Finantarea afacerii prin fonduri europene - Selectie de programe europene care se adreseaza firmelor din comert si turism, analiza comparativa a stadiului de absorbtie Romania-Bulgaria

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Finantarea afacerii prin fonduri europene - Selectie de programe europene care se adreseaza firmelor din comert si turism, analiza comparativa a stadiului de absorbtie Romania-Bulgaria.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Antreprenoriat

Cuprins

1. SURSE BIBLIOGRAFICE 4
2. CONŢINUT
2.1. FINANŢAREA AFACERII PRIN FONDURI EUROPENE 5
2.2. SELECŢIE DE PROGRAME EUROPENE CARE SE ADRESEAZǍ FIRMELOR DIN COMERŢ ŞI TURISM 6
3. ANALIZA COMPARATIVǍ A STADIULUI DE ABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE ROMÂNIA-BULGARIA LA 30.04.2012 11
4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 13
5. BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

1. SURSE BIBLIOGRAFICE

Am realizat acest proiect folosind sursele oficiale online:

o www.finantare.ro pentru a prezenata etapele programului de finantare nerambursabila, pentru a enumera instrumentele financiare ale Uniunii Europene

o www.fonduri-structurale.ro pentru a prezenta programele europene de finantare care se adreseaza firmelor din comert si turism

o www.inforegio.ro pentru a prezenta informatii referitoare la programul de finantare regional

o www.apdrp.ro pentru a prezenta informatii cu privire la programul pentru dezvoltare rurala

o www.maeur.ro pentru a prelua datele folosite in analiza stadiului de absorbtie a fondurilor in Romania

o www.eufunds.bg pentru a prelua datele folosite in analiza stadiului de absorbtie a fondurilor in Bulgaria

o www.antreprenor.money.ro pentru a prezenta greselile facute in accesarea fondurilor europene

2. CONŢINUT

2.1. FINANŢAREA AFACERII PRIN FONDURI EUROPENE

Finanţarea afacerii reprezintă procesul de asigurare a unor fonduri băneşti necesare desfǎşurǎrii unor activitǎţi ale afacerii respective. Finanţarea poate fi realizatǎ apelând la surse proprii sau la surse externe (din afara organizaţiei). Sursele interne de finanţare pot fi: contribuţiile proprietarilor sau ale membrilor organizaţiei şi resursele excedentare generate de activitatea organizaţiei (autofinanţare). Sursele externe de finanţare pot fi: credit şi finanţarea nerambursabilǎ.

Programul de finanţare nerambursabilǎ prezintă următoarele etape : finanţatorul stabileşte domeniul sau domeniile vizate şi obiectivele pe care intenţionează sǎ le realizeze, activităţile şi beneficiarii potenţiali pe care este dispus sǎ-i finanţeze din resursele sale ; finanţatorul lansează în mod public programul de finanţare respectiv, oferind tuturor celor interesaţi un pachet informativ care conţine un ghid al programului şi o cerere de finanţare, solicitanţii depun proiectele de activitate pentru care solicitǎ finanţări nerambursabile realizate în conformitate cu condiţiile prezentate în ghidul programului ; după expirarea perioadei de timp în care pot fi depuse proiectele, acestea sunt evaluate de către comisia de evaluare constituitǎ în etapa întâi, fiecărui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, în funcţie de lista de criterii utilizate de comisie; proiectele sunt apoi ierarhizate descrescător în funcţie de punctajul obţinut, fiind declarate câştigǎtoare proiectele care au obţinut punctajele cele mai mari şi care solicitǎ, în total, o sumǎ mai micǎ sau egalǎ cu bugetul total oferit de finanţator pentru programul de finanţare respectiv ; cea de-a patra etapǎ este reprezentatǎ de perioada de implementare a proiectelor pentru care a fost obţinutǎ finanţarea nerambursabilǎ ; etapa finalǎ este cea de evaluare.

Fondurile Structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana acţionează pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaţionale, pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru perioada 2007-2013 existǎ trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv: Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educaţie, sănătate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorialǎ; Fondul Social European (FSE): educaţie si formare profesionalǎ, adaptabilitatea forţei de muncǎ şi a întreprinderilor, incluziunea socialǎ, creşterea eficienţei administrative; Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport şi mediu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Finantarea afacerii prin fonduri europene - Selectie de programe europene care se adreseaza firmelor din comert si turism, analiza comparativa a stadiului de absorbtie Romania-Bulgaria.doc

Bibliografie

1) *** Ghid introductive finanţări nerambursabile, (http://www.finantare.ro/ghid-introductiv-finantari-nerambursabile#13)
2) *** Ghid Fonduri Structurale 2012, (http://www.finantare.ro/ghid-fonduri-structurale-2012)
3) http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional
4) *** Ghidul Solicitantului, Domeniu major de intervenţie 4.1, 2011, (http://www.inforegio.ro/node/18)
5) *** Ghidul Solicitantului, Domeniu major de intervenţie 5.2 , 2009, (http://www.inforegio.ro/node/19)
6) (http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate)
7) *** Ghidul Solicitantului 2012-Sprijin pentru consultanţǎ acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, (http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate)
8) *** Ghidul Solicitantului, Domeniu major de intervenţie 3.3 , (http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162)
9) http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala
10) *** Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, 2012, (http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1973&lang=RO)
11) *** Stadiul Absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune - 30 aprilie 2012, http://www.maeur.ro/articole/stadiul-absorbţiei-fondurilor-structuralei-şi-de-coeziune
12) ***Topul greşelilor in accesarea fondurilor europene. Cum le poţi evita?, 2010, (http://antreprenor.money.ro/topul_greselilor_in_accesarea_fondurilor_europene_cum_le_poti_evita-84297.html)
13) ***Topul greşelilor in accesarea fondurilor europene. Celelalte greşeli care pot fi evitate, 2010, (http://antreprenor.money.ro/topul_greselilor_in_accesarea_fondurilor_europene_celelalte_greseli_care_poti_fi_evitate-84299.html)
14) ***IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMMES AS OF 30 APRIL 2012, (http://www.eufunds.bg/en/page/31)
15) *** PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA 2007-2013REGIUNEA VEST ROMANIA, http://www.oirposdru-vest.ro/Documente%20utile/pdr/Capitolul%20I%20Caracteristicile%20Regiunii%20Vest.pdf)
16) http://europa.eu/about-eu/countries/index_ro.htm