Asigurarile si Rolul Lor pe Piata

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarile si Rolul Lor pe Piata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihaescu Liviu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Activitatile de asigurare in Romania

Potrivit legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, in Romania activitatea de asigurare este activitatea care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata. Activitatea de asigurare grupeaza:

- asigurarile de viata;

- asigurarile generale.

Pe piata asigurarilor din tara noastra participa:

1. asiguratorii (persoane juridice romane sau straine ori societati mutuale autorizate in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare).

2. asiguratii (persoane care au un contract de asigurare incheiat cu asiguratorii).

3. intermediarii in asigurari (agentii de asigurare si brokerii de asigurare). Agentul de asigurare este persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare. Brokerul de asigurare este persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile legii, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.

Apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii de asigurare sunt realizate prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor - autoritatea administrativa autonoma de specialitate, cu personalitate juridica, in domeniul asigurarilor. In conformitate cu prevederile legale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are ca atributii, in principal, urmatoarele:

- elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari, iar in ceea ce priveste reglementarile contabile, si dupa avizul/informarea, dupa caz, potrivit legii, a Ministerului Finantelor Publice; de asemenea, avizeaza obligatoriu toate actele administrative individuale care au legatura cu activitatea de asigurare;

- autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sa desfasoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere in asigurari si/sau in reasigurari, dupa caz, si aproba orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare;

- aproba, in vederea acordarii avizului prealabil pentru inregistrarea ca asigurator sau reasigurator, actionarii, directi si/sau indirecti, in baza prevederilor normelor emise in aplicarea legii;

- autorizeaza practicarea asigurarilor obligatorii stabilite prin lege si incaseaza ca venituri proprii o contributie procentuala din valoarea primelor brute incasate, aferente asigurarilor respective, in vederea exercitarii supravegherii si controlului activitatii de asigurari obligatorii;

- aproba transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societatilor de asigurare din Romania, aflate pe teritoriul altor state membre, catre un alt asigurator roman sau catre un alt asigurator ori o sucursala stabilita pe teritoriul Uniunii Europene, dupa consultarea autoritatii competente a statului membru al sucursalei, precum si pentru sucursalele din Romania ale asiguratorilor cu sediul social in afara Uniunii Europene, in conditiile legii;

- aproba, la cererea asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, limitarea, suspendarea sau, dupa caz, incetarea activitatii, dupa verificarea situatiei financiare a acestora;

- supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si activitatea altor intermediari in asigurari si/sau in reasigurari, persoane fizice sau juridice;

- in vederea aplicarii principiilor de supraveghere prudentiala si preventiva, exercita un control permanent asupra activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor si a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare prin analiza si evaluarea, prin directiile de specialitate la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, a informatiilor cuprinse in rapoartele, informarile si documentele transmise acesteia in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor emise in aplicarea acesteia, precum si in conformitate cu avizele si deciziile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

- ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;

- aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora;

- indeplineste calitatea de administrator al Fondului de garantare s.a.

Asigurarile dupa 1990

In locul Administratiei Asigurarilor de Stat, care si-a incetat activitatea

pe data de 31 decembrie 1990, au luat fiinta trei societati cornerciale pe actiuni in

domeniul asigurarilor:

-Societatea "Asigurarea Romaneasca S.A.", care a preluat activele aferente

asigurarilor facultative de viata, cele aferente asigurarilor obligatorii, asigurarilor

facultative de autoturisme si altor asigurari in suma de 1 000 milioane si, in limitele

acestora, pasivele corespunzatoare, precum si bunurile imobile apartinand ADAS,

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarile si Rolul Lor pe Piata.doc