Asigurarile Sociale in Cadrul Firmei - Studiu de Caz - SC Transport Auto Marfa SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Asigurarile Sociale in Cadrul Firmei - Studiu de Caz - SC Transport Auto Marfa SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cindrea Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

FORMA JURIDICĂ ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

S.C. TRANSPORT AUTO MARFA S.A. are sediul în localitatea Tg. Mureş, str. Budiului nr. 101, judeţul Mureş.

S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. a luat naştere in 1991 prin preluarea fostei Intreprinderi de Transport Auto şi este înregistrată la Registrul Comerţului Mureţ sub numărul J26/152/1991 având cod fiscal 1205411.

Obiectul de activitate al S.C. TAM S.A., conform codului de clasificare CAEN - 6024, este transportul rutier de mărfuri.

În cadrul societaţii se mai desfăşoară si alte activităţi de prestări servicii, cum ar fi: service auto, spălătorie auto, magazin piese auto, staţie carburanţi, staţie de inspecţie tehnică periodică.

Forma juridică a societăţii este: societate comercială pe acţiuni.

Forma juridică de constituire este privată.

ORGANIZAREA FIRMEI:

Societatea TAM S.A. are un numar de circa 70 angajati împărţiţi în diferite compartimente.

Structura organizatorică a sistemului de management este ierarhizată în subordonări şi atribuţii pentru fiecare funcţie managerială.

În organizarea structurală a firmelor există o multitudine de

structuri, toate fiind mai mult sau mai puţin varinte a unor trei tipuri: ierarhică, funcţională şi ierarhic-funţională.

În cadrul societăţii S.C. Transport Auto Marfă S.A., există o structură ierarhică – liniară. Aceasta se caracterizează printr-un sistem de delegări de autoritate, conducătorii de la centrul intreprinderii pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică unor conducători ai unor compartimente funcţionale. Ca atare la orice nivel ierarhic un subordonat nu primeşte dispoziţii decât de la singurul conducător , în faţa căruia răspunde pentru acţiunea sa.

Întrucât acest tip de structură este simplu de înţeles, el este uşor de aplicat în procesul conducerii. Întotdeauna în vârful unei astfel de piramide se află conducătorul colectiv şi individual, care exercită conducerea operativă, iar la bază se găsesc executanţii. Acest tip de structură prezintă următoarele avantaje:

- Sisteme de comunicaţie având canale de legătură relativ scurte sunt rapide în sens descendent şi ascendent, acţionând cu eficienţă mare.

- Prin numărul redus de membri, autoritatea şi răspunderile sunt bine definite.

- Nu apare necesitatea solicitării specialiştilor în stabilirea schemelor organizatorice, acestea fiind destul de simple.

- Posibilitatea elaborării operative a celor mai corespunzătoare decizii, cultivând şi promovând spiritul de sinteză, acesta constituind o bună şcolă de formare a cadrelor de conducere.

În acest sistem de organizare structurală fiecare şef este obligat prin răspunderile sale să cunoască, evalueze, optimizeze toate activităţile cerute de realizarea unui obiectiv. Există însă şi unele dezavantaje a acestui sistem de organizare:

- O circulaţie greoaie a informaţiilor pe plan orizontal, deoarece legăturile dintre compartimentele situate la acelaşi nivel nu se pot realiza decât prin intermediul şefului ierarhic superior.

- Şeful trebuie să aibă o pregătire multilaterală.

Structura de conducere a unei firmei este reprezentată printr-o organigramă, care poate fi rectangulară – verticală sau orizontală - sau circulară.

Organigrama este o reprezentare grafică a structurii de conducere. În stabilirea organigramei trebuie ţinut cont de particularităţile intreprinderii, de obiective, de dezvoltarea în perspectivă, de acceptarea delegării de autoritate.

Organigrama firmei S.C. Transport Auto Marfă S.A. este rectangulară verticală. Organigrama rectangulară verticală este construcţia grafică în care nivelurile ierarhice sunt subordonate de sus în jos, iar legăturile ierarhice sunt redate prin linii continue

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarile Sociale in Cadrul Firmei - Studiu de Caz - SC Transport Auto Marfa SA.doc