Asigurarea de Raspundere Civila pentru Prejudicii Produse prin Accidente de Autovehicule - Carte Verde

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarea de Raspundere Civila pentru Prejudicii Produse prin Accidente de Autovehicule - Carte Verde.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Firtescu Bogdan Narcis

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAP.1. FUNDAMENTE TEORETICE DESPRE ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE – CARTEA VERDE 3
1.1. Caracterizarea generală a asigurărilor de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 3
1.2. Caracterizarea generală a asigurărilor de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule –Carte Verde 5
1.3. Caracteristicile asigurărilor de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule –Carte Verde în România 6
CAP.2. PRACTICI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE DESPRE ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE – CARTEA VERDE 10
2.1. Apariţia şi evoluţia la nivel internaţional a asigurării de tip Carte Verde 10
2.2. Practica internă cu privire la utilizarea asigurării de răspundere civilă de tip Carte Verde 12
2.3. Practica internaţională cu privire la utilizarea asigurării de răspundere civilă de tip Carte Verde 18
CONCLUZII 21
BIBLIOGRAFIE 24

Extras din document

CAP.1. FUNDAMENTE TEORETICE DESPRE ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE – CARTEA VERDE

1.1. Caracterizarea generală a asigurărilor de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

Asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele sau vătămările corporale produse prin accidente auto a căpătat un interes general în ultima perioadă datorită creşterii numărului de autoturisme de toate tipurile care circulă pe drumurile publice care ameninţă un număr mare de persoane şi de bunuri ale persoanelor în cauză.

Din cauza factorilor mai sus menţionaţi, în numeroase ţări a fost introdusă asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii pentru pagubele ce survin în urma accidentelor de autovehicule, considerându-se că o astfel de măsură nu poate fi lăsata la libera apreciere a persoanelor care deţin autoturisme, datorită implicaţiilor deosebite. Prin efectul legii, în asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autoturisme, sunt cuprinse în asigurare, cu unele excepţii toate persoanele fizice şi juridice care deţin autoturisme înmatriculate şi folosite pe drumurile publice. De asemenea, sunt cuprinse în asigurare şi persoanele rezidente într-o anumită ţară, deţinătoare de autovehicule pe carele utilizează pe teritoriul unei ţări diferite de cea în care locuiesc, cu condiţia să posede documente internaţionale de asigurare valabile şi în cadrul ţării respective.

Datorită caracterului obligatoriu al acestei asigurări, aceasta este menită să repare daunele produse atât de persoanele fizice şi juridice unei terţe persoane, prejudicii cauzate de accidente rutiere care au consecinţe directe precum: avarierea sau distrugerea bunurilor precum şi vătămare corporală sau deces. Se impune ca pentru dauna cauzată de către asigurat unor terţe persoane să fie încheiată o asigurare de răspundere civilă în conformitate cuprevederile legale în vigoare.

O deosebire care diferenţiază asigurările de raspundere civilă de asigurările de bunuri şi persoane, este apariţia terţei persoane, diferită de persoana asiguratului, aceasta fiind beneficiarul şi este necunoscut în momentul încheierii asigurării. În toate cazurile, terţele persoane păgubite primesc în mod direct de la asigurător; acestea nu îşi pot revendica drepturile în justiţie decât faţă de asigurat; acest lucru presupune inexistenţa unui raport juridic direct între asigurător şi terţele persoane păgubite.

Obiectul în cazul asigurării de răspundere civilă este constituit de paguba provocată unor terţe persoane de către persoana asigurată, pagubă ce poate afecta situaţia financiară a terţei persoane. Ca şi în cadrul altor asigurări, asigurătorul nu-şi asumă raspunderea decât pentru prejudiciile care fac obiectul relaţiilor de asigurare, această răspundere fiind limitată şi proporţională cu sumele asigurate. De regulă, asigurarea de răspundere civilă auto acoperă numai prejudiciile care sunt consecinţa direct a unor accidente; astfel culpa asiguratului este o condiţie de bază care trebuie îndeplinită pentru a fi despăgubită terţa persoană de către societatea de asigurări.

O condiţie necesară este existenţa unui raport nemijlocit de cauzalitate între prejudiciul produs unor terţe persoane şi vina asiguratului. Prin încheierea unei asigurări de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autoturisme este compensat prejudiciul creat, de aici rezultând faptul că volumul despăgubirii este stabilit pe baza valorii pagubei produse şi nu în funcţie de gravitatea culpei persoanei asigurate. Compensarea daunei provocate se poate face fie prin restituirea bunului distrus, adică în natură ori prin plata unei despăgubiri sub formă bănească pentru a restabili situaţia anterior existent producerii avarierii sau distrugerii unui bun.

Despăgubirea în cazul asigurării de răspundere civilă auto are ca bază juridică răspunderea asiguratului ca deţinător al unor diferite autovehicule a căror utilizare pot produce accidente. Prin intermediul acestui tip de asigurare, persoanele păgubite primesc despăgubirea de la societatea de asigurări cu care asiguratul a încheiat în prealabil un contract, iar asiguratul plătind prima nu mai este urmărit în justiţie de către terţa persoană păgubită.

O caracteristică specifică asigurărilor de răspundere civilă este aceea ca societatea de asigurare despăgubeşte numai pentru daunele produse asupra bunurilor care aparţin unor terţe persoane, nefiind cuprinse în aceste asigurări prejudiciile produse asupra diverselor bunuri care aparţin persoanei asiguratului.

Plata despăgubirii datorate trebuie susţinută de către terţele persoane cu acte doveditoare din care să reiese impactul sau gradul de avariere şi distrugere a bunului.

Asigurările de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule au o importanţă economică şi socială deosebită datorită faptului că victimele accidentelor sunt despăgubite cu promtitudine şi în întregime de către societatea de asigurare, facilitând astfel reluarea şi continuarea normală a activităţii economico-socială.

Asigurarile de răspundere civilă pentru autoturisme au în prezent o importanţă deosebită atât pe plan naţional cât şi internaţional, pe fondul creşterii substanţiale a numărului de autovehicule fapt ce determină creşterea numărului de persoane ce devin victime a unor accidente precum şi creşterea valorii bunurilor avariate sau distruse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de Raspundere Civila pentru Prejudicii Produse prin Accidente de Autovehicule - Carte Verde.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR