Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2643
Mărime: 39.30KB (arhivat)
Publicat de: Bag Dan
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihaela Apostolache
Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti
Specializare: Inginerie Economica in Domeniul Mecanic

Cuprins

  1. I. Introducere . . . ..2
  2. II. Atribuții specifice ale O.S.I.M. conform obiectului său de activitate . 3
  3. III. Misiunea OSIM, obiectivele generale si functiile OSI .. .. .6
  4. IV. Concluzii .. .. ..8
  5. V. Bibliografie ..9

Extras din referat

1. Introducere

Misiunea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietății industriale, este de a susține inovarea, competitivitatea și profitabilitatea ca factori de creștere economică.

OSIM furnizează servicii de specialitate de calitate prin acordarea drepturilor de proprietate industrială, promovează proprietatea industrială prin toate mijloacele și asigură cooperarea României în relațiile internaționale, în conformitate cu tratatele, convențiile și acordurile în domeniu, la care țara noastră este parte.

Baza legală, rolul și statutul juridic al OSIM Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare OSIM, este organ de specialitate al administrației publice centrale, autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 573/1998, privind organizarea și funcționarea OSIM, cu modificările ulterioare, art. 68, din Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenție, republicată, art. 96, din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, și art. 48, din Legea nr. 129/1992, privind desenele și modelele, republicată.

Organizarea și competențele OSIM sunt în conformitate cu acordurile, convențiile și tratatele internaționale în domeniul proprietății industriale la care România este parte. OSIM este finanțat integral din venituri proprii, în temeiul art. 10, din H.G. nr. 573/1998, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 329/2009, anexa 1, pct. 24, și funcționează în regim de autofinanțare în temeiul O.G. nr. 41/1998, privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată. Normele de conduită profesională a personalului contractual din cadrul OSIM sunt reglementate de Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

2. Atribuții specifice ale O.S.I.M. conform obiectului său de activitate

Atributiile specifice O.S.I.M. se refera la:

- înregistrează și examinează cererile din domeniul proprietății industriale, eliberând titluri de protecție care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României;

- este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și ale registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate și certificate suplimentare de protecție;

- editează și publică Buletinul Oficial al Proprietății Industriale al României;

- editează și publică fasciculele brevetelor de invenție;

- administrează, conservă și dezvoltă, întreținând o bază de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaționale;

- efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietății industriale;

- desfășoară cursuri de pregătire a specialiștilor în domeniul proprietății industriale;

- editează și publică Revista Română de Proprietate Industrială și alte publicații destinate promovării obiectului sau de activitate;

- atestă și autorizează consilierii în domeniul proprietății industriale și tine evidența acestora în registrul național al cărui depozitar este;

- acordă, la cerere, consultanță de specialitate în domeniul proprietății industriale și organizează cursuri de instruire, seminarii și simpozioane în domeniu;

- asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale;

- inițiază, negociază și participă, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și internaționale în domeniul protecției proprietății industriale;

- participă și implementează prin specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci proiecte europene și regionale în domeniul proprietății industriale, finanțate parțial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relații de cooperare;

- îndeplinește orice alte atribuții în domeniul proprietății industriale, care decurg din dispozițiile legale în vigoare și din acordurile internaționale la care România este parte.

Bibliografie

https://osim.ro/

Preview document

Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 1
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 2
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 3
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 4
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 5
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 6
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 7
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 8
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 9
Rolul și importanta OSIM în asigurarea protecției proprietății industriale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Rolul si importanta OSIM in asigurarea protectiei proprietatii industriale.docx

Te-ar putea interesa și

Proprietatea Intelectuală din Perspectiva Istorică

Introducere Dreptul proprietătii intelectuale are ca obiect de studiu protectia creatiei intelectuale în domeniile industrial, stiintific, literar...

Dreptul Proprietății Intelectuale

SEMESTRUL I I. CONSIDERATII GENERALE PRIVINDIND DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE 1. Notiunea dreptului de proprietate intelectuala Reprezinta...

Ai nevoie de altceva?