Asigurari Sociale de Sanatate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurari Sociale de Sanatate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. Conţinutul economic al asigurărilor sociale pentru sănătate.pag. 3
2. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate.pag. 3
3. Persoanele cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate.pag. 4
4. Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale pentru sănătate.pag. 5
5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.pag. 8
6. Organele asigurărilor sociale pentru sănătate.pag. 10
7. Bibliografie.pag. 11

Extras din document

1. Conţinutul economic al asigurărilor sociale

pentru sănătate

Asigurările sociale pentru sănătate constituie principalul sistem de relaţii economico – sociale de ocrotire a sănătăţii populaţiei, sunt obligatorii şi funcţionează descentralizat pe baza principiului solidarităţii sociale şi subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor, precum şi a dreptului alegerii libere de către asigurat a medicului de familie, a unităţii medico – sanitare şi a casei de asigurări pentru sănătate.

Concomitent, pot fi organizate şi pot funcţiona alte forme facultative de asigurare a sănătăţii, care să acopere riscurile individuale, în diferitele situaţii speciale. De asemenea, se pot organiza societăţi prívate de asigurări pentru sănătate facultative.

2. Principiile asigurărilor sociale pentru sănătate

Asigurările sociale pentru sănătate din România sunt organizate şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) cuprinderea obligatorie a tuturor cetăţenilor în cadrul sistemului medico-sanitar coerent de protecţie socială.

b) solidaritatea socială cuprinzătoare între toate categoriile sociale. Practic, solidaritatea socială se realizează între: sănătoşi şi bolnavi; persoanele în vârstă şi cele active; bogaţi şi săraci; cei ce nu au copii şi cei care şi-au asumat sarcina să crească şi să educe generaţiile următoare; cei angajaţi şi cei aflaţi în şomaj; persoanele singure şi cele cu familii care au mai mulţi membri.

c) prestarea în favoarea asiguraţilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare. Persoanele asigurate beneficiază de un complex de servicii medicale şi sanitare, avându-se în vedere cerinţele de îngrijire a stării de sănătate.

d) finanţarea autonomă şi echilibrul financiar. Asigurările sociale pentru sănătate îţi constituie fondurile în principal din contribuţiile în părţi egale ale persoanelor fizice şi a celor juridice, iar în caz de nevoie şi din subvenţii din partea statului.

e) conducerea autonomă a asigurărilor sociale pentru sănătate. Potrivit acestui principiu, asigurările sociale pentru sănătate au organe proprii de conducere, care cuprind reprezentanţi ai asigurărilor şi ai persoanelor juridice.

3. Persoanele cuprinse în asigurările sociale

pentru sănătate

În asigurările sociale pentru sănătate sunt cuprinse în mod obligatoriu următoarele categorii de persoane:

- cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau aflaţi temporar în străinătate;

- cetăţenii străini şi apatrizii care au reşedinţa în România.

Calitatea de asigurat se dobândeşte din ziua încheierii contractului individual demuncă şi se păstrează pe toată durata acestuia. Persoanele care nu sunt salariate dobândesc calitatea de asigurat din ziua în care au achitat contribuţia şi o păstrează conform legii. Calitatea de asigurat încetează o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în România şi se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – iar pe viitor cu cardul electronic de asigurare.

De asemenea, sunt cuprinse în asigurările sociale pentru sănătate, fără plata contribuţiei, următoarele categorii de persoane:

- toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, tinerii de la vârsta de 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici şi dacă nu realizează venituri din muncă;

- persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi se află în grija familiei;

- soţia, soţul şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

- persoanele care în baza Decretului-lege nr. 118/1990 beneficiază de drepturi ca urmare a faptului că au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945;

- pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de personal;

- femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară;

- persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul de ajutor social.

Calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate din venituri proprii (ea se plăteşte din alte surse), o are şi persoana care se află în una din următoarele situaţii:

- satisface serviciul militar în termen;

- se află în concediu medical, în concediu pentru sarcină şi lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani;

- execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv;

- beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.

Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie următoarele categorii de persoane: - membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;

- cetăţenii străini care se află temporar în ţara noastră.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Sociale de Sanatate.doc