Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3086
Mărime: 28.39KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Tema de proiectare

Sistem informational geografic (GIS) pentru realizarea bancii de date urbane a judetului Tulcea

Sistemele Informationale Geografice (Geographical Information System - Gis) reprezinta o tehnica de lucru tot mai utilizata în lumea contemporana, atât în domeniul cercetarilor teoretice, cât si în foarte multe activitati practice. GIS –ul este de fapt un sistem care are mai multe componente de tip informational raportate la coordonatele geografice. Introducerea, stocarea, manipularea si analiza componentelor se face cu ajutorul calculatorului; rezultatul consta în primul rând în vizualizarea unor informatii complexe referentiate spatial fata de coordonatele geografice reale, iar în al doilea rând în posibilitatea efectuarii unor analize si corelatii de mare complexitate, imposibil de realizat eficient cu tehnicile clasice.

Tehnologia GIS în primul rând este esentiala pentru varietatea informationala având la origine layere ( ex. Caracteristici privind bazinele hidrografice si albiile râurilor), în al doilea rând, GIS ofera instrumente performante pentru analize variate si în final ofera uneltele necesare, pregatirea si executarea hartilor.

Tema de proiectare

Proiectul îsi propune ca si tema, IMPLEMNTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL GEOGRAFIC ÎN MANAGEMENTUL AMENAJARII TERITORIULUI JUDETULUI TULCEA.

Scopurile principale sunt:

- Realizarea Bancii de Date Urbane, ca un sistem informational care are la baza datele din cadastrul general, cadastrul imobiliar, edilitar si din alte sectoare de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitatilor în corelare cu programele de dezvoltare ale administratiei locale, la toate niveurile – conform HG. 521/1997.

- Realizarea schimbului de date cu partenerii exteriori – în special cu regiile cred ca ar fi bine cu detinatorul gestionarii de retea

- Realizarea de beneficii pentru cetateni.

Obiectivul general al Sistemului Informatic Integrat propus este crearea unui instrument de tipul Bancii de Date Urbane – BDU, care sa asigure colectarea, înregistrarea, prelucrarea, actualizarea si afisarea datelor geografice din lumea reala conform unui scop bine determinat. Acest sistem va permite obtinerea informatiilor reale, corecte, complete, integrate din activitatile curente ale directiilor si serviciilor din cadrul Primariilor ( cadastru, urbanism si amenajearea Teritoriului, taxe si impozite locale, patrimoniu, protectie civila, circulatie, etc.).

Propunem pentru sprijinirea activitatilor decizionale specifice primariilor necesita ca baza harta vectoriala a zonei, construita conform specificatiilor MTCT privind cadastrul imobiliar – edilitar, geotehnic, care va fi administrata la nivelul sediului central al administratiei publice locale cu ajutorul unui software GIS. Fiecare directie a admnistratiei locale va utiliza date provenite din : ridicari topografice, masuratori satelitare cu GPS, masuratori fotogrammetrice, masuratori de teledetectie ( în special pentru actualizari).

Continutul cadru al sistemului informational geographic (GIS) pentru amenajarea teritoriului si urbanism va fi structurat astfel:

- Echipamente

- Programe

- Date

- Personal

- Organizare

Temele urmarite în evaluarea modelului bazei de date:

- Delimitarea ariei problemei si a ariei de aplicabilitate;

- Cerinte si restrictii globale pentru realizarea proiectului;

- Baza legala;

- Compatibilitate cu legislatia în vigoare;

- Efectele economice scontate;

- Definirea iesirilor;

- Definirea structurii logice a datelor de intrare;

- Justificarea necesitatii si a oportunitatii realizarii proiectului;

Baza de date a Planului de Amenajare a Teritoriului consta în :

- studii de fundamentare sectoriale întocmite de institutii si persoane autorizate, specializate;

- studii geo;

- strategia de dezvoltare a judetului;

- planuri de dezvoltare regionala;

- strategii sectoriale ale ministerelor si a altor organisme centrale;

- documentatii de amenajarea teritoriului aprobate pentru nivele superioare si inferioare;

- programe si proiecte de dezvoltare cu impact major asupra teritoriului judetean;

- date statistice din sistemul national;

- date statistice gestionate de organisme centrale si servicii descentralizate ale acestora, O.N.G.-uri si agenti economici;

- date si informatii aflate în posesia elaboratorului;

- legislatie.

Preview document

Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 1
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 2
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 3
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 4
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 5
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 6
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 7
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 8
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 9
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 10
Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Tema de Proiectare - Banca de Date a Judetului Tulcea.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?