Toate referatele din domeniul Asigurari

 • Asigurarea Riscurilor Catastrofice in Romania - Comparatii Internationale

  1. Importanţa asigurării împortiva riscurilor catastrofice Calamităţile naturale au un potenţial foarte ridicat de a produce pagube materiale şi pierderi de vieţi omaneşti de mari proporţii. Expunerea la aceste riscuri a crescut din ce în ce mai mult. Dacă în perioada 1960–1990, la nivel mondial, au fost înregistrate în medie 3,8 dezastre pe an şi peste 2 000 de victime pe eveniment, cu pagube materiale evaluate la peste 11 miliarde de dolari, în ultimele decenii se constată o tendinţă de...

 • Contractul de Asigurare

  Prefaţă Societăţile de asigurări realizează dispersia riscurilor prin mecanismul coasigurării respectiv al reasigurării. Coasigurarea constă în participarea mai multor societăţi la asigurarea unui bun de valoare mare. Reasigurarea este o formă de asigurare prin care o organizaţie de asigurări poate transfera către un alt reasigurator, parţial sau în întregime obligaţiile sale de plată ce decurg din contractele de asigurare pe care le-a încheiat. În raporturile de reasigurare, societăţile...

 • Riscuri in Asigurari

  I. Introducere. Definiţii. Riscul reprezinta condiţia de bază a asigurării. Dacă nu ar exista riscuri,nici asigurari nu ar exista. De aceea riscul reprezintă un element specific asigurării, fiind obiectul oricarui contract de asigurări. În societatea umană riscul apare ca un eveniment posibil şi nedorit, previzibil sau neprevizibil producător de pierderi materiale sau morale. Încercând o definiţie a riscului putem spune că „riscul este un pericol, o primejdie la care sunt supuse...

 • Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor in Asigurare

  I-ASIGURATORI SI INTERMEDIARI IN ASIGURARE A) ASIGURĂTORI: 1) Definiție: Persoana juridică română autorizată în condţiiile prezentei legi să exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine. Asigurătorul poate fi un comerciant sau un necomerciant, respectiv o...

 • Asigurari Ciudate

  Există o multitudine de poliţe de asigurare, cel mai des întâlnite fiind cele auto, de locuinţă sau asigurările de viaţă. Pentru cei mai mulţi dintre noi, a avea o poliţă de asigurare ne oferă siguranţa unui ajutor financiar în caz că ceva dezastruos s-ar întâmpla, cum ar fi un accident auto sau un cutremur. Pentru alţii însă, imaginaţia întrece limitele absurdului. De cand cu moda asigurarilor, toate vedetele isi fac asigurari care de care mai ciudate. Evident că există posibilitatea să...

 • Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efractie si Acte de Talharie

  Capitolul 1. Caracterizare generală a asigurărilor de bunuri sau a valorilor pentru cazurile de furt prin efracţie şi acte de tâlhărie Asigurarea este importantă pentru protejarea bunurilor mobile şi imobile de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compensează acele cheltuieli ce trebuie efectuate cu repararea sau cu înlocuirea acelor bunuri ce sunt avariate, distruse sau pierdute. În cazul acestor tipuri de asigurări, societatea de asigurări are obligaţia să plătească asiguratului sau...

 • Asigurarile la Nivel Mondial

  Capitolul 1 - Introducere în piața asigurărilor Caracteristicile, dimensiunea si structura pieţei asigurărilor La crearea și dezvoltarea pieței asigurărilor au contribuit amplificarea în timp a activităților economico-sociale, diversificarea și apariția unor noi obiecte ale asigurărilor, intensificarea efectelor riscurilor cunoscute și apariția unor noi riscuri. Operaţiunile de asigurare, respective de reasigurare au loc intr-un cadru numit piaţa asigurărilor. În general, piaţa...

 • Asigurarea Obligatorie a Locuintelor

  Fiecare om vrea să-şi protejeze casa în faţa dezastrelor naturale, cum sunt cutremurele, inundaţiile sau alunecările de teren. În întreaga lume, există mai multe ţări în care statul îşi obligă cetăţenii să-şi asigure locuinţele. În mare parte însă acest lucru rămâne a fi, totuşi, benevol. În România, asigurarea locuinţelor a devenit obligatorie în iulie 2010. Atunci, proprietarilor li s-a dat la dispoziţie şase luni pentru a-şi asigura locuinţa şi bunurile în faţa dezastrelor naturale....

 • Piata Asigurarilor in Republica Moldova

  Una dintre cele mai vechi categorii ale relatiilor publice de productie ce si-a avut punctul de plecare inca din antichitate este asigurarea .Istoria a orinduit in asa mod lucrurile incit, o data cu aparitia proprietatii ,a aparut necesitatea unei modalitati de protectie impotriva pierderilor,daunelor cauzate de tilhari, de fortele naturii sau alte fenomene ce nu puteau fi controlate.Primii care s-au folosit de acest procedeu au fost proprietarii de robi,dar primele dovezi care ne...

 • Piata Asigurarilor in Republica Moldova

  Introducere Societatea actuală este bîntuită de riscuri, riscuri privind sănătatea oamenilor, riscul privind bunurile lor, riscuri ce decurg din activitatea lor profesională, riscuri privind mărfurile şi activele companiilor. Într-o lume în care evenimentele nefavorabile imprevizibile sunt pretutindeni , cea mai bună soluţie este să transferi riscurile altcuiva. De aceea s-au inventat serviciile sau mai bine zis produsele de asigurări, oferite de societăţile specializate, prin care acestea...

 • Istoria Asigurarilor la Nivel Mondial

  Oamenii luaţi ca indivizi, precum şi societatea în ansamblul ei, în decursul existenţei lor sunt supuşi unor multitudini de riscuri. Procesul de identificare, cuantificare, cercetare a reactiei la riscuri, reducerea probabilităţii de a produce un risc, implementarea unor măsuri şi decizii de limitare a producerii pagubelor este definit astăzi ca un transfer al riscului. Prin intermediul unor societăţi specializate, asigurarea transferă riscul de la o persoană la un grup de persoane şi,...

 • Evolutia Asigurarilor in Romania

  Necesitatea organizarii ocrotirii cetatenilor,sub diferite forme,a aparut odata cu dezvoltarea factorilor de productie.In mod deosebit,instituirea si dezvoltarea asigurarilor sociale au fost determinate de crearea si dezvoltarea industriei,cand s-au instituit primele măsuri legate pentru ”incurajarea si protectia industriei nationale”.De asemenea,iau fiinta diferite asociatii,cluburi muncitoresti,se ceeaza organizatii sindicale,muncitorii încep să se organizeze si să se desfasoare actiuni...

 • Asigurari de Viata Traditionale

  Esenţa conceptului de asigurare este transferul riscului de la individ la grup. Asigurările de viaţă reprezintă transferul riscului aferent vieţii unei persoane către o companie de asigurări care, în cazul producerii decesului, invalidităţii sau supravieţuirii persoanei asigurate, va plăti acesteia sau beneficiarilor asigurării respective, o anumită sumă de bani, de comun consfinţită prin contractul de asigurare. Viaţa oricărui om poate fi descrisă printr-un grafic asemănător celui de mai...

 • Asigurari de Viata

  În literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite în legătură cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorat din acţiunea legilor economice obiective care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile,...

 • Evaluarea Pietei Bursiere in Romania 2000-2010

  I. BURSA DE VALORI 1. DEFINITIE Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare, o piata secundara organizata, transparenta si supravegheata, pe care se încheie tranzactii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani. Indiferent de forma ei juridica, care poate fi de drept public sau de drept privat, Bursa de valori functioneaza sub controlul si supravegherea guvernului. Pe plan international, în cele mai...

Pagina 7 din 33