Tema Tactica - Stingere Incendii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tema Tactica - Stingere Incendii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Petcusin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

I. SITUAŢIA TACTICĂ GENERALĂ

Comuna Poiana Mare este situată în zona de sud – sud - vest a judeţului Dolj în Câmpia Dunării şi se întinde pe comunicaţia Calafat - Bechet având legătură directă cu municipiul Craiova la o distantă de 90 km.

Suprafaţa totală a comunei este de 16.839 ha şi este învecinată cu municipiul Calafat la Vest, comuna Piscu Vechi la est, fluviul Dunărea şi comuna Desa la Sud, şi comunele Maglavit şi Motăţei la Nord

În prezent, comuna Poiana Mare deţine o populaţie de 12.728 locuitori, repartizată în trei unităţi componente astfel:

- comuna Poiana Mare cu o populaţie de 10.636

- sat Tunarii Vechi cu o populaţie de 1.497

- sat Tunarii Noi cu o populaţie de 595

Nu există reţea hidrografică la nivelul comunei Poiana Mare, nefiind traversată de râuri sau pârâuri, existând numai o porţiune de cca. 8 km de vecinătate cu fluviul Dunarea, porţiune ce reprezintă graniţa naturala cu Bulgaria. Deasemeni pe teritoriul localităţii se mai găseşte o suprafaţa de cca. 80 ha luciu de apa.

Repartiţia populaţiei pe localităţi şi sexe se prezintă astfel:

-Poiana Mare Total -10636 B - 5251 F - 5385

-Tunarii Vechi - 1497 B - 714 F - 783

-Tunarii Noi - 595 B - 287 F - 308

La nivelul comunei Poiana Mare activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii:

- prestări servicii şi comerţ;

- agricultură şi legumicultura.

La nivelul comunei Poiana Mare există o suprafaţă totală de 16.839 ha teren agricol, din care teren arabil 1.3374ha, 1.020 ha păşuni, 4 ha livezi.

Infrastructuri locale

a) Administraţie publică

b) Învăţământ

- grădiniţe: 5;

- şcoli gimnaziale: 5,

- licee: 1,

c) Agricultură -6 societăţii cu profil agricol

d) Ordine publică -1post politie

e) Silvicultură -1ocol silvic

f) Instituţii de cultură:

- instituţii publice: -3 cămine culturale

- instituţii private: -1 discoteca

g) Instituţii de ocrotirea sănătăţii

- sectorul public:

- Spitale: 2

- Dispensare medicale: 2

- Cabinete medicale individuale: 7

- sectorul privat:

- Cabinete stomatologice: 2

- Laboratoare de tehnică dentară: 1

- Farmacii: 3.

Reţele de apă

La nivelul comunei Poiana Mare există o reţea de 5 hidranţi inelari cu diamentrul de 150 mm, de la care se pot alimenta 5 autospeciale. De asemenea pe timp de vară ca şi sursă de apă mai există bazinul de înnot cu o capacitate de 1000 m3.

Tipuri de riscuri ce se pot manifesta în comuna poiana Mare

Riscuri naturale

- fenomene meteorologice periculoase

- Inundaţii

Inundaţiile pot fi previzionate cu ajutorul Centrului Meteo Regional Craiova, care lansează prognoza apariţiei unor formaţiuni noroase care pot produce declanşarea de fenomene meteo periculoase cu privire la creşterea nivelurilor pe fluviul Dunărea şi pe râurile interioare din teritoriu, iar Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al jud. Dolj transmite avertizări comitetelor locale.

Fluviul - Dunarea curge prin partea de Sud a comunei pe o distanţă îndiguită de 8 km. Se revarsă ciclic la perioade nedeterminate în anotimpurile primăvară - vară iar suprafeţele inundate se contituie din terenuri extravilane (păşuni si pădure cu suprafaţa de cca. 500 ha).

O parte din extravilanul comuna Poiana Mare face parte din bazinul hidrografic al Dunării cu terenuri relativ plane întrepătrunse cu zone mai înalte (grinduri) şi cu zone mai joase care păstrează în perioadele cu regim pluviometric bogat, mici bălţi.

Limita de inundabilitate urmăreşte terasa Calafat – Bechet – Dăbuleni din care apele pluviale se scurg în canalele de desecare din incinte îndiguite, iar suprafeţele inundate în cazul unor creşteri peste limita a debitelor Dunării se compun din terenuri împădurite si păşune (islazul localităţii).

Deasemenea în intravilanul comunei, datorită diferenţelor de nivel, în cazul unor fenomene meteo ce implică căderi mari de precipitaţii exista riscul inundării unor gospodarii în anumite zone. Aceste zone au fost identificate în punctele:

- intersecţia străzilor - Gării cu AI Cuza;

- 1 Decembrie cu Complexului;

- str. Târgului de la nr. 5 la 15 A

În aceste zone s-a procedat la execuţia unor lucrări de captare şi drenare a apelor pluviale acumulate prin construirea de cămine betonate şi introducerea unor conducte pentru direcţionarea apei, spre reţeaua de scurgere existentă unde a fost posibil. Ca o măsură în plus Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă a fost dotat cu 3 pompe performante pentru evacuarea apei din eventualele gospodarii afectate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tema Tactica - Stingere Incendii.doc

Alte informatii

referatul prezinta tema tactica de stingere a unui incendiu in masa la nivelul localitatii Poiana Mare