Asigurarile de Raspundere Civila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarile de Raspundere Civila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Asigurarea de răspundere civilă are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terţe persoane, în condiţiile în care asiguratul este răspunzător potrivit legii. Astfel, asigurarea de răspundere civilă acoperă prejudiciile care sunt urmarea producerii unui accident pentru care asiguratul datorează, conform legilor aflate în vigoare, despăgubirea cuvenită terţelor persoane păgubite. Dacă asiguratul este şi el victima accidentului (sau acesta îi afectează bunurile sale), nu are dreptul de a încasa vreo sumă de la asigurător în cadrul asigurărilor de răspundere civilă, ci numai în cadrul asigurărilor daca persoane sau asigurărilor de bunuri.

De regulă, prin asigurările de răspundere civilă sunt acoperite numai acele prejudicii produse de asigurat unor terţe persoane care sunt urmarea unui accident. Este vorba îndeosebi de prejudiciul care poate fi produs prin folosirea anumitor bunuri cum sunt: autovehicule, clădiri şi alte construcţii, exercitarea unei activităţi etc.

Spre deosebire de asigurările de bunuri, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea de răspundere civilă mai intervine şi o a treia persoană, respectiv terţul păgubit.

Asigurările de răspundere civilă oferă posibilitatea persoanelor care au avut de suferit de pe urma diferitelor accidente să fie despăgubite prompt şi integral de către societatea de asigurare. în acest fel, persoanele păgubite nu mai aşteaptă până când autorul faptei va fi în măsura să achite despăgubirea sau până când acesta va fi descoperit (este vorba de cazurile în care vinovaţii de producerea unor accidente de autovehicule, de exemplu nu sunt identificaţi imediat).

În asigurările de răspundere civilă, în calitate de beneficiari pot apărea numai terţe persoane necunoscute în momentul încheierii asigurării. Aceste persoane, cu toate că de cele mai multe ori primesc despăgubirea sau suma asigurată direct de la societatea de asigurări, ele nu au dreptul de a acţiona în justiţie (făcând excepţie anumite situaţii) decât pe asigurat. Din contractul de asigurare încheiat în cazul asigurării de răspundere civilă nu rezultă raporturi juridice între societatea de asigurări şi terţele persoane păgubite.

Asigurarea de răspundere civilă este avantajoasă pentru toate părţile implicate în contractul de asigurare: permite persoanei păgubite să primească despăgubirea cuve¬nită, asigurătorului să încaseze primele de asigurare, iar asiguratului să-şi protejeze patrimoniul deoarece, prin cumpărarea unei astfel de asigurări, el nu mai poate fi urmărit pe cale juridică pentru prejudiciul produs.

Noţiunea de prejudiciu este definită ca fiind totalitatea rezultatelor negative de natură patrimonială sau nepatrimonială, efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale unei personae.

Dacă la asigurările de bunuri şi de persoane, suma asigurată se poate plăti integral, o singură dată sau în mod eşalonat, caz în care ea se diminueză de fiecare dată cu despăgubirile şi sumele asigurate, parţial achitate cu prilejul producerii unor riscuri, la asigurările de răspundere civilă situaţia este alta: suma asigurată rămâne aceeaşi pe toată durata asigurării. Astfel, la fiecare producere a riscului asigurat, despăgubirea de asigurare poate atinge nivelul maxim a sumei asigurate, indiferent de numărul cazurilor asigurate care au avut loc în perioada de valabilitate a asigurării. Pot apărea şi situaţii în care asigurătorul plăteşte despăgubiri al căror total, pe întreaga durată a asigurării, întrece cuantumul sumei asigurate.

Totodată, se are în vedere faptul ca prin plata primelor de asigurare, asiguratul este dinainte scutit de obligaţia achitării unor despăgubiri cuvenite terţelor persoane păgubite sau vătămate şi al căror volum nu se cunoaşte, ci doar se poate estima pe baza statisticilor existente şi a calculului probabilităţilor.

În cadrul asigurărilor facultative, asigurarea de răspundere civilă constituie o asigurare împotriva riscului de a plăti despăgubiri către terţele persoane prejudiciate prin fapta ilicită ce atrage răspunderea civilă a asiguratului.

Spre deosebire de situaţia întâlnită la asigurările de bunuri şi la cele de persoane, unde eventuala vinovăţie a asiguraţilor în producerea riscului duce, de regulă, la decăderea din drepturi a acestora, în cazul asigurărilor de răspundere civilă, culpa asiguratului este una dintre condiţiile de bază care se cere a fi îndeplinită pentru ca asigurătorul să plătească despăgubirea cuvenită terţilor păgubiţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarile de Raspundere Civila.doc