Toate referatele din domeniul Asigurari

 • Crearea Pietei Unice Europene si Directivele Privind Asigurarile Non-Viata

  1. PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ Piaţa unică europeană este un proiect introdus de Jaques Delores si care s-a finalizat la 1 ianuarie 1993, prin ceea ce astazi se numeşte Single European Market. Istoricul acestui concept a debutat în anul 1957, unul dintre obiectivele importante ale CEE fiind constituirea unei Piețe Comune, cu scopul de a elimina treptat obstacolele comerciale dintre statele membre.Astfel, cadrul legislativ comunitar are la baza: • Tratatul de la Roma, format din principiile...

 • Modificarea Pietii Muncii

  Toate tratatele incheiate pana acum la nivel european la Maastricht(1992), Amsterdam(1997) si Lisabona(2007) prevad masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca, egalitatea de sanse la angajare intre femei si barbat, libera circulatie si eliminarea inegalitatilor de sanse intre muncitorii care doresc sa profeseze in statele comunitare, dar si egalitatea venitului/ora intre cei care lucreaza in regim full-time si cei din regim part-time. Mai mult, se pune accent pe educarea fortei de munca...

 • Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor din Asigurari

  Capitolul 1 : Activitatea asigurătorilor 1.1. Asigurarea Asigurările s-au dezvoltat din nevoia de protecţie a omului si a bunurilor sale , împotriva manifestărilor distructive ale naturii , accidentelor si bolilor, din nevoia de asigurare a traiului în cazul pierderii sau reducerii capacitaţii de munca în urma accidentelor, bolilor , sau atingerii unei anumite vârste. Evoluarea societăţii semnifică efortul oamenilor de a găsi soluţii sau de a încerca să rezolve aceste probleme. Deşi...

 • Conceptul de Asigurare si Functiile Asigurarilor

  1.Conceptul de asigurare Asigurările au apărut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite de-a lungul vieţii acestora. Pe parcursul vieţii oamenii acumulează tot feluri de bunuri, care într-un moment pot disparea datorită unor evenimente naturale(cutremur,furtună,inundaţie) sau create de contribuţia omului (furt,terorism). Refacerea bunurilor pierdute într-o perioadă scurtă de timp pentru ca traiul zilnic să poată fi reluat nu se poate face decât prin asigurare. Asigurarea...

 • Masuri de Iesire din Criza si Politica Privind Asigurarile Sociale

  Introducere Economia globală a intrat în anul 2008 în cea mai mare criză economică după marea recesiune din anul 1930, care a afectat atât ţările dezvoltate, cât şi ţările emergente, demonstrând gradul de interdependenţă a economiilor lumii. În rapoartele sale, înainte de iulie 2007, FMI sublinia necesitatea corectării timpurii şi ordonate a dezechilibrelor globale pentru a se evita o criză. Astfel, iniţierea de reforme pentru corectarea deficitelor publice din SUA, atenuarea surplusului de...

 • Intermediarii pe Piata Asigurarilor

  CAPITOLUL І. NOTIUNI TEORETICE In prezent, distributia produselor de asigurare a devenit foarte specializata, deoarece exista tendinta de a se renunta la distributia individuala, in favoarea unui sistem prin care intermediarii sunt grupati si asistati de un personal specializat. Pentru a putea supravietui pe piata, o societate de asigurari trebuie sa dispuna de un sistem de distributie bine oraganizat. Cu cat acest sistem este mai bun, cu atat mai mult timp va avea societatea de asigurari...

 • Asigurari Maritime

  1.1 Aparitia asigurarii maritime Asigurarea maritima este cea mai veche forma de asigurare si pentru câteva secole a fost singura forma de asigurare. Izvoarele istorice plaseaza începutul asigurarii maritime în Italia în prima parte a secolului al XIII-lea de unde s-a împrastiat încet, dar sigur, în alte zone ale Europei, fiind atestata documentar pentru prima data, în Anglia, în 1547. Asiguratorii erau comercianti sau chiar proprietari de nave care, în schimbul unei sume de bani, se...

 • Forme si Fonduri de Protectie a Oamenilor Impotriva Calamitatilor Naturii si Accidentelor

  Introducere Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, deşi face posibilă creşterea rapidă a producţiei, poate provoca accidente ce pot avaria sau distruge parţial sau totalmente mijloacele de producţie şi bunurile de consum, poate afecta capacitatea de muncă şi chiar viaţa oamenilor (de exemplu:folosirea energiei atomice în scopuri militare, precum şi ieşirea acesteia de sub control în urma unor accidente, dezvoltarea traficului rutier, feroviar, aerian şi maritim sporesc pericolele ce ameninţă...

 • Particularitati ale Asigurarilor de Bunuri prin Prisma Elementelor Tehnice

  CAPITOLUL I Caracteristici ale asigurǎrilor de bunuri Asigurarile de bunuri constituie acea ramurǎ a asigurǎrilor care are drept caracteristicǎ de bazǎ faptul cǎ asigurǎtorul îşi asumǎ obligaţia de a plǎti asiguratului sau beneficiarului contractului o despagubire , în cazul producerii riscului asigurat care a determinat o pagubǎ parţialǎ sau totalǎ la bunul asigurat. Asigurǎrile de bunuri acoperǎ cheltuielile financiare pentru repararea sau înlocuirea bunurilor afectate de producerea...

 • Acreditivul si Incasso Documentar

  Acreditivul documentar - generalitati Larga utilizare a acreditivului documentar pe plan internaţional este determinată, pe de o parte, de avantajele pe care le prezintă, atât pentru importator, cât şi pentru exportator, iar pe de altă parte, de supleţea acestei tehnici care permite adaptarea sa la diferite forme pe care le pot îmbrăca schimburile internaţionale. Derularea acreditivului este reglementată pe plan internaţional prin documentul intitulat "Reguli şi uzanţe uniforme...

 • Riscul, Prima de Asigurare si Despagubirea ca Elemente Tehnice in Asigurari

  CAPITOLUL I RISCUL ÎN ASIGURĂRI 1.1 Noţiuni generale Societatea contemporană este confruntată permanent cu o extraordinară diversitate de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri ce deteriorează mediul înconjurător, toate acestea având un impact negativ asupra generaţiilor viitoare, acţiunea lor este omniprezentă. Din aceste considerente, se constată şi faptul că termenul “risc” nu îşi găseşte nici un antonim în vorbirea curentă şi nici în...

 • Crearea Pietei Unice Europene si Directivele Europene Privind Asigurarile Non-Viata

  1. Ce este piaţa unică? Piaţa unică europeană reprezintă o facilitate care permite atât cetăţenilor cât şi activităţilor de afaceri libera circulaţie în interiorul graniţelor Uniunii Europene. Astfel macanismul cuprinde libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului, dezvoltarea comerţului electronic, supervizarea legii companiilor şi legii contractelor, achiziţiilor publice, dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Iniţial deschisă către 345 milioane europeni în...

 • Tehnici de Vanzare in Asigurari

  Ce este asigurarea? Asigurarea este definită ca fiind operația financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui. De ce sunt utile asigurările? Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot...

 • Contractul de Asigurare. Principii Care Stau la Baza Contractului si Interesul Asigurabil

  Introducere În condiţiile unei socetaţi a riscului, a unui viitor nesigur, atat persoanele fizice şi juridice, cât şi entităţile economice vor tinde să se protejeze impotriva riscurilor cauzatoare de pierderi, care pot afecta: bunurile materiale, integritatea corporală, cât şi viaţa. Astfel, s-a facut apel la asigurare, cea mai simplă metodă de protecţie. Asigurarea reprezintă o acţiune de punere în siguranţă, raport juridic în baza caruia cel asigurat sau altă persoană are dreptul la o...

 • Asigurarile ca Intermediar Financiar

  1.Asigurările ca intermediar financiar Asigurările reprezintă relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze contractuale obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure între asiguraţi şi asiguratori şi prin care se constituie şi se utilizează, pe baze mutuale, fonduri băneşti specifice. Comportamentul diferit al agenţilor economici în circuitele financiare a economiei conduce la distincţia dintre agenţi financiari şi nefinanciari. Agenţii nefinanciari sunt...

Pagina 4 din 33