Dezvoltare Comunitara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dezvoltare Comunitara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 102 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Antropologie

Cuprins

Capitolul I Prezentări conceptuale şi cadrul teoretic 6
1 Conceptul de comunitate 6
1.1 Viziunea sociologiei clasice 6
1.2 Sensuri ale comunităţii 8
2 Trăsături definitorii ale comunităţii rurale româneşti 10
2.1 Tipuri de comunităţi 10
2.2 Comunitarismul 10
3 Dezvoltarea socială în spaţiul rural românesc 13
3.1 Definiri ale dezvoltării sociale 13
3.2 Teorii ale dezvoltării sociale 15
3.3 Dezvoltarea rurală 19
4. Strategii de dezvoltare comunitară 23
4.1 Tipuri de strategii 26
4.2 Programe ale organizaţiilor internaţionale 32
4.3 Etapele procesului de dezvoltare comunitară 34
4 Construcţia planurilor de acţiune 37
Capitolul II Oportunităţi de dezvoltare locală în comuna Stefan cel Mare din Judeţul Vaslui 39
1. Comuna Ştefan cel Mare, prezentare generală 39
2. Nevoile comunităţii 48
3. Resursele comunităţii 50
Capitolul III Cercetarea Empirică 56
1. Operaţionalizarea conceptelor. Ipoteze de lucru 56
2. Metode şi tehnici utilizate 59
4. Analiza datelor 62
Proiect de intervenţie, posibilă soluţie 85
Concluzii şi propuneri. 89
Anexe 93
Bibliografie 101

Extras din document

Introducere

Situată pe cele mai frumoase meleaguri ale judeţului Vaslui, Comuna Ştefan cel Mare nu a fost studiată prin multe lucrări ştiinţifice aşa cum cerea valoarea sa istorică şi geografică. Motivul fundamental care pentru care m-a determinat să studiez această comună, care pentru mine este locul copilăriei mele şi deci al primelor studii sociologie este determinat de faptul că comuna Ştefan cel Mare s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, această dezvoltare apărând în toate domeniile de activitate din comună. Astfel, printre cele mai importante schimbări menţionăm asfaltarea tuturor drumurilor principale din comună şi din fiecare sat, renovarea şcolilor şi a clădirilor publice, asfaltarea drumurilor care fac legătura între sate dar şi proiectele ambiţioase pe care le au în plan autorităţile locale sunt motive care m-au determinat în alegerea acestei teme de cercetare.

După cum se intitulează şi lucrarea, dezvoltarea comunitară în spaţiul rural românesc, am căutat să identific elementele care favorizează dezvoltarea într-o comunitate rurală, urmârind şi strategiile internaţionale de dezvoltare şi identificând resursele interne şi externe care pot susţine domeniile propice dezvoltării.

Conceptul de dezvoltare implică o schimbare într-o direcţie pozitivă, creştere, progres, de aceea am ales să tratez modelele de schimbare socială care reprezintă premisele dezvoltării. Teoriile dezvoltării la nivel macro, definiţiile dezvoltării sociale şi strategiile de dezvoltare, sunt de natură să contribuie la înţelegerea elementelor ce ţin de dezvoltarea comunitară.

Lucrarea de faţă încercă să susţină ideea că dezvoltarea comunitară, fără a reprezenta o soluţie pentru toate problemele existente la nivel local, poate fi o soluţie valoroasă atunci când este aplicată cu atenţie, ca urmare a cunoaşterii aprofundate a contextului comunitar. Uneori, acţiunile de organizare şi dezvoltare comunitară sunt de natură să schimbe lucrurile într-o direcţie pozitivă: oamenii au nevoie să vadă că „se întâmplă ceva” în comunitatea lor, că există speranţe pentru viitorul acesteia şi al lor personal. Speranţa poate fi ea însăşi o forţă de dezvoltare.

Dezvoltarea comunitară este o modalitate de rezolvare a problemelor la nivel local având o importantă componentă de sociabilitate (prin luarea în considerare a unor principii cum sunt participarea oamenilor, împuternicirea grupurilor defavorizate) şi conducând la schimbare socială în direcţia construirii unor comunităţi coezive social, incluzive, democratice şi caracterizate de o înaltă calitate a vieţii.

Lucrarea de faţă, este structurată în 3 capitole care se desfăşoară pe 91 pagini, 23 figuri şi tabele. Primul capitol cuprinde partea teoretică a lucrării şi înglobează 4 subcapitole, definirea conceptului de comunitate, trăsăturile comunităţilor rurale româneşti, elemente de dezvoltate în spaţiul rural românesc, strategii de dezvoltare comunitară. Capitolul al doilea intitulat oportunităţi de dezvoltare locală în comuna Ştefan cel Mare începe cu o prezentare generală a comunităţii, şi prezintă problemele, nevoile, şi dificultăţile cu care s-a confruntat comuna de-a lungul timpului, şi până în prezent arătând şi resursele de care dispune comunitatea, resurse interne şi externe, cu ajutorul cărora, comunitatea se poate dezvolta. Capitolul al treilea este prezentată cercetarea empirică, obiectivele, ipotezele, metoda de cercetare, analiza şi interpretarea datelor, posibile soluţii şi propuneri personale , precum şi rezumatul unui proiect de intervenţie pe care l-am conceput pentru comuna Ştefan cel Mare menit să reducă numărul de beneficiari de ajutor social din comună.

Capitolul I Prezentări conceptuale şi cadrul teoretic

1 Conceptul de comunitate

1.1 Viziunea sociologiei clasice

Ideea de comunitate a parcurs întreaga istorie a sociologiei, suferind nenumărate transformări, reevaluări, nuanţări, fără a-şi pierde din importanţă. Având atât valenţe teoretice cât şi metodologice, comunitatea continuă să se afle în central celor mai noi abordări sociologice, în special cele ale capitalului social, demonstrându-şi tot mai puternic valenţele practice. Sociologia a început odată cu Auguste Comte, prin a asimila ideea de comunitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltare Comunitara.docx

Bibliografie

Bădescu, Ilie, Dezvoltare şi subdezvoltare. Contribuţii la critica sociologiei
tranziţiei, Sociologie Româneasă, 2002.
Bârte, Valerica, Caracterizarea fizico-geografică a teritoriului comunei Ștefan cel Mare (manuscris), 1992
Bell, Daniel, The Coming of Postindustrial Society, Editura, Basic Books, New york, 1973
Bulgaru, Maria, Sociologie Manual, vol. II, CE USM Chişinău, 2003.
Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
Chelcea, Septimiu, Chestionarul în investigaţia Sociologică, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti 1975.
Chelcea, Septimiu Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
DJAS Vaslui cu fondurile: "Prefectura jud. Vaslui", "Consilieratul agricol al jud.Vaslui", "Revizoratul școlar
Etzioni, Amitai, Societatea monocromă , Editura Polirom, Iaşi, 2002
Etzioni, Amitai The Spirit of Community, Editura Fontana Press, London 1995
Ghiolţan, Călin Hosu, Ioan – Dragoş, Dacian-Cosmin Dezvoltare regională şi locală. Cluj: Editura Gewalt, 2001.
Gugiuman, I.Cârcotă,V.Băican,V. "Dicționar geografic al jud.Vaslui",1988.
Iluţ, Petre; Nistor, Laura; Rotariu, Traian, Romania socială. Drumul schimbării şi integrării europene, vol. I, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2005.
Ionescu, Ion, Sociologia dezvoltării comunitare, Institutul European, Iaşi, 2004
Midgley, James , Social development. The Developmental Perspective in Social Welfare, Sage Publications, London 1998

Naţional civic league The Community Visioning and Strategic Planning Handbook”, 1997.
Precupeţu, Iuliana , Strategii de dezvoltare comunitară, Editura Expert Projects, Iaşi, 2006.
Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, Polirom, 2008
Rothman, Jack /Tropman, Strategies of comunity organization , Itasca Illinois 1987.
Sandu, Dumitru, Dezvoltarea comunitară. Cercetare, practică, ideologie, Editura Polirom, Bucureşti, 2005
Sandu, Dumitru, Sociabilitatea în spaţiul dezvoltării, Editura Polirom, Iaşi, 2003
Soare, Ovidiu, Biserica şi comunităţile umane, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2008
Spragens, Thomas Communitarianism, The responsive community, 2004
Voicu, Mălina; Voicu, Bogdan, Satul românesc pe drumul către Europa. Participare, spirit comunitar, capital social. Editura Polirom, Iaşi, 2007
Voicu, Bogdan, Voicu, Mălina, Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică, Institutul European, Iaşi, 2007
Voicu, Bogdan, Dezvoltare socială, Bucureşti, Editura Expert, 2002
Zamfir, Cătălin ; Stănescu, Simona; (coord.), Enciclopedia Dezvoltării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2007
Zamfir, Cătălin, Stoica, Laura, O nouă provocare: dezvoltarea socială Eitura Polirom, Iaşi 2006.