Asigurările de Accidente

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 9349
Mărime: 44.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Concept privind asigurările de accidente 3

2. Raporturile de asigurare si riscurile asigurate 4

3. Obiectivele asigurării 7

4. Prestaţii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 8

4.1. Prestaţii si servicii pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitaţii de munca 9

4.2. Prestaţii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala 11

4.3. Indemnizaţia pentru incapacitate temporara de munca 12

4.3. Indemnizaţia pentru trecerea temporara in alt loc de munca 13

4.4. Compensaţii pentru atingerea integrităţii 14

4.5. Despăgubiri in caz de deces 14

4.6. Rambursări de cheltuieli 15

5. Comunicarea si constatarea accidentelor de munca si a bolilor

profesionale 15

6. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale 16

7. Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 19

8. Contribuţiile de asigurare şi bugetul pentru accidente de munca si boli profesionale 26

9. Răspunderea juridica 31

BIBLIOGRAFIE 35

Extras din document

1. Concept privind asigurările de accidente

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia sociala împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capacitaţii de munca si decesul ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii si prestaţii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:

a) promovării sănătăţii si a securităţii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

b) diminuării si compensării consecinţelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii:

a) asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţa de munca angajata cu contract individual de munca;

b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate;

c) fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contribuţii diferenţiate in funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurarea, potrivit prevederilor prezentei legi;

d) creşterea rolului activităţii de prevenire in vederea reducerii numărului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;

e) solidaritatea sociala, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale îşi asuma reciproc obligaţii si beneficiază de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege;

f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege;

g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;

h) repartiţia fondurilor in conformitate cu obligaţiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale răspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute in prezenta lege si pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluata de asigurator.

In situaţia in care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, in mod subsidiar si complementar, intra in funcţiune răspunderea civila, potrivit dreptului comun.

2. Raporturile de asigurare si riscurile asigurate

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, inclusiv funcţionarii publici;

b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autoritarii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi si obligaţii sunt asimilate, in condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) şomerii, pe toata durata efectuării practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) persoanele care desfăşoară activitatea exclusiv pe baza de convenţii civile de prestări de servicii si care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economia naţionala;

e) ucenicii, elevii si studenţii, pe toata durata efectuării practicii profesionale.

Preview document

Asigurările de Accidente - Pagina 1
Asigurările de Accidente - Pagina 2
Asigurările de Accidente - Pagina 3
Asigurările de Accidente - Pagina 4
Asigurările de Accidente - Pagina 5
Asigurările de Accidente - Pagina 6
Asigurările de Accidente - Pagina 7
Asigurările de Accidente - Pagina 8
Asigurările de Accidente - Pagina 9
Asigurările de Accidente - Pagina 10
Asigurările de Accidente - Pagina 11
Asigurările de Accidente - Pagina 12
Asigurările de Accidente - Pagina 13
Asigurările de Accidente - Pagina 14
Asigurările de Accidente - Pagina 15
Asigurările de Accidente - Pagina 16
Asigurările de Accidente - Pagina 17
Asigurările de Accidente - Pagina 18
Asigurările de Accidente - Pagina 19
Asigurările de Accidente - Pagina 20
Asigurările de Accidente - Pagina 21
Asigurările de Accidente - Pagina 22
Asigurările de Accidente - Pagina 23
Asigurările de Accidente - Pagina 24
Asigurările de Accidente - Pagina 25
Asigurările de Accidente - Pagina 26
Asigurările de Accidente - Pagina 27
Asigurările de Accidente - Pagina 28
Asigurările de Accidente - Pagina 29
Asigurările de Accidente - Pagina 30
Asigurările de Accidente - Pagina 31
Asigurările de Accidente - Pagina 32
Asigurările de Accidente - Pagina 33
Asigurările de Accidente - Pagina 34
Asigurările de Accidente - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile de Accidente.doc
  • coperta.doc
  • CUPR.doc

Alții au mai descărcat și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Asigurări Sociale de Sănătate

1. Conţinutul economic al asigurărilor sociale pentru sănătate Asigurările sociale pentru sănătate constituie principalul sistem de relaţii...

Asigurarea de Viață

1. Ce înseamna asigurarea de viata ? Asigurarea de viata este un mijloc de protectie financiara a unui individ si a familiei sale. Ca mijloc de...

Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj

Prin amploarea îngrijorătoare, prin structurile complexe şi mai ales prin dinamicele ce îşi schimbă ritmurile şi sensurile, şomajul a devenit o...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Suport de curs la Asigurări

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea de Persoane

INTRODUCERE Asigurarile constituie o ramura de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valente. Dincolo de rolul fundamental al acestora...

Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă

NECESITATEA SI CONTINUTUL ASIGURARILOR Inca din cele mai vechi timpuri, agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de...

Asigurarea de Răspundere Civilă

CAPITOLUL I: ASIGURARILE - CARACTERISTICI GENERALE - 1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti,...

Asigurări de Accidente

Asigurările pentru accidente pot fi încheiate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice, ca poliţe individuale sau de grup. Această...

Asigurări de accidente

DESPRE ASIGURARILE DE ACCIDENTE - De ce si cand avem nevoie de o asigurare de accidente – Acest tip de asigurare este recomandat in primul rand...

Forme de Protecție a Oamenilor Împotriva Calamităților Naturii și Accidentelor

1. Necesitatea existenţei şi practicării asigurărilor împotriva calamităţilor naturii şi accidentelor Existenţa şi dezvoltarea societăţii...

Asigurări de Accidente

I INTRODUCERE Asigurările de viaţă (persoane) au ca obiect garantarea plăţii unei sume de bani de către asigurător, în cazul producerii unui...

Asigurări

1. CONCEPTUL DE "ASIGURARE" Şl MOMENTELE DE REFERINŢĂ ÎN EVOLUŢIA ACESTUIA Istoria atestă faptul că încă din timpuri străvechi, oamenii au fost...

Ai nevoie de altceva?