Asigurari Comerciale - Pensiile Private

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurari Comerciale - Pensiile Private.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rozalia KICSI

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Pentru ca TU vei fi cel care isi va decide viitorul. Decizia TA iti va influenta in aceeasi masura propria putere financiara, cat si cea a familiei tale. Daca vei face alegerea cea buna, contributia ta la fondul de pensii va fi multiplicata si te vei putea bucura de un viitor linistit si decent. Daca ii vei lasa pe altii sa aleaga pentru tine sau nu vei face alegerea corecta, viitorul tau nu va fi la fel de promitator.

Pentru ca, pentru prima oara, ai o alternativa la sistemul public, prin care ti se permite sa-ti gestionezi singur veniturile pentru pensie. Fara nici un cost suplimentar, iti poti dirija o parte contributia platita la stat catre un fond de pensii privat.

Pensiile private – o noua alternativa

1.Dictionar de pensii private

Pentru a putea vorbi in cunostinta de cauza despre pensiile private si pentru a facilita intelegerea aceastei tematici, este necesar sa se cunoasca cei mai utilizati termeni in domeniu. In acest sens, se va urmari definirea acestor termeni intr-o maniera cat mai accesibila.

1.Activele unui fond de pensii reprezinta instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financi-

are derivate, precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor.

2.Activul personal reprezinta suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond.

3.Activul net total al fondului de pensii facultative la o anumita data reprezinta valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data.

4.Activul individual de aderare reprezinta contractul scris, incheiat intre persoana fizica si admi- nistrator, care contine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civila, precum si acceptul cu privire la continutul prospectului schemei de pensii.

5.Agentul de marketing reprezinta persoana fizica sau juridica care are un contract valabil incheiat cu administratorul sau, dupa caz, cu un agent persoana juridica, in vederea obtinerii acordului de aderare al participantilor si care este autorizata sau avizata de catre C.S.S.P.P.

6.Beneficiarul este mostenitorul participantului in conformitate cu prevederile Codului Civil.

7.Beneficiile colaterale reprezinta orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative.

8.Contractul de administrare reprezinta contractul incheiat intre administrator si participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii private.

9.Contributiile reprezinta sumele platite de catre participanti si/sau in numele acestora la fondul de pensii facultative.

10.Data limita este data maxima pana la care se pot plati contributiile de asigurari sociale obliga- torii (ziua de 25 a lunii imediat urmatoare lunii pentru care se efectueaza plata contributiei).

11.Depozitarul reprezinta institutia de credit careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii facultative.

12.Fondul de pensii private facultative reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti.

13.Instrumentele financiare reprezinta valori mobiliare (actiuni, obligatiuni), instrumente ale pietei monetare (depozite, certificate de depozit, certificate de trezorerie, titluri de stat), titluri de parti- cipare la organismele de plasament colectiv, instrumente derivate (optiuni, contracte futures).

14.Participantul reprezinta persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate, care adera la fond si care contribuie sau/si in numele careia se platesc contributii la un fond de pensii facultative si care in viitor are dreptul la o pensie facultativa.

15.Pensia facultativa reprezinta suma platita periodic titularului sau beneficiarului, in mod supli- mentar si distinct de cea furnizata de sistemul public.

16.Provizionul tehnic reprezinta un volum adecvat de pasive corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile de deces, invaliditate sau longevita-te, precum si pe cele privind investitiile.

17.Randamentul investitional pentru o anumita perioda reprezinta diferenta dintre valoarea de piata a activului fondului din care s-au dedus comisioanele de administrare si valoarea investita initial, diferenta fiind exprimata procentual.

18.Riscul unei investitii este dat de posibilitatea ca o investitie sa genereze pierderi in viitor (in cazul de fata investitia in fondul de pensii).

2.Ce sunt pensiile private si ce reprezinta acestea?

Pensiile private obligatorii si pensiile private facultative reprezinta viitorul pas in evolutia sistemu- lui de pensii din Romania si implica de fapt reforma intregului sistem de asigurari sociale din Romania.

Astfel, dupa zeci de ani in care sistemul de pensii a fost administrat exclusuv de stat, a venit acum vremea ca pe piata sa-si faca loc si societati de asigurare privata care sa administreze pensiile.

Pensiile private reprezinta, de fapt, sumele care vor fi platite participantilor (adica celor care vor contribui la sistemul de pensii private) suplimentar fata de pensia de stat.

Partea buna este ca participarea la sistemul pensiilor private, atat la pensiile obligatorii, cat si la cele facultative nu inseamna cheltuieli in plus pentru angajati, insa in timp vor avea beneficii materializa- te in pensii mai mari.

In linii mari, pensiile vor fi constituite din sumele cu care fiecare angajat va contribui, plus sumele care se vor aduna la acestea prin inmultirea eficienta de catre administrator a banilor depusi. De asemenea banii astfel adunati vor fi diminuati cu comisionul de administrare pe care il va percepe societatea de asigurare pe care fiecare o va alege pentru a-i administra pensia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Comerciale - Pensiile Private.doc

Alte informatii

Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie publică Specializarea Finanţe – Bănci Anul II