicte se deosebesc de precedentele prin mediul extins de confruntare, caracterul asimetric, mediatizarea intensă, creşterea importanţei războiului informaţional, focalizarea pe structuri critice. Digitalizarea spaţiului de luptă modern , modularitatea, modelarea şi simularea acţiunilor de luptă, câştigarea războiului informaţional, a celui bazat pe reţea sunt deziderate ale marilor puteri cu efecte deosebite ale aspectului şi evoluţiei conflictelor actuale.

Evoluţia evenimentelor ultimilor ani demonstrează cu certitudine că asistăm la apariţia unui nou tip de agresiune preponderent militară, la un nou tip de război, un război invizibil ale cărui caracteristici şi forme de manifestare subtile şi eficiente le depăşesc cu mult pe cele clasice. Noile ameninţări la ,,adresa securităţii naţionale sunt rachetele interbalistice, atacurile informaţionale, întreruperea fluxurilor energetice” În acelaşi timp, însă, ,,o serie de ameninţări noi, asimetrice, de natură militară şi nonmilitară, inclusiv cele ce se manifestă sub forma agresiunilor pshilogice, informaţionale sau informatice tind să sporească sub raportul gradului de pericol şi al probabilităţii de producere”

În războiul modern „confruntările majore se vor angaja mai mult în sfera informaţiilor şi decriptării intenţiilor adversarului. În cadrul larg, de masă, percepţia războiului este simţită şi afectează, dar în plan acţional victimele umane sunt reduse şi nu se vede aproape nimic”

1. RAZBOIUL INFORMATIONAL

În acest context definirea conceptului de război informaţional este extrem de necesară, mai ales pentru înţelegerea fundamentelor acestuia. Cum s-ar putea elabora legi naţionale sau alte norme de drept internaţional pentru ceva care nu este definit sau are o definiţie vagă? Faptul că termenii de război informaţional, război bazat pe reţea, „Cyberwar”, C4I şi „InfoWar” sunt interpretaţi şi utilizaţi în mod curent cu o topică asemănătoare demonstrează interesul expres faţă de aplicaţiile specifice războiului informaţional. În consecinţă, o definitie, a viziunii americane, a acestuia ar fii: războiul informaţional reprezintă „utilizarea ofensivă şi defensivă a informaţiei şi a sistemelor informaţionale pentru exploatarea, coruperea sau distrugerea informaţiei adversarului şi a sistemelor sale informaţionale, concomitent cu protejarea informaţiei şi sistemelor informaţionale proprii” Din definiţie rezultă clar că în viziunea americană războiul informaţional este similar noţiunii de putere, măsurile acestuia fiind utilizate pentru influenţarea existenţei umane în general, şi a deciziilor pe care le pot adopta aceştia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Razboi Informational si Factori de Risc la Adresa Securitatii Nationale.doc