Asigurarile de Accidente

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarile de Accidente.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 35 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. Concept privind asigurările de accidente 3
2. Raporturile de asigurare si riscurile asigurate 4
3. Obiectivele asigurării 7
4. Prestaţii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 8
4.1. Prestaţii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitaţii de munca 9
4.2. Prestaţii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala 11
4.3. Indemnizaţia pentru incapacitate temporara de munca 12
4.3. Indemnizaţia pentru trecerea temporara in alt loc de munca 13
4.4. Compensaţii pentru atingerea integrităţii 14
4.5. Despăgubiri in caz de deces 14
4.6. Rambursări de cheltuieli 15
5. Comunicarea si constatarea accidentelor de munca si a bolilor
profesionale 15
6. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale 16
7. Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 19
8. Contribuţiile de asigurare şi bugetul pentru accidente de munca si boli profesionale 26
9. Răspunderea juridica 31
BIBLIOGRAFIE 35

Extras din document

1. Concept privind asigurările de accidente

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia sociala împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capacitaţii de munca si decesul ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii si prestaţii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:

a) promovării sănătăţii si a securităţii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) diminuării si compensării consecinţelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii:

a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţa de munca angajata cu contract individual de munca;

b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate;

c) fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contribuţii diferenţiate in funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurarea, potrivit prevederilor prezentei legi;

d) creşterea rolului activităţii de prevenire in vederea reducerii numărului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;

e) solidaritatea sociala, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale îşi asuma reciproc obligaţii si beneficiază de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege;

f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege;

g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;

h) repartiţia fondurilor in conformitate cu obligaţiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale răspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute in prezenta lege si pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluata de asigurator.

In situaţia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in funcţiune răspunderea civila, potrivit dreptului comun.

2. Raporturile de asigurare si riscurile asigurate

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, inclusiv funcţionarii publici;

b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autoritarii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi si obligaţii sunt asimilate, in condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) şomerii, pe toata durata efectuării practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) persoanele care desfăşoară activitatea exclusiv pe baza de convenţii civile de prestări de servicii si care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economia naţionala;

e) ucenicii, elevii si studenţii, pe toata durata efectuării practicii profesionale.

Fisiere in arhiva (3):

  • Asigurarile de Accidente.doc
  • coperta.doc
  • CUPR.doc