Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale – Caracterizare Generala - Practici Interne si Internationale - Evolutie (si Structura) pe Piata Interna si Internationala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale – Caracterizare Generala - Practici Interne si Internationale - Evolutie (si Structura) pe Piata Interna si Internationala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: B. Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAP. 1 Caracterizarea generală privind asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru avarii accidentale 4
1.1. Conceptul de asigurare 4
1.2. Caracteristici generale. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru avarii accidentale 5
1.3.1. Asigurarea maşinilor, utililajelor şi instalaţiilor pentru avarii accidentale 6
1.3.2. Asigurarea echipamentelor şi utilajelor 10
CAP.2 Practici interne si internaţionale. Evoluţie pe piaţa internă şi internaţională a riscurilor de avarii accidentale 12
BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

Cap 1. Caracterizarea generală privind asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru avarii accidentale

1.1.Conceptul de asigurare

Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit.

Asigurarea exprimă în principal o protecţie financiară pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Acordul de vointă este primul principiu de baza care permite realizarea unui contract între asigurat şi asigurator, prin care asiguratul beneficiază de protecţie pentru riscurile pe care şi le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un contract de asigurare se obligă să plătească contravaloarea daunelor în cazul producerii unuia din riscurile asumate.

Un alt principiu pe care îl are asigurarea este principiul mutualităţii prin care fiecare asigurat contribuie cu o suma de bani, numita primă de asigurare, la crearea fondului de asigurare din care asigurătorul acoperă daunele suferite de asiguraţi.

Contractul încheiat între un asigurat şi asigurător este denumit contract de asigurare sau poliţă de asigurare.

În Dicţionarul de asigurări se menţionează că: “asigurarea este un sistem de relaţii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorât din acţiunea legilor economice obiective, care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice sau juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele şi se satisfac şi alte cerinţe economico-financiare, probabile, imprevizibile”

Asigurarea este o garantare, o punere în siguranţă, o încredinţare, o promisiune fermă, o măsură de prevedere ce se ia de cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le posedă , pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau al pierderii capacităţii de muncă datorită unor boli, accidente sau atingerii unei anumite limite de vârstă, precum şi pentru apărarea unor drepturi supuse, eventual, pierderii. De asemenea, asigurările cuprind un sistem de relaţii economico-sociale şi financiare, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale, izvorât din acţiunea legilor economice obiective, care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele, se plătesc sumele asigurate pentru persoane şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile, imprevizibile. Simultan, asigurarea este activitatea aconomică-financiară ce rezultă dintr-o obligaţie prevăzută de lege sau dintr-un contract prin care asiguratul se obligă să plătească o anumită suma de bani, denumită prima de asigurare, în schimbul căreia societatea de asigurare se angajează ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea de asigurare sau suma asigurată.

1.2. Caracteristici generale. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru avarii accidentale

Pe lângă riscurile asigurate (clasice) de incendiu şi alte calamităţi naturale, instalaţiile şi utilajele care se găsesc în clădirile asigurate sunt supuse unor riscuri specifice care poartă denumirea de avarii accidentale.

Această forma de asigurare face parte din categoria asigurărilor tehnice în care mai sunt înglobate:

- asigurarea clădirilor şi a conţinutului lor;

- asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj;

- asigurarea echipamentelor electronice.

Asigurarea de avarii accidentale reprezintă o formă distinctă de asigurare aplicabilă pentru maşini, maşini-unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalaţii sau linii tehnologice, precum şi orice alte bunuri care se pot asimila acestora, prin care asigurătorul se angajează să plătească despăgubiri pentru cazurile de avariere fizică bruscă şi neaşteptată, ce necesită reparaţii sau înlocuire şi care rezultă din situaţiile expres menţionate în poliţă cu privire la riscurile asigurate, precum şi fundaţiile bunurilor enumerate mai sus şi cheltuieli de proiectare, de curăţare a locului după eveniment, de transport, taxe vamale, accize şi alte cheltuieli legate de importul unui bun sau al unor părţi ale acestuia.

Acest tip de asigurare poate fi regăsit în oferta diferiţilor asigurători cu denumiri diferite (asigurarea de avarii accidentale; asigurarea echipamentelor şi utililajelor) şi cu un conţinut specific al condiţiilor de asigurare privind bunurile şi riscurile asigurate, stabilirea sumelor asigurate şi a primelor etc.

Asigurările de avarii accidentale pot face parte dintr-un pachet de asigurări, între care se întâlnesc asigurări de incendiu, asigurări de echipamente electronice, asigurări de întrerupere ale afacerilor, asigurări de răspundere civilă, caracteristice mediului industrial.

Asigurările de avarii accidentale şi cele de incendiu se realizează concomitent. Prin urmare, în ce priveşte riscul de incendiu, la asigurarea de avarii accidentale este acoperit incendiul provenit din interiorul maşinii asigurate, dar nu şi cel provenit din afara ei, în timp ce la asigurarea de incendiu este acoperit incendiul provenit din afara maşinii, cel declanşat în interiorul maşinii asigurate fiind exclus. De asemenea, de obicei explozia boilerelor şi vaselor sub presiune este exclusă din poliţa de incendiu, iar în contractul de avarii accidentale poate fi asigurată printr-o clauză specială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale - Caracterizare Generala - Practici Interne si Internationale - Evolutie (si Structura) pe Piata Interna si Internationala.doc

Alte informatii

referat la disciplina "asigurari de bunuri" ,anul I, master