Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

. Caracterizare generală 1
1.1 Caracteristici generale ale asigurărilor de bunuri 1
1.2 Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru avarii accidentale 2
Cap. 2. Practici interne și internaționale 6
Cap. 3. Evoliție și structură pe piața internă și internațională 11
3.1 Piața internă 11
3.2 Piața internațională 18
Concluzii 22
Bibliografie 23

Extras din document

Cap. I. Caracterizare generală

1.1 Caracteristici generale ale asigurărilor de bunuri

Asigurările de bunuri constituie acea ramură a asigurărilor care are drept caracteristică de bază faptul că asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratorului sau beneficiarului contractului o despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat care a determinat o pagubă parțială sau totală la bunul asigurat.

Asigurările de bunuri acoperă cheltuielile financiare pentru repararea sau înlocuirea bunurilor afectate de producerea riscurilor asigurate, permițând astfel protejarea bunurilor din proprietatea asiguratului precum și a veniturilor sale viitoare În acest context, importanța asigurărilor de bunuri apare ca evidentă, deoarece prin acestea se realizează atât protecția bunurilor aflate în proprietate individuală, dar și posibilitatea reluării proceselor economice și sociale ale entităților al căror patrimoniu a fost afectat de producerea riscurilor.

Dezvoltarea activităților productive, amplificarea și modernizarea transporturilor, apariția unor noi domenii de activitate au condus la creșterea valorică, numerică și la diversificarea bunurilor asigurabile. Pe de altă parte, se constată amplificarea și diversificarea expunerilor la daune precum și creșterea volumului pagubelor, datorită creșterii valorilor bunurilor asigurabile, concentrării utilajelor și instalațiilor în spații restrânse, creșterii și diversificării mijloacelor de transport, etc. Deși, în paralel, s-au perfecționat și amplificat mijloacele de prevenire și limitare a consecințelor evenimentelor cauzatoare de pagube, acestea nu pot fi total evitate, ceea ce argumentează necesitatea practicării asigurărilor de bunuri.

Asigurările de bunuri cunosc, din punct de vedere al sferei de cuprindere și al tipurilor de contracte, diferențieri de la o țară la alta. Astfel, în România, până în anul 1995, s-au practicat și asigurări obligatorii de bunuri pentru clădiri, animale, culturi agricole, bunuri pentru care existau în completare și asigurări facultative. Începând din februarie 1996, odată cu modificarea reglementării asigurărilor , a încetat practicarea asigurărilor obligatorii de bunuri, bunurile fiind asigurate în țara noastră numai facultativ. Ca urmare, conținutul contractelor de asigurări de bunuri este stabilit de fiecare societate de asigurare, prin o serie de regulamente, condiții generale, condiții speciale, instrucțiuni.

1.2 Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru avarii accidentale

A. Caracterstici generale

Această formă de asigurare face parte din categoria asigurărilor tehnice în care mai sunt incluse:

• asigurarea clădirilor și a conținutului lor;

• asigurarea lucrărilor de construcții-montaj;

• asigurarea echipamentelor electronice.

Asigurarea de avarii accidentale reprezintă o formă distinctă de asigurare aplicabilă pentru maşini, maşini-unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalaţii sau linii tehnologice, precum şi orice alte bunuri care se pot asimila acestora, prin care asigurătorul se angajează să plătească despăgubiri pentru cazurile de avariere fizică bruscă şi neaşteptată, ce necesită reparaţii sau înlocuire şi care rezultă din situaţiile expres menţionate în poliţă cu privire la riscurile asigurate, precum şi fundaţiile bunurilor enumerate mai sus şi cheltuieli de proiectare, de curăţare a locului după eveniment, de transport, taxe vamale, accize şi alte cheltuieli legate de importul unui bun sau al unor părţi ale acestuia.

Ea poate fi regăsită în oferta diferiților asigurători cu denumiri diferite (asigurarea de avarii accidentale; asigurarea echipamentelor și utilajelor) și cu un conținut specific al condițiilor de asigurare privind bunurile și riscurile asigurate, stabilirea sumelor asigurate și a primelor etc

Asigurările de avarii accidentale pot face parte dintr-un pachet de asigurări, între care se întâlnesc asigurări de incendiu, asigurări de echipamnete electronice, asigurări de întrerupere ale afacerilor, asigurări de răspundere civilă, specifice mediului industrial