Regulament de Organizare si Functionare

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Regulament de Organizare si Functionare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Cap.1.DISPOZITII GENERALE

Art.1 Criterii generale

Serviciul privat pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare specifica, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta în sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.

S.C.SRL are ca principal obiect de activitate producerea de încaltaminte de protectie dar si sport, fiind o întreprindere cu capital social exclusiv strain si desfasurându-si activitatea pe teritoriul României din anul 2000.

Serviciul privat pentru situatii de urgenta din cadrul SC.SRL este înfiintat pe baza OMAI 158 din 22 februarie 2007, având în vedere prevederile art.32 alin 3 din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si art.15 alin 4 din Legea 481/2004 privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare.

Cap.2 ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI PRIVAT

Art.1 Conducerea si structura organizatorica

A.Serviciul privat pentru situatii de urgenta este condus de un sef, profesionist în domeniu si are în structura:

a.Specialisti pentru prevenire ;

b.Echipe de interventie  structuri specializate în functie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenta, denumite în continuare formatii de interventie;

c.magazie pentru materiale;

B.Personalul

Serviciul privat se încadreaza cu personal angajat si /sau privat.

Serviciul privat pentru situatii de urgenta se încadreaza cu persoane apte de munca, cu vârsta cuprinsa între 18  65 ani, femei si barbati,

Personalul va îndeplini urmatoarele conditii:

-persoane apte de munca, cu o conditie fizica si stare de sanatate buna.

-care manifesta interes si disponibilitate pentru aceasta activitate.

-persoane apte medical pentru activitati cu solicitare fizica si psihica crescuta.( vor prezenta adeverinta de sanatate).

-persoane care nu detin functii, care prin specificul lor necesita prezenta la locul de munca în caz de dezastre.

-persoane verificate si atestate de catre institutiile abilitate, pentru actiunile de interventie;

Drepturile personalului ce încadreaza Serviciul privat pentru situatii de urgenta sunt urmatoarele :

-participa activ la elaborarea si derularea programelor în considerarea carora a încheiat contractul.

-beneficiaza gratuit de asigurare de viata si pentru accidentele care au survenit pe timpul participarii la actiuni de interventie sau sedintelor de pregatire.

-beneficiaza gratuit de asistenta medicala, medicamente, spitalizare si de pensia pentru accidente sau bolile ce au survenit pe timpul participarii la actiuni de interventie sau al sedintelor de pregatire.

-li se asigura mijloace de transport si de protectie pe timpul pregatirii sau desfasurarii actiunilor de interventie .

-beneficiaza gratuit de hrana si de cazare pe timpul participarii la actiunile de limitare si înlaturare a efectelor dezastrelor.

-beneficiaza de titluri onorifice, decoratii, premii, în conditiile legii.

Obligatiile personalului ce încadreaza Serviciul privat pentru situatii de urgenta sunt urmatoarele:

-sa îndeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului privatiatului;

-sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitatii de privatiat;

-sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul privatiatului;

-sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste în cadrul activitatii de privatiat.

Art.2 Relatiile dintre structurile serviciului

Relatii dintre/cu alte posturi:

a.ierarhice : - Serviciul privat pentru situatii de urgenta se subordoneaza nemijlocit conducatorului unitatii ;

- personalul serviciului se subordoneaza nemijlocit sefului de serviciu;

- personalul ce încadreaza echipajul/grupa de interventie /echipa specializata se subordoneaza nemijlocit sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata.

b.functionale: colaboreaza cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;

c.de control: controleaza respectarea legalitatii în domeniul apararii împotriva incendiilor si protectie civile de catre cetatenii de pe raza unitatii .

Fisiere in arhiva (1):

  • Regulament de Organizare si Functionare.doc