Asigurarea Cladirilor, a Altor Constructii si a Continutului Lor pe Baza Politei de Incendiu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarea Cladirilor, a Altor Constructii si a Continutului Lor pe Baza Politei de Incendiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: B. Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1: Caracterizare generală 3
1.1 Contractul de asigurare 3
1.2 Obiectul asigurării 3
1.3 Încheierea contractului si plata primei 5
1.4 Riscurile asigurabile 6
1.5 Excluderi generale 8
1.6 Bunuri neincluse în asigurarea de incendiu 11
1.7 Suma aigurată 11
1.8 Obligatiile asiguratului 12
1.9 Obligatiile asigurătorului 14
Capitolul 2: Groupama Asigurări S.A 17
2.1 Produse destinate persoanelor fizice 18
2.2 Produse destinate ersoanelor juridice 20
Capitolul 3: Evolutia primelor în asigurările de incendiu în România 22
Bibliografie 27

Extras din document

Capitolul 1: Caracterizare generală

1.1 Contractul de asigurare

Pe baza contractului de asigurare reglementat de polita de asigurare, asiguratul se obligă să plătească societătii de asigurare o primă, iar aceasta din urmă preia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligându-se la producerea riscului să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării o despăgubire în limitele convenite la incheierea contractului.

Asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial asupra bunului asigurat, aceasta trebuie să existe atât la momentul încheierii asigurării, cât si în momentul producerii riscului.

Asigurarea se incheie de regulă pe o perioadă de un an si se consideră încheiată în momentul plătii primei de asigurare si emiterii politei de asigurare. Prima de asigurare se calculează conform tarifului de prime al asigurătorului.

Dupa încheierea asigurării, asigurătorul ia asupra sa riscul producerii evenimentului asigurat, începând cu data fixată în polită, dar nu înainte de ora 24 a zilei in care s-a plătit prima.

În cazul în care ratele ulterioare nu sunt achitate în termen de 30 de zile de la scadentă, contractul de asigurare se consideră suspendat. Dacă după acest termen, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data suspendării se reia plata ratelor scadente, contractul de asigurare se repune în drepturi începând cu ora 24 a zilei in care s-a achitat prima restantă, cu conditia efectuării de către aigurător a unei inspectii de risc, data incetării valabilitătii cotractului rămânând aceeasi. Dacă după expirarea celor 30 de zile asiguratul nu îsi achită primele restante, contractul se consideră reziliat de drept. Pe perioada suspendării contractului asigurătorul nu suportă în nici un fel riscurile asigurate.

1.2 Obiectul asigurării

Sunt asigurabile prin prezentul contract de asigurare, bunurile definite în acest capitol, stabilite prin localizarea riscului indicat în poliţă la rubrica “Amplasarea bunurilor asigurate” şi în diferite alte suprafeţe aflate la o distanţă nu mai mare de 40 m. În categoria clădiri şi alte construcţii se includ toate construcţiile menţionate în cererea de asigurare (fiind exclusă valoarea terenului), în perimetrul şi cu respectarea conditiilor menţionate

Sunt cuprinse elemente fixe sau detaşabile de fundaţie sau împământare, precum şi următoarele instalaţii fixe din perimetrul clădirilor: igienico-sanitare, instalaţii utilizate exclusiv pentru încălzirea localurilor asigurate (numai ţevile şi caloriferele cu excepţia centralelor termice), instalaţii electrice fixe (cu excepţia corpurilor de iluminat), instalaţii de aer condiţionat (numai tubulatura cu excepţia utilajului care produce acest lucru).

Clădirile ce fac obiectul asigurarii se impart in doua categorii:

- Clădiri de tip A - construcţiile care au structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

- Clădiri de tip B - construcţiile care au pereţii exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

În categoria conţinut sunt incluse:

- maşini, utilaje (inclusiv cabina, motorul, şinele de ghidare, contragreutatea şi troliul ascensorului, centrala termică, utilajul ce produce aerul condiţionat), inclusiv cele agricole, ustensile, piesele de schimb pentru acestea precum şi postamentele respective;

- echipamente, inclusiv instalaţii de prevenire şi alarmare;

- mobilier, dulapuri blindate, birotică, aparatură electronică şi electrotehnică;

- utilaje de ridicare şi instalaţii diferite de cele cuprinse în capitolul clădiri;

- rezervoare şi silozuri altele decât cele zidite şi din beton;

- mijloace de cântărire, de tracţiune precum şi mijloace de transport neînmatriculabile;

- mărfuri incluzând:

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Cladirilor, a Altor Constructii si a Continutului Lor pe Baza Politei de Incendiu.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”