Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii si Furt - Casco

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii si Furt - Casco.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cojocaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Definitii :

In sensul prezentelor conditii contractuale urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza :

Contract de asigurare :act juridic incheiat intre Asigurat si Asigurator care regulamenteaza relatiile reciproce stabilite prin prezentele « conditii de asigurare ».

Polita de asigurare :document semnat de catre Asigurator si Asigurant/Contractant care atesta incheierea contractului de asigurare ;

Asigurattitularul interesului cu privire la autovehiculul asigurat.Atunci cand Asiguratul este una si aceeasi persoana cu Contractantul,notiunea de asigurat preia si continutul notiunii de Contractant ;

Contractant :persoana fizica sau juridica,alta decat Asiguratul,care semneaza polita de asigurare,obligandu-se sa plateasca prima de asigurare si sa respecte obligatiile care ii rvin prin contract ;

Beneficiar :persoana indicata de Asigurat indreptatita sa primeasca despagubirea in caz de dauna ;

Asigurator :sociatatea de asigurare

Dauna :paguba materiala (avariere,distrugere sau furt)consecinta directa a evenimentului asigurat ;

Dauna totala ;furtul autovehiculului asigurat sau avarierea acestuia astfel incat costul estimat al reparatiei depaseste suma asigurata sau reparatia nu mai este economica ;

Dauna partiala :dauna a autovehiculului asigurat,astfel incat,prin reparare,reconditionare sau inlocuire a unor parti componente cuantumul pagubei sa nu depaseasca suma asigurata ;

Despagubire:suma datorata de Asigurator in cazul producerii evenimentului asigurat;

Eveniment asigurat:eveniment cauzator de daune care intra sub incidenta asigurarii,produs in perioada valabilitatii politei de asigurare;

Risc asigurat :eveniment viitor,posibil dar incert,care ar putea provoca daunepentru care Asiguratorul acorda despagubiri in baza contractului de asigurare ;

Suma asigurata :suma pentru care s-a incheiat asigurarea ;

Prima de asigurare:suma de bani pe care Asiguratorul/Contractantul o plateste Asiguratoruluipentru prelucrarea riscului;

Fransiza:valoare fixa sau procent din suma asigurata stabilita prin polita,care ramane in sarcina Asiguratului si care se scade din despagubirea datorata pentru fiecare eveniment asigurat;

Furt prin efractie:furt savarsit prin inlaturarea oricaror dispozitive de inchidere a autovehiculului ori prin intrebuintarea de mijloace sau instrumente ce permit ptrunderea fara drept in autovehicul sau spatial in care se afla autovehiculul asigurat;

Vandalism:pagubele produse direct sau indirect ca urmare a oricaror fapte agresive produse cu intentia de a provoca pagube ,fara a exista o motivatie ori din razbunare,comise de o terta persoana chiar necunoscuta,sau de un grup de persoane;

Forta majora:situatie absolut imprevizibila si insurmontabila in momentul aparitiei,independenta de voinat partii si car e face imposibila executarea obligatiilor asumate prin contractul de asigurare ;

Modificari constructive permanente :modificari aduse autovehiculului a caror valoare se adauga la valoarea autovehiculului luat c abaza de calcul in stabilirea sumei asigurate ;

Echipament suplimentar :aparatura audio-video nedetasabila,jante speciale,GPS etc montate la autovehicul suplimentar fata de modelul luat c abaza de calcul in stabilirea sumei asigurate a autovehiculului ;

Valoarea ramasa :valoarea partilor din autovehicul ramase neavariate,care pot fi intrebuintate sau valorificate porivit evaluarii Asiguratorului.

Obiectul asigurarii

Societatea “UNITA” S.A-numita in continuare Asigurator-in baza prezentelor “Conditii de asigurare” si a incasarii primei de asigurare,asigura entru riscurile de avarii si furt autvehiculele inmatriculate in Romania sau strainatate,detinute de personae fizice sau juridice cu domiciliul,resedinta sau sediul in Romania.autovehiculele inmatriculate in strainatate,cu exceptia celor achizitionate in leasing,pot fi asigurate numai pentru riscul de avarii.

Asigurarea poate fi contractata si de catre alte personae decat detinatorul autovehiculului,personae care au un interes asigurabil cu privire l autovehicul.Interesul asigurabil trebuie sa reiasa dintr-un contract de incheiere,leasing,comodat,locatie de gestiune etc.,incheiat cu detinatorul autovehiculului.

Raporturile dinte Asigurat si Asigurator,drepturile si obligatiile fiecarei parti,se stabilesc prin contractul de asugurare,ce cuprinde :

-cerere-chestionar/inspectie de risc ;

-prezentele conditii de asigurare ;

- polita de asigurare ;

-alte clauze suplimentare agreate de parti,stipulate prin acte aditionale,suplimente,etc.,care fac parte integranta din contractul de asigurare.

Prin emiterea politei de asigurare,Asiguratorul se angajeaza ca,la producerea evenimentului asigurat,sa despagubeasca Asiguratul,cu conditia ca acesta sa fi platit prima de asigurare la termenele si in cuantumul stabilit prin polita.

Asigurarea produce efecte si in cazul in care autovehiculullui asigurat este condus de catre alte persoane decat Asiguratul.

Asigurarea se incheie numai pentru riscurile prevazute in prezentele « Conditii de asigurare »,cu fransizele,excluderile,extinderile,clauzele special prevazute expres in aceasta si in suplimentele de asigurare.in interpretarea si aplicarea prevederilor contractuale,,mentiunile,suplimentele,adnotarile au prioritate si completeaza sau,dupa caz,inlocuiesc prevederile din prezentele »Conditii de asigurare »

Nu se cuprind in asigurare autovehiculele utilizate in principal la:

a)trasportarea in vrac a oricarui expoziv si material inflamabil;

b)transportarea in vrac a deseurilor toxice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii si Furt - Casco.doc

Alte informatii

A fost prezentat in cadrul Universitatii "Petrol-Gaze" Ploiesti la sectia Finanite-Banci.