Regulament Urbanistic si de Dezvoltare a Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara Adetim 2004

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Regulament Urbanistic si de Dezvoltare a Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara Adetim 2004.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Planul de urbanism
1.1. Obiectivele Planului de urbanism
1.2. Parcelarea Parcului Tehnologic si Industrial
2. Regulament de urbanism
2.1. Date generale
2.2. Utilizare functionala
2.3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara
2.6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construc tiilor
2.7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si împrejmuiri
2.8. Protectia mediului
2.9. Depozitare
2.10. Perioada de constructie
3. Factorii de mediu
3.1. Generalitati
3.2. Ape uzate
3.3. Deseuri
3.4. Emisii atmosferice
3.5. Depozite
3.6. Zgomot

Extras din document

1. PLANUL DE URBANISM

1.1. Obiectivele planului de urbanism

Planul Urbanistic Zonal „SOLECTRON- PARC INDUSTRIAL” , proiect IPROTIM nr. 42101/010, realizat initial în 1998, ofera o privire de ansamblu asupra dezvoltarii Parcului corelat cu investitiile din zona înconjuratoare si instituie regulile de ocupare a terenurilor si amplasare a construc tiilor si amenajarilor aferente.

Detalierea propunerilor de parcelare, amenajare si echipare a Parcului este reglementata în cadrul Planului urbanistic de detaliu „PARC INDUSTRIAL TIMISOARA- CALEA TORONTALULUI” – proiect IPROTIM nr.45015/020 .

1.2. Parcelarea Parcului

Planul de urbanism prezinta o parcelare conceputa în ideea de a asigura gruparea activitatilor compatibile în areale distincte. Astfel s-au identificat urmatoarele zone:

Zona de servicii- administratie

Zona este situata în partea de nord a Parcului, adiacent accesului din drumul national.

Zona Parc tehnologic

Parcelele din zona de acces dinspre DN6 vor fi destinate activitatilor din domeniile Cercetarii - Dezvoltarii / tehnologiei intensive.

Zona Pacului industrial

Industria de talie medie este localizata în parcelele din partea de sud a Parcului.

2. REGULAMENT DE URBANISM

2.1. Date generale

Parcul tehnologic si industrial va obtine beneficii semnificative reflectate în prestigiu si calitate dintr-o serie de caracteristici naturale. Acest ghid are ca scop protejarea si valorificarea acestor caracteristici si mentinerea integritatii vizuale si organizatorice a Parcului, permitând flexibilitate companiilor pentru a-si dezvolta propriile identitati.

2.2. Utilizarea functionala

Art. 1. Utilizari permise.

Profil functional admis :

- constructii cu functiune industriala si de depozitare profilate pe activitati nepoluante,

- constructii cu functiune administrativa, comerciala, alimentatie publica, servicii, sedii firme, spatii polivalente, târguri expozitionale, centre afaceri, institutii financiar-bancare;

- constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei;

- constructii pentru stationari auto;

- spatii verzi, plantatii de protectie;

Art.2. Utilizari permise cu conditii.

Profil functional admis cu conditionari :

- functiuni de locuire cu conditia ca ele sa fie destinate personalului a carui prezenta permanenta este necesara pentru asigurarea conducerii si a pazei constructiilor;

- functiunea de cazare pentru protocol, cu conditia absentei în vecinatate a unor alte functiuni care sa o deranjeze.

Art. 3. Interdictii definitive.

Tipul interzis de ocupare si utilizare a terenului:

- constructii industriale, de depozitare sau servicii cu activitati poluante;

- constructii de locuinte, altele decât cele prevazute la art. anterior;

- constructiile nespecifice echip arii edilitare, în interiorul perimetrelor de protectie ale forajelor de apa potabila sau gospod ariei de apa.

- depozite de deseuri de orice tip

2.3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regulament Urbanistic si de Dezvoltare a Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara Adetim 2004.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Facultatea de Administratie si Afaceri