Raport de practica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Raport de practica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Anatomie

Extras din document

În perioada 24.06.2019-09.08.2019 am efectuat stagiul practic la CMMF Dr. Toth Valeria. Cabinetul medical este amplasat pe B.-dul M. Viteazu la parterul unei clădiri cu mai multe cabinete medicale. Cabinetul are dotările, echipamentele și personalul conform raportului de activitate din stagiul practic descris anterior, fără nicio modificare sau achiziție de echipamente medicale noi. Documentele medicale folosite în acest cabinet sunt: fișe de consultații medicale, rețetare simple, formulare pentru rețete compensate, formulare pentru concedii medicale, adeverințe medicale, certificate prenupțiale, registru de consultații, agendă de programări, registrul de evidență a bolnavilor cronici, registru cu circuitul deșeurilor, registru de evidență vaccinuri, rețetare cu regim special pentru pacienți cu afecțiuni oncologice (rețetar special galben), rețetare pentru prescrierea de medicamente psihotrope (rețetar cu regim special, de culoare verde), caiet de evidență a rețetelor speciale galbene, în care pacientul semnează la fiecare prescripție medicală.

Pachetul de servicii medicale în asistența medicală primară al acestiu cabinet cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

- servicii medicale de prevenție și profilaxie;

- servicii medicale la domiciliu;

- servicii medicale adiționale;

- activități de suport;

- servicii medicale curative pentru urgențe medico-chirurgicale, afecțiuni acute, subacute, acutizările unor afecțiuni cronice și pentru afecțiuni cronice.

Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie.

Consultația în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizările unor afecțiuni cronice, care cuprinde:

- anamneza, examenul clinic general;

- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

- recomandare pentru investigații paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului și pentru monitorizare;

- manevre de mică chirurgie, după caz;

- stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice;

- bilet de trimitere pentru consultație la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depășesc competența medicului de familie;

- recomandare pentru tratament de reabilitare medicală în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;

- recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii și preventorii, după caz;

- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, după caz;

- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

Consultațiile la cabinet pentru afecțiuni acute/subacute sau acutizările unor afecțiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale în condițiile stabilite prin norme, iar la domiciliu se acordă pentru pacienții nedeplasabili la solicitarea acestora sau a aparținătorilor.

Consultații periodice pentru îngrijirea a generală a asiguraților cu boli cronice - se vor realiza pentru:

a) supravegherea evoluției bolii;

b) continuitatea terapiei;

c) screeningul complicațiilor;

d) educația asiguratului privind-autoîngrijirea.

Consultațiile în cabinet pentru afecțiunile cronice se acordă conform planului de management stabilit de către medic, în condițiile stabilite prin norme, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic și în condițiile prevederilor legale.

De asemenea se acordă servicii medicale preventive și profilactice, cum ar fi:

- Consultații preventive sunt consultații periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani privind:

a. creșterea și dezvoltarea;

b. starea de nutritie și practicile nutriționale;

c. depistarea și intervenția în consecință pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă și sex, conform normelor;

Consultațiile se acordă după cum urmează:

a. la externarea din maternitate și la 1 lună - la domiciliul copilului;

b. la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni;

c. o dată pe an de la 4 la 18 ani.

Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei:

a) luarea în evidență în primul trimestru;

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea;

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere;

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de practica.docx