Asigurarile de Raspundere Civila si Profesinala la Asirom

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarile de Raspundere Civila si Profesinala la Asirom.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristina Ciumas

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA, ÎN BAZA LEGII, A PERSOANELOR FIZICE, FATA DE TERTI

Cine poate încheia asigurarea?

Orice persoana fizica româna sau straina care are domiciliul/resedinta în România.

Au calitatea de asigurat si sunt cuprinsi în asigurare, fara plata unei prime suplimentare, urmatoarele persoane:

- sotul, respectiv sotia asiguratului titular de contract;

- copiii minori ai asiguratului;

- alte persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii, numai daca domiciliaza cu asiguratul la aceeasi adresa, mentionata în contract;

- persoanele aflate în întretinerea asiguratului, numai daca domiciliaza cu asiguratul la aceeasi adresa, mentionata în contract;

- copiii majori ai asiguratului, sotul/sotia acestora, indiferent daca au sau nu venituri proprii, numai daca domiciliaza cu asiguratul la aceeasi adresa mentionata în contract.

Ce acopera asigurarea?

Asigurarea acopera raspunderea civila, in baza legii in legatura cu:

- sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciile directe cauzate tertilor, prin:

- vatamari corporale, inclusiv decesul, suferite de terte persoane;

- avarierea/distrugerea bunurilor apartinând tertelor persoane;

ca urmare a faptelor comise din culpa de oricare din persoane asigurate sau produse de animalelele detinute de asigurat ori de proprietatea acestuia;

- cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat în scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarâre judecatoreasca la plata acestora;

- cheltuielile de judecata facute de asigurat în procesul civil, cu acordul prealabil al ASIROM.

Pe ce perioada se poate încheia asigurarea?

Asigurarea se încheie pentru o perioada de un an si acopera evenimentele care au loc pe teritoriul României.

Care este suma asigurata?

Limita raspunderii ASIROM pe întreaga perioada de asigurare mentionata în formularul de contract reprezinta suma maxima a despagubirilor pe care ASIROM se obliga sa le plateasca pentru toate prejudiciile produse în perioada de asigurare.

Cum se platesc primele de asigurare?

Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, sau la cererea asiguratului si în rate trimestriale sau semestriale.

Cine poate beneficia de despagubire?

Despagubirile banesti sunt încasate de catre persoanele prejudiciate de asigurat.

În cazul decesului, despagubirile vor fi încasate de mostenitorii legali ai persoanei prejudiciate.

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO, PENTRU PAGUBE PRODUSE TERTILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE

Cine poate încheia asigurarea?

Orice persoana fizica si juridica titulara a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul înmatriculat în România, pentru cazurile de raspundere civila fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule produse numai pe teritoriului României.

A sigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, denumita în continuare asigurare obligatorie RCA (raspundere civila auto) este contractul de asigurare probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurator autorizat, în baza unei prime platite de asigurat, se obliga sa despagubeasca prejudiciile cauzate tertilor în perioada de valabilitate a documentului de asigurare ca urmare a producerii unui accident de autovehicul, în conditiile legii.

Ce riscuri acopera asigurarea?

Asiguratorii RCA acorda, în baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, în baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc în limitele teritoriale ale contractului de asigurare, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil, astfel:

- în unul si acelasi accident produs pe teritoriul României, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, ASIROM acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati în procesul civil, în limitele de despagubire valabile la data accidentului;

- l imitele de despagubire se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. De la data aderarii României la Uniunea Europeana limitele de despagubire vor fi cele prevazute în directivele Uniunii Europene. Pentru anul 2005, respectiv anul 2006, limitele de despagubire sunt cele prevazute în articolul de mai jos.

Pe ce perioada se poate încheia asigurarea?

Asigurarea se încheie pentru o perioada de 1 luna (în vederea înmatricularii), 6 luni sau 1 an. Asigurarea valideaza numai pe teritoriului României, în afara teritoriul tarii validând asigurarea CARTE VERDE.

Noutatea fata de anul 2004 este ca asigurarea acopera si pagubele produse din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv în cazurile în care conducatorul autovehiculului, la data accidentului:

- a condus autovehiculul fara consimtamântul explicit sau implicit al asiguratului;

- nu este titularul unui permis care sa îi dea dreptul sa conduca autovehiculul respectiv;

- nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarile de Raspundere Civila si Profesinala la Asirom.doc